Tadeusz Grużewski
Polska i Rosja

Wybór pism jednego z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, myśliciela bardzo cenionego przez Romana Dmowskiego (z którym współpracował w „Przeglądzie Wszechpolskim”) i Władysława Studnickiego, który napisał o nim: „pisarz świetny, myśliciel poważny, umysł do głębokiego wiercenia każdej kwestii usposobiony, przede wszystkim analityk. Pióro cięte i dowcipne”. W tomie znalazła się m.in. książka Grużewskiego "Państwowość rosyjska", jedna z najciekawszych analiz przeobrażeń Rosji carskiej na początku XX wieku, ukazująca procesy, które z czasem doprowadziły do wybuchu rewolucji bolszewickiej i obalenia dotychczasowych porządków.

552 stron, twarda oprawa

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

***
Spis treści:

Przemysław Dąbrowski, Tadeusz Grużewski (Topór). „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej . . . VII


ODBUDOWANIE POLSKI . . . 1

REWOLUCJE I POWSTANIA . . . 58

IDEA POLSKI NIEPAŃSTWOWEJ W LITERATURZE I W ŻYCIU . . . 74

PAŃSTWOWOŚĆ ROSYJSKA . . . 101

Przedmowa . . . 101

Dawne i obecne pojęcia o Rosji . . . 102

Charakter państwowości rosyjskiej . . . 114

Absolutyzm i atomizacja społeczna . . . 130

Stanowisko mocarstwowe i polityka zagraniczna Rosji. . . 143

Stosunek Rosji do Polski i Słowiańszczyzny . . . 184

Kwestie narodowościowe . . . 197

Rosja i cywilizacja europejska . . . 209

Położenie wewnętrzne i widoki przyszłości . . . 224

Dodatek. Rusyfikacja pojęć . . . 255

NARÓD, TRADYCJA I POSTĘP CYWILIZACYJNY . . . 283

KRYZYS PAŃSTWOWY W ROSJI . . . 312

Rzut oka na sytuację przedwojenną i na wypadki z pierwszej połowy wojny . . . 312

Etapy . . . 332

Charakter i zakres reformy państwowej . . . 354

Uwagi końcowe i wnioski . . . 361

ZBYTEK CZY BRAK INDYWIDUALNOŚCI . . . 374

Psychologia „jedności” naszej . . . 374

Społeczeństwo a tłum . . . 383

Rzut oka na historiozofię . . . 395

Parę uwag o polityce solidarnego Koła. . . 406

Chochoł . . . 416

ROSJA I JEJ STOSUNEK DO POLSKI . . . 420

DUCH ROSYJSKI JAKO WYCHOWAWCA . . . 430

Rządy rosyjskie a dewastacja społeczna . . . 430

Warunki naturalne a rola narodu rosyjskiego. . . 440

Nieodpowiedzialność . . . 450

Psychiczne podłoże rusofilstwa . . . 463

Na zakończenie . . . 474

REWOLUCJA ROSYJSKA I SPRAWA POLSKA . . . 478

***