Arthur Moeller van den Bruck
Trzecie imperium

Trzecie Imperium - głośna książka Artura Moellera van den Brucka - należy do najważniejszych manifestów tzw. rewolucji konserwatywnej w Niemczech. Autor podejmował w nim krytykę liberalnego systemu Republiki Weimarskiej i wzywał do odbudowy pierwotnej wspólnoty kulturowej i politycznej Niemców. Książka ta pomaga zrozumieć przesłanki powodujące radykalizację konserwatystów doby Weimaru i kierunek reprezentowany przez konserwatywnych rewolucjonistów, do których zalicza się m.in. C. Schmitta czy Ernsta Jüngera, po drugie zaś jest ważnym elementem pokazującym skomplikowany i dynamiczny klimat intelektualny tamtych czasów oraz główne osie politycznego sporu doby Weimaru.

„Trzecia Imperium van den Brucka jest świetną analizą historiozoficzną dziejów Niemiec, ale również stanu świadomości narodu niemieckiego po I wojnie światowej. Owszem, zawiera koncepcję rozwoju Niemiec i przejęcia dominacji Trzeciego Imperium nad Europą. Wydaje się, że dominacja ta miałaby być według autora ratunkiem dla upadającej Europy, zdominowanej przez komunizm, bezwzględny kapitalizm i „liberalizm [który] podkopał cywilizację, zniszczył religie i zrujnował narody”.
„Trzecie Imperium” odzwierciedla percepcję stanu państwa – Niemiec – 4 lata po zakończeniu wojny. Jest analizą zaangażowanego intelektualisty, któremu sytuacja własnej ojczyzny nie jest obojętna, ale analizuje ją z pozycji konserwatywnych wartości”.
(fragment recenzji dr. Joanny Lubeckiej)

Przekład Wojciech Kunicki


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Pozostałe obrazy: