Michał Rostworowski
Jak powstaje państwo w naszych czasach

Wybór pism współtwórcy krakowskiej politologii, profesora UJ, sędziego Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W tomie są przedstawione teksty m.in. o konstytucjonalizmie, zadaniach nauk politycznych, sytuacji międzynarodowej w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę i Lidze Narodów.

***
ANDRZEJ ZIĘBA, BARTOSZ WŁODARSKI, Jak powstaje państwo w naszych czasach – z rozważań o naukach politycznych, konstytucjonalizmie i sprawach międzynarodowych . . . VII

O naukach politycznych

Wolna szkoła nauk politycznych w Paryżu . . . 3
W sprawie nowo powstałej instytucji naukowej . . . 30

O konstytucjonalizmie

Jak powstaje państwo w naszych czasach? . . . 39
Wytyczne Konstytucji polskiej . . . 61
Odpowiedź do Ankiety o Konstytucji z 17 marca 1921 . . . 76
Z rozważań konstytucyjnych na tle Projektu Konstytucji W. L. Jaworskiego . . . 84
Rozwój konstytucjonalizmu we Francji . . . 95

O sprawach międzynarodowych

Wojna a społeczeństwo polskie . . . 105
Listy do Sąsiadów . . . 122
Wojna i traktat pokojowy . . . 151
Liga Narodów . . . 172

Listy do córek . . . 209

Nota bibliograficzna . . . 261
Indeks . . . 263

***
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
320 stron, twarda oprawaMichał Rostworowski (1864-1940) - Prawnik, profesor UJ, sędzia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W roku akademickim 1912/13 był dziekanem Wydziału Prawa UJ, zaś w latach 1925-1926 rektorem UJ. W 1910 r. stworzył Szkołę Nauk Politycznych w Krakowie i został jej dyrektorem (do 1914 r.) – reaktywował ją w 1920 r. Podczas I wojny światowej postulował ścisłą współpracą z państwami centralnymi i połączenie ziem polskich w unii z Węgrami i Austrią pod berłem Habsburgów. W II RP był członkiem Ankiety konstytucyjnej i działał w Komisji Kodyfikacyjnej. Napisał m.in. La situation internationale du Saint Siège (1892), Austriacka Izba Panów (1900), Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego (1911), Listy do sąsiadów (1916), Prawo Spadkowe na warsztacie ostatnich konferencji haskich (1925-1928) (1928).