Civitas, nr 3/1999 - Państwo a Kościół

Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
Współwydawca: OMP

Spis treści

Od Redakcji
7
Rewolucja w Kościele
Rozmowa z prof. STEFANEM SWIEŻAWSKIM
11
ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE
Etos nowoczesnej demokracji a Kościół
23
Raz jeszcze: etos nowoczesnej demokracji a Kościół
Polemika między HERMANNEM-JOSEFEM SPITALEM
i ERNSTEM-WOLFGANGIEM BÖCKENFÖRDE
47
PIOTR MAZURKIEWICZ
Kościół i demokracja
79
ANDRZEJ FILIPIAK
Poparcie dla liberalnej demokracji i jej krytyka
w "Centesimus annus"
103
TADEUSZ SZAWIEL
Kościół polski - spojrzenie z zewnątrz
127
ROMUALD PIEKARSKI
Cnoty chrześcijańskie przeciw rzymskim cnotom republikańskim
Państwo a Kościół wedle św. Augustyna
147
MAREK SMURZYŃSKI
Idea przywództwa w filozofii politycznej szyizmu
i w Islamskiej Republice Iranu
167
Państwo - Kościół. Dyskusja redakcyjna
(Jan Garewicz, Mirosława Grabowska, Helmut Juros,
Paweł Kaczorowski, Jakub Karpiński, Justyna Miklaszewska,
Agnieszka Nogal, Romuald Piekarski, Wojciech Roszkowski, Remigiusz Sobański,
Zbigniew Stawrowski, Tadeusz Szawiel, Edmund Wnuk-Lipiński)
193

RECENZJE

STANISŁAW GAŁKOWSKI
Apologia populizmu
(Christopher Lasch: Bunt elit)
229
SŁAWOMIR MANDES
Modernistyczny antymodernizm konserwatyzmu katolickiego
(Urs Altermatt: Katolicyzm a nowoczesny świat)
236
KRZYSZTOF C. MATUSZEK
O nierealności końca historii
(Francis Fukuyama: Koniec historii; Ostatni człowiek)
242
AGNIESZKA MĘDREK
"Cnoty liberalne", czyli wspólnota ludzi rozumnych
(Stephen Macedo: Cnoty liberalne)
251
ANNA MUSIAŁ
Pluralizm doktryn a stabilność społeczeństwa
(John Rawls: Liberalizm polityczny)
258
ANNA SIWEK
Przestępca czy zatroskany obywatel?
(Hannah Arendt: O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie)
265

INFORMACJE O KONFERENCJACH

ARTUR GRZYBOWSKI
Informacja o konferencji "Liberalizm u schyłku wieku"
271