Zdzisław Krasnodębski
Drzemka rozsądnych

I. Polska - naród

1. Ku jakiej kulturze zmierzamy?, w: A. Siciński (red.), Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce, Warszawa: IFiS PAN 1998, s. 157-166
2. Polityczne meandry Romantyzmu, w: E. Nowicka, M. Chałubiński (wyd.), Idee a urządzanie świata społecznego. Księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, Zbiór rozpraw, Warszawa: PWN 1999, s. 309-324
3. O czasach postpatriotycznych, Znak, Nr. 563, kwiecień 2002, s.77-92
4. Drzemka rozsądnych, Tygodnik Powszechny, 23.03. 2003
5. Duma Polski, Wprost, 21.12.2003
6. Sens i bezsens klęski, Fakt- Europa, 18.08.2004

II. Republikanizm, tradycja Solidarności

7. Polityka i moralność - w ogóle, u nas i gdzie indziej, Znak, Nr 7, 1997
8. Jaka Republika?, Znak, Nr 10, październik 1997, s.90-100.
9. Niedokończony projekt, Rzeczpospolita, 2. 6.2001
10. W tunelu, Znak, Nr11, listopad 2001, s.39-48

III. Inteligencja, uniwersytet

11. Profesorowie i rolnicy, Życie, 6.7.1998.
12. Wczasy uniwersyteckie, Wprost, 18.07.2004.
13. Lotność, ulotność, skostnienie i lęk, , Fakt- Europa, 20.10.2004
13a Polonezy intelektu, Wprost, 23 stycznia 2005

IV. Komunizm, postkomunizm

14. Złudzenia dawne i nowe, Znak, Nr 530, lipiec 1999, s. 4–32
15. Komunizm - przeszłość, która nie chce przeminąć, w: J. Kloczkowski (wyd.)
15a. Antykomunizm po komunizmie, Kraków: Księgarnia Akademicka 2000, S.179-195
16. Groteska i reglamentacja, Rzeczpospolita, 13.12.2001
17. System Rywina – z socjologii III Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita, 22.01.2003.
18. O genezie III Rzeczypospolitej raz jeszcze, Ius et Lex Nr. II, 1/2003, s. 297-311
19 Gry nie tylko towarzyskie, Rzeczpospolita, 13.03.2003.
20. Lawina Rywina, Wprost, 13.06.2004
21. Postkomunizm - życie po życiu, Rzeczpospolita, 08.05.2004
22. Państwo cieni, cień państwa, Fakt- Europa, 30.06.2004
23. Doktor K. i spółka, Rzeczpospolita, 8. 11. 2004Zdzisław Krasnodębski - Socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk socjologicznych, profesor Uniwersytetu w Bremie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, europoseł. Wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, Columbia University, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publikował m.in. w: „Znaku”, „Rzeczpospolitej”, „Fakcie” i „Gazecie Polskiej”. Najważniejsze publikacje: „Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych” (1986), „Upadek idei postępu” (1991, 2. wydanie 2009), „Postmodernistyczne rozterki kultury” (1996), „Max Weber” (1999) „Demokracja peryferii” (2003, 2. wydanie 2004), „Drzemka rozsądnych” (2006), „Zmiana klimatu” (2006), „Już nie przeszkadza” (2010), „Większego cudu nie będzie” (2011), „Zwycięzca po przejściach" (2012). Współautor kilku wydanych przez OMP książek, m.in. "Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?" (2009) i "Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka" (2010).