Piotr Koryś (red.)
Jacek Kloczkowski
Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej

Analiza najważniejszych polskich koncepcji modernizacyjnych i stanowisk ich krytyków - od schyłku I RP po dzień dzisiejszy - dokonana przez czołowych polskich badaczy myśli politycznej

„Modernizacja w polskiej myśli politycznej minionych stuleci to niezwykle interesująca, poruszająca szereg wątków, nie mająca precedensu wielka debata intelektualna, która wymyka się stereotypowym uproszczeniom i łatwym podziałom typu: prawica-lewica, postępowe-konserwatywne itd. W takich utartych koleinach zdaje się ugrzęzła obecna dyskusja o modernizacji. Być może jednym z zasadniczych tego powodów jest odwrócenie się od własnych tradycji intelektualnych. Czasem pojawiają się co prawda głosy, że taka postawa sprzyja modernizacji: dziedzictwo polskiej myśli politycznej jest w takim ujęciu przedstawiane jako obciążone wieloma błędami i słabościami, lepiej jest więc odrzucić je w całości lub co najwyżej podejść do niego bardzo selektywnie. Taki konstruktywistyczny zabieg wydaje się niektórym zwolennikom radykalnego unowocześniania – głównie w sferze kultury - idealnym wstępem do wielkiej modernizacji mentalnej środowisk opiniotwórczych, które odpowiadają za jakość debaty publicznej. Inni – nawet jeśli ubolewają z powodu powszechnego braku chęci do poznawania, analizowania i twórczego rozwijania dorobku myślicieli sprzed kilkudziesięciu i więcej lat – to uznają to zjawisko za nieuchronne i nieodwracalne. Źle by się stało, gdyby mieli rację…” (Ze Wstępu)