Piotr Musiewicz (red.)
Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin

"Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin" - tom ukazujący ideowe korzenie i praktyczne osiągnięcia jednego z najwybitniejszych prezydentów w dziejach Stanów Zjednoczonych. To także książka o tym, co stało się z amerykańskim konserwatyzmem po prezydenturze Ronalda Reagana. Jej autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy jego dziedzictwo polityczne i intelektualne wciąż jest aktualne; pytanie, które dotyka kluczowych obecnie dylematów polityki i ekonomii, a ma swą wielką wagę w odniesieniu nie tylko do sytuacji Stanów Zjednoczonych, ale całego współczesnego świata.

„Niewątpliwie to, co wyłania się z tekstów, można by określić jako trwającą fascynację postacią i dziedzictwem Ronalda Reagana. Choć sam nie był „myślicielem politycznym”, to jednak jego aktywność polityczna stała się impulsem do podjęcia namysłu nad aktualną polityką Stanów Zjednoczonych i innych krajów, a także nad kwestiami bardziej uniwersalnymi i fundamentalnymi – zwłaszcza nad pytaniem, jakimi wartościami ekonomicznymi, politycznymi i moralnymi powinno kierować się państwo lub też sprawujący w nim władzę, czy też jakiego rodzaju systemy (ekonomiczne, polityczne, edukacyjne, moralne) będą mogły w najlepszy możliwy sposób służyć dobru człowieka. Postać Reagana została bowiem skojarzona nie tylko z doprowadzeniem do upadku sowieckiego systemu komunistycznego, który negował wolność człowieka, ale i z bardziej aktualnymi pytaniami o to, czy (lub na ile) współczesne demokracje zwane liberalnymi, wraz z ich instytucjami politycznymi, finansowymi, sądowniczymi i edukacyjnymi, taką wolność człowiekowi gwarantują.
Przykład prezydenta – głowy amerykańskiego mocarstwa – niestroniącego od odwołań do chrześcijaństwa jako do fundamentu życia osobistego, wspólnotowego, a nawet politycznego, niewątpliwie skłania także do refleksji na temat miejsca religii w życiu polityka i obywatela oraz wartości, jakich religia może dostarczyć dla życia publicznego, a nawet międzynarodowego”.
(ze Wstępu)

Piotr Musiewicz,
Wstęp

CZĘŚĆ I.
Prezydentura i dziedzictwo

Rafał Olszowski, Amerykański konserwatyzm przed Reaganem
Szymon Chrupczalski, Między wolnym rynkiem a polityką – Reagan kontra Imperium Zła
Paweł Toboła Pertkiewicz, Reaganomika, czyli ekonomiczne prosperity
Magdalena Modrzejewska, Afoniczny piewca wolności – libertariańska krytyka Ronalda Reagana
Radosław Rybkowski, Problematyczna wolność uczelni. Prezydentura Ronalda Reagana a początki nowego myślenia o uczelni
Piotr Musiewicz, Ronald Reagan a Jan Paweł II. Kontekst ideowy i polityczny współpracy prezydenta i papieża
Paweł Laidler, Trzydzieści lat konserwatywnej rewolucji reaganowskiej: sukces czy porażka? Dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana z perspektywy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
Wojciech Bieńkowski i Adam Figurski, Keynesizm w okresie kryzysu finansowego i recesji a nieprzemijające wartości ekonomii podażowej i działań strukturalnych

CZĘŚĆ II
Od Reagana do Obamy

Andrzej Bryk, Konserwatyzm amerykański od Reagana do rewolucji Obamy

978-83-62628-16-2
336 stron, miękka oprawa