Artur Wołek (red.)
Małgorzata Bartyzel
Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia "Polityki Polskiej"

„Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się w latach 80-tych XX w. głównym ośrodkiem krystalizacji myśli i strategii prawicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede wszystkim na stworzeniu języka, którym pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych niemal cała prawica (i nie tylko) opisywała rzeczywistość schyłkowego PRL-u, proces odzyskiwania suwerenności przez Polaków, dominację na scenie politycznej postsolidarnościowej lewicy, ale i wewnątrzprawicowe spory. W tym sensie czternaście numerów pisma opublikowanych do 1989 r. i pięć numerów, które wydano już legalnie, stało się prawdziwą szkołą myślenia i działania politycznego dla ludzi, którzy w III Rzeczypospolitej znaleźli się w tak odmiennych ugrupowaniach jak Unia Demokratyczna i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, redagowali i „Gazetę Wyborczą”, i „Gościa Niedzielnego”, i „Pro Fide, Rege et Lege”. Warto więc przyjrzeć się „Polityce Polskiej” właśnie z perspektywy jej znaczenia dla polityki polskiej lat 80-tych i 90-tych, mocniej zaakcentować wątki, które dla jej autorów nie zawsze były najważniejsze, pokazać wyraźne dziś, a wówczas nieoczywiste, konsekwencje głoszonych przez nich idei.

***
„Zasadniczy błąd wielu programów politycznych polega na myleniu perspektywy: program celów maksymalnych traktowany jest jako program celów bieżących. Uważamy, że ten błąd był bodaj główną przyczyną przegranej „Solidności” w grudniu 1981 roku. W szczególnie trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się sprawa polska, tego błędu perspektywy popełniać nie wolno.
W naszych rozważaniach chcemy go uniknąć. Jesteśmy wierni wizji niepodległej, demokratycznej Polski, ale nie łudzimy się, aby mogła być ona uznana za realny program na dziś i na jutro. Aby program polskich celów maksymalnych mógł być urzeczywistniony w przyszłości, konieczne jest spełnienie pewnych zewnętrznych warunków, na które nasz wpływ może być jedynie ograniczony, i osiągnięcie przez nas szeregu celów etapowych. To już zależy przede wszystkim od nas. Będą one stanowić niezbędny fundament przyszłej niepodległości. Punktem wyjścia dla sformułowania programu na dziś i na bliską, dającą się przewidzieć przyszłość, musi być realistyczna ocena aktualnego stanu sprawy polskiej”. (fragment tekstu Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości, 1984)

***
Książka wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski
ISBN 978-83-62628-32-2, 544 strony, miękka oprawa

***
Spis treści

Artur Wołek, „Polityka Polska”, czyli szkoła językowa polskiej prawicy

Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości
- Aleksander Hall, Próba spojrzenia
- Tomasz Wołek, Polityka polska i "Polityka Polska”
- Wiesław Chrzanowski, Rzecz o obronie czynnej. Modele oporu
- Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości
- Jacek Bartyzel, Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Polsce
- Jacek Bartyzel, Uznać państwo?
- Aleksander Hall, Nowa sytuacja - wyzwanie dla opozycji
- Wiesław Walendziak, Uwagi o politycznej sytuacji opozycji w Polsce
- Aleksander Hall, Czynnik stały – Rosja!
- Marek Gadzała, Wobec Wschodu – wczoraj i dziś
- Małgorzata Bartyzel, Kultura, czyli realizm stwarzania

Czas wielkich zmian
- Aleksander Hall, Komentarz polityczny
- Paweł Ziółek, O ideologiach i polityce uwag kilka
- Kazimierz M. Ujazdowski, Na drodze do rewizji ustroju
- Aleksander Hall, Czas wielkich zmian
- Rafał Matyja, Przebudowa Państwa
- Andrzej Grajewski, Śląskie problemy z integracją

Jaka prawica jest Polsce potrzebna
- Tomasz Wołek, Jaka prawica jest Polsce potrzebna?
- Marek Jurek, Prawica – rodowód i perspektywy
- Aleksander Hall, Dziedzictwo Narodowej Demokracji
- Jacek Bartyzel, Prolegomena do tez ideowych
- Aleksander Hall, Jackowi Bartyzelowi w odpowiedzi
- Jacek Bartyzel, Aleksandrowi Hallowi odpowiedź na odpowiedź
- Tomasz Wołek, Artykuły Henrykowskie

Katolicyzm, kapitalizm, liberalizm
- Paweł Ziółek, Katolicyzm, kapitalizm, liberalizm
- Marek Jurek, Uwagi na marginesie dyskusji o Kościele i demokratycznym kapitalizmie
- Tomasz Wołek, Refleksje po pielgrzymce Jana Pawła II
- Tomasz Wołek, Miara powinności

Przedsiębiorczość na uwięzi
- Wojciech Wasiutyński, O program większości
- Mirosław Dzielski, Kilka uwag o obyczaju złej pracy w Polsce
- Marek Pomorski, Przedsiębiorczość na uwięzi
- Lech Jeziorny, Krytyka czystego pragmatyzmu
- Marek Budzisz, Dwie optyki
- Marek Budzisz, Prywatyzacja – problem polityczny