Dysydenci. Czeskie drogi od totalitaryzmu do demokracji

Czescy i polscy autorzy ukazują, jak działała antykomunistyczna opozycja w Czechosłowacji (także na tle innych ruchów opozycyjnych Europy Środkowej), jakie głosiła idee, jakie były losy dawnych dysydentów po upadku komunizmu, co z ich myśli zachowuje aktualność. W tomie znajdują się też wywiady z ważnymi działaczami opozycyjnymi lat 70. i 80., przedstawiającymi zmagania z czechosłowackim reżimem ze swej osobistej perspektywy. To książka pozwalająca lepiej poznać i zrozumieć czeską tradycję polityczną, zwłaszcza w jej nurcie chrześcijańsko-konserwatywnym.

Maciej Ruczaj, Wstęp

Część I
Petr Hlaváček, Czeski „sen” o Europie 1948-1989
Jiří Trávníček, Lata 80.: boom na Europę Środkową
Jiří Hanuš, Václav Havel jako myśliciel utopijny
Łukasz Kamiński, Solidarność, opozycja, dysydenci
Roman Joch, Czeska i polska opozycja. Ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej Václava Bendy
Josef Mlejnek jr., Apokalipsa jako odpowiedni biotop?
Tomáš Zahradníček, Opozycjonistów droga do objęcia urzędów i z urzędów ustąpienie
Daniel Kaiser, Mit o zgwałconych dysydentach
Piotr Bajda, Od aksamitnego totalitaryzmu do aksamitnego rozwodu. Wpływ dawnych dysydentów na rozpad Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej w 1993 roku

Część II
Hayek dał mi copyright na czeski „rynek” książki. Rozmowa z Pavlem Bratinką
Rambo Karty 77. Rozmowa ze Stanislavem Devátým
O dysydentach, pacyfistach i korzeniach eurosceptycyzmu. Rozmowa z prof. Miloslavem Bednářem
Zachodni marksiści postawiliby nas pod ścianą z taką samą ochotą, co komuniści. Rozmowa z Markiem Bendą

978-83-66112-38-4

Książka powstała w ramach projektu Dziedzictwo myśli politycznej czeskiej i polskiej opozycji z perspektywy współczesnych kryzysów – zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020.