Arkady Rzegocki (red.)
Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski

Książka, której autorzy analizują spuściznę intelektualną czterech wybitnych myślicieli, dowodząc, że choć każdy z bohaterów szkiców zdaje nam się być postacią doskonale znaną, to z całą pewnością ich dorobek nie jest przyswojony wystarczająco dobrze, a jego nowe odczytanie może inspirować współczesne dyskusje o istocie polskiej historii, kultury i polityki w stopniu znacznie większym niż to się dotąd dzieje.

„Szczególnie dziś potrzebujemy dawnych mistrzów, gdyż palącym problemem jest ponowne przemyślenie polskiej tożsamości i polskiej specyfiki. Aby odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy, powinniśmy sięgać do wielkiej skarbnicy zostawionej nam przez przeszłe pokolenia i na nowo odczytywać dzieła wielkich mistrzów. Potrzebujemy tego nie tylko w celu odbudowania nadwątlonej ciągłości polskiej kultury i polskiej tradycji, ale także dla pobudzenia nowej refleksji nad naszą sytuacją we współczesnym świecie. Musimy zobaczyć, jak nasi przodkowie postrzegali polskie dzieje, jaki sens widzieli w historii naszego kraju i historii Polaków, jakie znaczenie nadawali polskości”. (fragment Wprowadzenia).

Tom wydany wraz z Muzeum Historii Polski

Spis treści
- Arkady Rzegocki, Wprowadzenie czyli o potrzebie czytania klasyków, s. 7
- Andrzej Waśko, Adam Mickiewicz o historii Polski, s. 15
- Bogusław Dopart, Cypriana Norwida sprawa o Polskę, s. 51
- Arkady Rzegocki, Maurycego Mochnackiego poszukiwanie polskiego
ducha narodowego, s. 97
- Kamil Sokołowski, Potencjał i rozczarowanie. Historia Polski
na tle historii powszechnej według Stanisława Ignacego Witkiewicza, s. 125
- Autorzy tomu, s. 169

ISBN 978-83-62628-25-4
s. 176
miękka oprawa