Filip Musiał (red.)
Zwycięstwo będzie waszą nagrodą

"Żyjemy w czasach, w których próbuje się zrywać ciągłość kulturową i cywilizacyjną. Dla wielu ludzi punktem odniesienia nie są osoby, które poświęciły życie dla niepodległej Polski, a są nim ci, którzy trzymali ją lojalnie w ramach sowieckiego imperium. Relatywizowanie przeszłości oraz zmiana sensu podstawowych pojęć (np. honoru czy patriotyzmu) służą zakłamywaniu dziejów państwa i narodu, pozwalają zdrajcom chodzić z podniesionym czołem, a byłym dziennikarzom reżimowym oraz artystom, naukowcom i pisarzom służącym przez lata partyjnej propagandzie pouczać społeczeństwo o zasadach demokracji. Żołnierze Armii Krajowej przysięgali: Zwycięstwo będzie twą nagrodą, a zdrada karana będzie śmiercią. Jeśli nie zachowamy pamięci o tych, którzy przez pokolenia walczyli o Polskę, to ich poświęcenie będzie daremne, a zdrajcy przejdą do historii jako ludzie honoru i reformatorzy państwa". (ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Teodor Gąsiorowski, Bij bolszewika, bij!
Anna Zechenter, Są zwykli ludzie…
Filip Musiał, Katyńskie ludobójstwo
Teodor Gąsiorowski, Polscy myśliwcy nad Anglią
Anna Zechenter, Z ziemi łagrów, z sowieckiej niewoli
Filip Musiał, Sąd nad Wolną Polską
Filip Musiał, O zwycięstwo słusznej sprawy
Filip Musiał, Wolność i Niezawisłość
Filip Musiał, Wychowani do wolności
Filip Musiał, Wolność w obozie dla młodocianych
Michał Wenklar, W obronie tarnowskiego Kościoła
Anna Zechenter, Dawno temu, gdzieś w Laficie…
Mateusz Szpytma, Ludowcy w służbie Rzeczypospolitej
Marcin Kasprzycki, Józef Bieniek (1911–2002) – „typ wybitnie wrogi
w stosunku do obecnej rzeczywistości”
Marcin Kasprzycki, W obronie robotników
Jarosław Szarek, „NZS walczy” – flamastrem z butelki
Jarosław Szarek, Lubelska zaraza
Jarosław Szarek, „Dlaczego w Krakowie nie strajkujecie?”
Mateusz Szpytma, Góralska „Solidarność”
Anna Zechenter, Samotny przeciwko Imperium
Filip Musiał, Zbrodnia (nie)doskonała