Beata Polanowska-Sygulska
Rozmowy z oksfordzkimi filozofami

Wydawca: Księgarnia Akademicka i Ośrodek Myśli Politycznej

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna: Księgarnia Akademicka (www.akademicka.pl, akademicka@akademicka.pl, 12 431-27-43).

SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA ... 9
WSTĘP ... 11
SIR ISAIAH BERLIN ...15
- PRZYPUŚĆMY, ŻE TELEFON ZAMIENIA SIĘ W KOTA… ...19
- NIL DESPERANDUM ... 43
- NIE CHCĘ ZBYT UŁADZONEGO ŚWIATA ... 55
JOHN GRAY ... 67
- KONIEC ERY LIBERALIZMU? ... 71
- POTRZEBNY WAM ŁUT SZCZĘŚCIA I… OLEJ W GŁOWIE ... 91
- O HISTERII MORALNEJ NASZYCH CZASÓW I O MITACH ŚWIECKIEGO HUMANIZMU ... 111
LESZEK KOŁAKOWSKI ... 173
- ŚWIAT JEST KOLEJĄ NIEPRZEWIDYWALNYCH PRZYPADKÓW ... 179
STEVEN LUKES ...193
- POLITYKA MA COŚ Z RZEŹNI ...197
- ETYKA RÓŻNORODNOŚCI: MIĘDZY MONIZMEM A RELATYWIZMEM ... 211
JOSEPH RAZ ... 223
- LIBERALIZM W CZASACH KONFLIKTU ... 227
- FILOZOFOWIE NIE SĄ OD UDZIELANIA RAD ... 255