Kazimierz Michał Ujazdowski
Polityka ambitna

Polityka ambitna. Wybór publicystyki 1990-2013

Tom zawiera teksty znane z tomu Batalia o instytucje oraz artykuły wcześniej niepublikowane w formie książkowej.

„Kazimierz Michał Ujazdowski to przykład polityka, jakiego nam w Polsce potrzeba”. – prof. Jadwiga Staniszkis

„Umiejętność kreślenia dalekosiężnych celów, wchodzenia w nie tylko doraźne spory z reprezentantami innych kierunków myślenia, zajmowania się metapolityką, nie jest dziś najbardziej pożądaną cnotą posła, senatora, ministra czy partyjnego działacza. Można zaryzykować twierdzenie, że większość się bez niej obywa. Tym ciekawsze jest spotkanie z politykiem, który się tej zdolności nie wyzbył. Który pielęgnuje ją w sobie we wszystkich możliwych odmianach: od poważnych artykułów w teoretycznych kwartalnikach po polemiczne okruszki na internetowym blogu. I co więcej, który nie tylko dawał wyraz swoim poglądom, ale wyrył istotne piętno na wielu fundamentalnych debatach ostatnich dwudziestu kilku lat III Rzeczpospolitej. Nieraz nie mniej istotne piętno niż ci, którzy publicystyką, komentowaniem rzeczywistości zajmują się jako swoim głównym zawodem. Ten przegląd wybranych tekstów Kazimierza Michała Ujazdowskiego pozwala nam się o tym odkryciu przekonać”. (fragment Wprowadzenia Piotra Zaremby)

***
Spis treści

Piotr Zaremba, Wprowadzenie . . . . 7

Reforma konstytucji albo słabość państwa Na drodze do rewizji ustroju . . . . 15
Fałszywy kompromis, czyli o słabości parlamentarnego projektu konstytucji . . 25
Konserwatyści wobec konstytucji . . . . . . . . . . . 29
Czas na zmianę konstytucji . . . . . 45
IV RP bez konkurencji . . . . . . . . . . 51
Efektywność rządu albo kryzys legislacji . . . . . 57
O prymacie konstytucji i panowaniu nad swoim losem . . . 75
Reforma konstytucji albo słabość państwa . . . 81
Pakiet demokratyczny przeciw monopolowi PO . . . . . . . . . . 87
Tak dla referendum . . . . . . . . . 91

Po pierwsze instytucje
Dobry i sprawny rząd . . . . . . . . . . . 97
Prawdziwa batalia o kształt państwa . . . . . . . . . 109
Nie wolno zgodzić się na kompromis . . . . . . . . 115
Sejm w państwie prawników, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą . . . . . . . . . . . 119
Naprawa sądownictwa . . . . . . . . . . 133
Trzecia władza ponad państwem 141
Adwokaci – egoizm bez misji . . . . 147
Prawo do kary . . . . . 153
Bierność wraca . . . . . 159
Prokuratura poza państwem . . . . 165
Nowy despotyzm . . . 169

Pamięć i przyszłość
Państwowiec osobliwy . . . . . . . . . . 175
Dziedzictwo Ruchu Młodej Polski 187
Francuskie fascynacje . . . . . . . . . . 199
Kościół, liberałowie i polski kapitalizm . . . . . . 205
Wierność i wolność . 211
Tolerancja to za mało . . . . . . . . . . . 217
Odzyskać pamięć . . . 221
Polityka historyczna i jej wrogowie . . . . . . . . . . 227
Fałszywa droga do pojednania . . . 233
Pamięć i przyszłość . 239
I Sienkiewicz, i Gombrowicz . . . . 243
Miejsce kultury w polskiej polityce zagranicznej . . . . . . . . . 247
Kultura naszą racją stanu . . . . . . . 255
Alfabet pominiętych . . . . . . 261
Polska myśl budująca jedność . . . 267

Indeks . . . . . . . . 273

280 stron, miękka oprawaKazimierz Michał Ujazdowski - Doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki i polityk konserwatywny. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych: jego dziadek – Kazimierz Cyprian Ujazdowski – był obrońcą w procesie brzeskim. W latach 80-tych związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i obecnej VII kadencji, od wielu lat piastuje mandat z Wrocławia. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego – w rządach AWS i PiS (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, m.in. wprowadził program edukacyjny „Patriotyzm jutra”, powołał do życia Muzeum Historii Polski i stworzył podstawy Muzeum Ziem Zachodnich. W ramach walki przeciwko kłamstwu o „polskich obozach śmierci” doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Jest adiunktem w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Zespołu Centrum im. Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystyce zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Wydał m.in. Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce (1993, wraz z Rafałem Matyją), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005), Batalia o instytucje (2008), Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej (2013). Żona Lidia jest polonistką, mają dwóch synów, Kazimierza i Aleksandra, oraz córeczkę Anię.