Jacek Kloczkowski (red.)
Naród. Idee polskie

Antologia tekstów o narodzie – jego różnych teoretycznych koncepcjach i ideowych interpretacjach oraz związanych z nimi praktycznych politycznych dylematach – autorstwa czołowych polskich myślicieli XIX i pierwszej połowy XX wieku.

"O tyle tylko świat potrzebuje Polski, o ile Polska jest i pozostaje rzeczywistą potęgą czyli narodem". - Zygmunt Krasiński

"Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka". - Roman Dmowski

"Narodowy byt polski, bez względu na formy, które przybiera lub przybierać może, polega i opiera się pod względem materialnym i geograficznym na posiadaniu ziemi przez Polaków oraz na zamożności we wszelkich kierunkach całego społeczeństwa. Pod względem duchowym – na moralności ogólnej, która nie może się obejść bez podstawy religijnej, zatem na religii". - Stanisław Koźmian

Patronat medialny: "Rzeczy Wspólne"

SPIS TREŚCI

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie

CZĘŚĆ I:
Naród – dylematy okresu zaborów

Józef Kalasanty Szaniawski
Stanisław Staszic
Julian Czermiński
Kazimierz Brodziński
Zygmunt Krasiński
Jan Rymarkiewicz
Karol Libelt
Bronisław Trentowski
Henryk Rzewuski
Leon Rzewuski
Józef Gołuchowski
Józef Supiński
Włodzimierz Spasowicz
Franciszek Kasparek
Marian Morawski
Stanisław Koźmian
Stanisław Herburt-Heybowicz
Jan Ludwik Popławski
G. Topór (Tadeusz Grużewski)
Roman Dmowski
Zygmunt Balicki

CZĘŚĆ II:
Idea narodu w myśli II RP

Bolesław Limanowski
Zygmunt Wasilewski
Joachim Bartoszewicz
Stanisław Estreicher
Jan Baudouin de Courtenay
Roman Rybarski
Stanisław Grabski
Feliks Młynarski
Jan Mosdorf
Ignacy Matuszewski
Jerzy Braun
Bogusław Miedziński
Stefan Wyszyński

ISBN 978-83-62628-03-2
378 stron