Nowa Europa, nr 5 (1/2007)

Ośrodek Myśli Politycznej podjął współpracę z Centrum Europejskim Natolin, stając się współwydawcą pisma CEN „Nowa Europa”, zajmującego się problematyką europejską. Jego redaktorem jest Marek A. Cichocki, znany z wydanych przez OMP książek „Porwanie Europy” i „Władza i pamięć”.
Na łamach „Nowej Europy” publikują czołowi polscy i zagraniczni publicyści, naukowcy i eksperci zajmujący się UE – jako całością i poszczególnymi jej członkami.
Nr 5 NE poświęcony jest zagadnieniu tożsamości europejskiej, którą analizują m.in. Joseph H. H. Weiler, Marc F. Plattner i Marek A. Cichocki.