Tomasz Maślanka
Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury

„Tomaszowi Maślance udało się scalić w „pracującą” teoretycznie całość różne aspekty kontrkultury. Pozwala na to konsekwentne opowiedzenie się za tradycją wyjaśnień socjologicznych, znacznie wszakże modyfikowanych i traktowanych niekiedy heurystycznie, a nie jako bezkonkurencyjnie właściwe. Innymi słowy, autor wypracował język narracji, który pozwala mu – niesprzecznie i rozszerzająco – przechodzić od rozważań stricte filozoficznych i teoretycznych do tego, co skłania się nazywać społecznym imaginarium kontrkultury. Analizom przemian intymności i życia rodzinnego towarzyszą tedy zarówno Freud i Fromm, jak i kulturowy detal, historyczna migawka i panoramiczne ujęcie rewolucji w trakcie jej dziania się. Autor unika także ujęć zbanalizowanych i zmitologizowanych, zachęcając do spojrzenia na lata sześćdziesiąte, kontrkulturę i formy kontestacji jak na swoisty kulturowy palimpsest. Co więcej, nie popełnia tak częstego błędu rekonstrukcji przeszłości, jakim jest stosowanie interpretacji adaptacyjnych, ściśle wypełniając wskazania rzetelnej interpretacji historycznej w jej socjologicznym wariancie. W ten sposób – moim zdaniem – rehabilituje tradycje socjologii kultury, daje im nowe życie”. (Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta)

Tomasz Maślanka (ur. 1976) – filozof i socjolog kultury, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesnymi teoriami kultury, teorią socjologiczną, hermeneutyką kultury, intelektualną historią Europy oraz historią i teorią kontrkultury. Autor oraz współredaktor książek: Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej J. Habermasa (2011), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (2012), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (2015). Publikował m. in. w „Polish Sociological Review”, „Colloquia Communia”, „Państwie i Społeczeństwie”, „Stanie Rzeczy”, „Politeji”. Entuzjasta długich podróży, dobrej literatury oraz muzyki jazzowej.

320 stron, miękka oprawa
978-83-64753-63-3Tomasz Maślanka - Filozof i socjolog kultury, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesnymi teoriami kultury, teorią socjologiczną, hermeneutyką kultury, intelektualną historią Europy oraz historią i teorią kontrkultury. Autor oraz współredaktor książek: Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej J. Habermasa (2011), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (2012), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (2015). Publikował m. in. w „Polish Sociological Review”, „Colloquia Communia”, „Państwie i Społeczeństwie”, „Stanie Rzeczy”, „Politeji”. Entuzjasta długich podróży, dobrej literatury oraz muzyki jazzowej.