Jacek Kloczkowski (red.)
Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007 roku?
- Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski?
- Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę zagraniczną?
- Jakie są perspektywy stosunków transatlantyckich?
- Czy możliwe są bilateralne sojusze polityczne w Europie Środkowej, wzmacniające pozycję Polski w UE?
- Jak spór polityczny w Polsce wpływa na jakość jej polityki zagranicznej?
- Jakie są ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki zagranicznej?

„Realizm” bowiem, jaki wybierają politycy dziś rządzący w Polsce czy na Ukrainie, polega na uznaniu dominującej roli Rosji na obszarze całej Europy Wschodniej. Partnerzy Kremla pozyskani przez wytrwałą politykę Gazpromu w Berlinie, Rzymie czy Paryżu oczywiście podzielają ten pogląd. Mogą to robić z całym spokojem, gdyż dla nich pojęcie Europy Wschodniej jest mniej lub bardziej odległą egzotyką. Politycy w Warszawie przekonują społeczeństwo, że Polski na tym obszarze nie ma i nie powinno być – jest bowiem w Unii Europejskiej. Szkodliwe może być tylko zbytnie angażowanie Polski w „awantury” na wschodzie – czyli w każdą formę polityki, która może narazić nas na niezrozumiały w Brukseli (a raczej w Paryżu, Berlinie czy Rzymie) konflikt z Moskwą.
(fragment tekstu Andrzeja Nowaka)
Spis treści

- Od Wydawcy
- Andrzej Nowak, Europa Wschodnia – polskie pytania o Europę i jej Wschód (po 10 kwietnia 2010 roku)
- Włodzimierz Marciniak, Rosja w Europie: utopia i antyutopia modernizacji
- Paweł Kowal, Wielki powrót geopolityki i wschodnia idea Lecha Kaczyńskiego
- Stanisław Górka, Drugorzędna polityka o dużych perspektywach
rozwoju. Rzecz o polityce wschodniej UE
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę wobec USA?
- Marek A. Cichocki, Waszyngton i Berlin a bezpieczeństwo Europy
- Paweł Ukielski, Polskie interesy w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu sojuszników
- Adam Burakowski, Czy Rumunia może być partnerem Polski?
- Łukasz Warzecha, Polityka zagraniczna a uwarunkowania wewnętrzne
- Aleksander Surdej, Kilka uwag o ekonomicznych uwarunkowaniach i skutkach polityki zagranicznej
- Artur Wołek, Europeizacja w słabym państwie: przypadek polskiego przemysłu stoczniowego
- Jacek Kloczkowski, Gra bez wyjścia, czyli nic pewnego w geopolityce poza problemami

Miękka oprawa, 256 stron.

XI tom w serii Studia i Analizy