Edward Abramowski
Zagadnienia socjalizmu

Wybór pism czołowego myśliciela socjalistycznego przełomu XIX i XX wieku, uchodzącego za jednego z najbardziej wpływowych przedstawicieli tego nurtu w dziejach polskiej myśli lewicowej, znanego m.in. z rozważań o kooperatyzmie, metafizyce i oporze wobec rządu carskiego.

SPIS TREŚCI
Krzysztof Mazur, Edward Abramowski – człowiek syntezy ... VII

Część I: METODOLOGIA
Pierwiastki indywidualne w socjologii ... 3
Zagadnienia socjalizmu ... 45

Część II: SPÓŁDZIELCZOŚĆ
Idee społeczne kooperatyzmu ... 125
Zasada republiki kooperatywnej ... 163
Znaczenie spółdzielczości dla demokracji ... 167

Część III: PUBLICYSTYKA POLITYCZNA
Zmowa powszechna przeciw rządowi ... 175
Czego chcą socjaliści? ... 199
Nasza polityka ... 223

Część IV: METAFIZYKA
Metafizyka doświadczalna ... 237

***
Książka wydana wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wybór i wstęp: Krzysztof Mazur.
***
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.
***
320 stron, twarda oprawa
***
Cena 32 zł wraz z przesyłką i VAT / zamówienia: sklepik@omp.org.pl).Edward Abramowski (1868-1918) - Edward Abramowski rodził się 17 sierpnia 1868 r. w Stefaninie na Kijowszczyźnie. W 1879 r. wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy, gdzie poznał działaczy I Proletariatu. W 1885 r. rozpoczął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmuszony – w związku z działalnością w ruchu socjalistycznym – do opuszczenia Galicji, wyemigrował do Genewy, gdzie przebywał do roku 1889. Nawiązał tam kontakty z polską emigracją socjalistyczną. Po powrocie do Warszawy zaangażował się w prace II Proletariatu, lecz jego drogi z tym środowiskiem rozeszły się, gdy nie chciał zaakceptować terroru jako metody politycznej. Organizował paryski zjazd zjednoczeniowy ruchu socjalistycznego (1892), w wyniku którego – oprócz Polskiej Partii Socjalistycznej – powołano Związek Zagraniczny Socja¬listów Polskich. Został wybrany do jego Centralizacji. Aresztowany przez władze francuskie, musiał przenieść się najpierw do Anglii, a następnie Szwajcarii, by wreszcie powrócić do kraju. Na przełomie stuleci zrewidował swój stosunek do marksizmu, w wielu punktach dystansując się do niego. W 1915 r. objął Katedrę Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Był przyjacielem Stefana Żeromskiego i pierwowzorem postaci Szymona Gajowca w Przedwiośniu. Zmarł 21 czerwca 1918 w Warszawie. Główne prace: Pierwiastki indywidualne w socjologii (1899), Z.R. Walczewski (pseud.), Zagadnienia socjalizmu (1899), M.A. Czajkowski (pseud.), Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu (1904), Badania doświadczalne nad pamięcią (t. 3, 1910-12), Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej (t. 4, 1924-28). W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, nakładem Ośrodka Myśli Politycznej i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ukazał się wybór pism Abramowskiego pt. "Zagadnienia socjalizmu" (wstęp Krzysztof Mazur).