Rafał Prostak
Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki

94. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej

"Teista w demoliberalnym świecie" to efekt wieloletnich studiów nad funkcjonowaniem demokracji w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, podzielonym w przedmiocie definicji dobrego i wartościowego życia, jego natury i celów; innymi słowy, podzielonym światopoglądowo. Autor przedstawia rozważania czołowych amerykańskich myślicieli – zwłaszcza liberałów i ich krytyków – o tym, jak ułożyć sprawy publiczne, by podziały i różnice nie przyniosły rozpadu wspólnoty politycznej; by pomimo niejednorodności zachować jedność i pokój społeczny; by też zarazem państwo stworzyło optymalne warunki do zachowania i rozwoju wolności jego mieszkańców, w tym wolności religijnej. Owe dylematy są również ukazane w perspektywie orzecznictwa Sądu Najwyższego i opinii na ich temat samych Amerykanów. Tworzy to wszechstronny obraz sporów, których teoretyczne uzasadnienia i praktyczne rozwiązania odgrywają ważną rolę nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych.

„Teista w demoliberalnym świecie jest znakomitą prezentacją debaty nad obecnością religii oraz argumentacji odwołującej się do religijnych przekonań w przestrzeni publicznej USA. To również ważny głos w toczącej się także w Polsce dyskusji na ten temat”.
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski

„Jestem przekonany, że książka ta, napisana ze znawstwem i przy należytym rozumieniu złożoności zagadnień, powinna zostać nie tylko przeczytana, ale i dogłębnie przemyślana przez tych, którzy niekiedy nie pojmując tej złożoności proponują uproszczone sposoby ujmowania problemów „państwa liberalno-demokratycznego”. Jeśli pragną oni pojąć, dlaczego istotą ich wypowiedzi winno być należyte zidentyfikowanie treści „rozumności działań publicznych”, dokładniej: „rozumności reguł rządzących działaniami” podejmowanymi w sferze publicznej, nie tylko powinni oni, ale muszą książkę tę przeczytać; w przeciwnym wypadku wielekroć podejmować będą argumenty, które przed nimi wytoczył już kto inny i które zostały już zestawione przez kogo innego z racjami wobec nich krytycznymi”.
prof. dr hab. Bogdan Szlachta

ISBN 978-83-62628-91-9, format 145x205 mm, 400 stronRafał Prostak - Urodzony w 1973 r. politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1997), stopień doktora nauk politycznych uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Jest adiunktem w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w amerykańskiej myśli politycznej, amerykańskim prawie wyznaniowym i systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Autor monografii "Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego" (Wydawnictwo UJ, Kraków 2004) i "Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki" (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014).