Nowa Europa, nr 11 (1/2011)

Spis treści


[Strategie subregionalne w Europie]
IVER B. NEUMANN Strategia regionotwórcza na obszarze Europy Północnej
HANS MOURITZEN Geopolityka podziałów w obszarze nordycko‑bałtyckim
TOMASZ GRZEGORZ GROSSE Geopolityka Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
OLAF OSICA Niedoceniane sąsiedztwo
MATEUSZ GNIAZDOWSKI, TOMÁŠ STRÁŽAY Konstruowanie makroregionu dunajskiego
CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN, OPR. MAREK A. CICHOCKI Obszar Morza Czarnego jako region bezpieczeństwa
[Teorie rozwoju regionalnego a polityka bezpieczeństwa]
RIKARD BENGTSSON Obszary wzajemnego oddziaływania bezpieczeństwa regionalnego
[Recenzje]
PIOTR KOSMALA Nowe szaty bez cesarza (ULRICH BECK, ULRICH GRANDE, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009)
JAKUB LUBELSKI O niezbędności matematyki w polityce (MAREK A. CICHOCKI, KAROL ŻYCZKOWSKI, red., Institutional design and voting power in the European Union, Burlington: Ashgate, 2010)
JAKUB LUBELSKI Morze czy Jezioro Czarne? (KAREN HENDERSON, CAROL WEAVER, red., The Black Sea Region and EU Policy. The Challenge of Divergent Agendas, Ashgate, 2010)