Adam Burakowski
System polityczny współczesnej Rumunii

Mimo że Rumunia należy do największych i najważniejszych państw Europy Środkowej, jej historia i współczesność są w Polsce słabo znane. Dotyczy to również rumuńskiej polityki, choć ten kraj jest często wskazywany jako istotny nasz partner w regionie i w Unii Europejskiej, a zatem polskie środowiska naukowe, opiniotwórcze i polityczne, a także inne osoby interesujące się sprawami publicznymi powinny dysponować na jego temat dużo większą wiedzą. Lektura książki Adama Burakowskiego może ten stan rzeczy zmienić. Autor kreśli wielostronną panoramę systemu politycznego Rumunii, ukazując jego korzenie w rumuńskiej tradycji i ewolucję od 1989 r. do dziś. Przedstawia najważniejsze wydarzenia i procesy polityczne ostatniego ćwierćwiecza, poczynając od obalenia Nicolae Ceaușescu, poprzez kolejne wybory parlamentarne i prezydenckie, powstawanie i rozpady partii politycznych, gwałtowne protesty społeczne, konflikty na szczytach władzy wykonawczej i inne znaczące dla rumuńskiej polityki zdarzenia. Prezentuje sylwetki najważniejszych rumuńskich polityków – prezydentów, premierów, liderów partyjnych, m.in. Iona Iliescu, Petre Romana, Theodora Stolojana, Emila Constantinescu, Victora Ciorbei, Traiana Băsescu, Victora Ponty i Klausa Iohannisa – i rozważa wpływ, jaki wywarli na system polityczny swego kraju. Ukazuje sposób działania i rolę Sądu Konstytucyjnego i administracji lokalnej, a także znaczenie mediów. Przedstawia wpływ starań o przystąpienie do UE i następnie członkostwa w niej na politykę wewnętrzną Rumunii. Analizuje formalne ramy funkcjonowania systemu politycznego – w tym konstytucje z 1991 i 2003 r. – ale i wpływ na niego osobowości głównych jego twórców i aktorów oraz kultury politycznej społeczeństwa. To gruntowne wprowadzenie w świat rumuńskiej polityki, która korzysta z rozwiązań typowych dla stabilnych europejskich demokracji, ale ma zarazem swą specyfikę, czyniącą ją tym ciekawszą dla zewnętrznego obserwatora.

Współwydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN

272 s., miękka oprawaAdam Burakowski - Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Polskiego Radia. Znawca krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Indii. Opublikował m.in. Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceauşescu 1965-1989 (wyd. polskie 2008, wyd. rumuńskie 2011), 1989 – Jesień Narodów (wyd. polskie 2008, wyd. rumuńskie 2012, wyd. węgierskie 2014, wraz z Aleksandrem Gubrynowiczem i Pawłem Ukielskim), Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku (2012, wraz z Mariusem Stanem), Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 (2013, wraz z Krzysztofem Iwankiem). W 2014 r. nakładem OMP i Instytutu Studiów Politycznych PAN ukazała się monografia Adama Burakowskiego pt. System polityczny współczesnej Rumunii.