Nowa Europa, nr 7 (2/2008)

Kolejny numer "Nowej Europy", pisma wydawanego przez Centrum Europejskie Natolin we współpracy z OMP, jest poświęcony prawu prywatnemu w Unii Europejskiej, analizowanemu pod kątem zachodniej tradycji prawnej i współczesnych trendów w tej dziedzinie. Autorzy ukazują kontrowersje, jakie towarzyszą wielu regulacjom prawnym UE i wskazują na obszary, w których spory polityczne, społeczne i kulturowe mają szczególne znaczenie dla tworzenia prawa europejskiego. Debata o prawie prywatnym daleko bowiem wykracza poza zwykłe ramy prawniczych dyskusji, dotycząc wartości, na jakich opiera się cały proces integracji europejskiej.