Edward Władysław Pisarek
Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy

Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań.

Wstęp: prof. Walery Pisarek
Opracowanie merytoryczne i przypisy: Tomasz Mróz

XLI tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

368 stron, twarda oprawa