Marcin Gajek
W stronę republikańskiego liberalizmu. Kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej

W jakim stopniu republikańskie kategorie pomagają nam radzić sobie z fundamentalnymi problemami dotyczącymi natury i uprawomocnienia demokracji liberalnych u progu XXI wieku? Co znaczą dziś pojęcia cnoty, dobra wspólnego i edukacji obywatelskiej? Czy dają się one pogodzić z koncepcją państwa neutralnego (a może stały się przestarzałe lub też zdyskredytowane – jako zbyt „opresywne”)? Czy demokracje liberalne, choć przejęły od republikanizmu wiele koncepcji i rozwiązań systemowych, nie porzuciły jednocześnie republikańskich uzasadnień i wartości (a jeśli tak, to czy nie jest to jednym z głównych powodów wewnętrznych sprzeczności oraz problemów współczesnych społeczeństw demokratycznych)? Czy liberalno-republikańskie instytucje dają się utrzymać bez towarzyszących im publicznych przekonań i wartości?

„Książka Marcina Gajka to pasjonująca próba poszukiwania pomostu między klasyczną myślą republikańską, gdzie poczucie zakorzenienia we wspólnocie politycznej oraz cnoty obywatelskie odgrywają fundamentalną rolę, a wolnościowym etosem liberalizmu z jego wywyższeniem roli jednostki. Wspólny mianownik, jaki autor odsłania w obu tych pozornie przeciwstawnych tradycjach, otwiera szansę syntezy – republikańsko-liberalnej koncepcji państwa jako obiecującego kierunku stopniowej przebudowy istniejących organizmów politycznych”. (prof. Zbigniew Stawrowski)

Współwydawca: Collegium Civitas

352 s., miękka oprawa
ISBN 978-83-64753-53-4
ISBN 978-83-61067-31-3Marcin Gajek - Dr, politolog, amerykanista, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas oraz były prorektor ds. dydaktycznych tej uczelni. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i filozofię polityki – w szczególności tradycję republikańską, amerykańską myśl polityczną, filozofię polityczną liberalizmu i konserwatyzmu – oraz teorię demokracji i amerykański system polityczny. Przebywał na pobytach naukowych na Stanford University, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz University of Massachusetts. Jest absolwentem Instytutu Tertio Millennio i Study of the U.S. Institute for American Political Thought. Publikował m.in. w „Zoon Politikon”, „Ad Americam. Journal of American Studies”, „Political Studies Review” i „Studia Territorialia”.