Maciej Zakrzewski
Rewolucja konserwatywna – przypadek polski. Myśl polityczna środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” 1931-1939

Stefan Kisielewski charakteryzował „Bunt Młodych” (od 1937 r. „Politykę”) jako pismo o charakterze „intelektualistyczno-rewolwerowym”. W swojej głośnej powieści pt. Sprzysiężenie opisywał środowisko „Buntu” (w jego książce występujące pod tytułem „Polityka i Sztuka”) słowami: „„rewolwerowość” miała w rzeczywistości charakter czystko intelektualny i raczej abstrakcyjny – polegała po prostu na mówieniu prawdy, (…) głoszeniu z pasją i z upodobaniem myśli i idei niepopularnych, wreszcie na wykrzykiwaniu z rozkoszą rzeczy, o których nie lubili mówić – nawet po cichu – wszyscy inni; istnieją takie sprawy, milcząco wyklęte i wykreślone ze słownika zarówno przez rząd, jak i przez opozycję, zarówno przez prawicę, jak i przez lewicę i przez centrum, zarówno przez burżuazję, jak i przez proletariat – słowem sprawy nieprzyzwoite. A w takich sprawach lubował się cały zespół „Polityki i Sztuki” gorąco – przekora i ukochanie prowokacji intelektualnej, stosowanej wobec ludzi o nazbyt ustalonych i zaskorupiałych poglądach, były w tej redakcji legitymacją członkowską”.

Książka opisuje fenomen jednego z najciekawszych środowisk intelektualnych okresu dwudziestolecia międzywojennego. „Bunt Młodych” był początkiem drogi wielu wybitnych postaci, takich jak: Jerzy Giedroyc, Adolf i Aleksander Bocheński, Ksawery i Mieczysław Pruszyńscy, Kazimierz Studentowicz, Stefan Kisielewski i wielu innych. Dorobek pisma jest świadectwem poszukiwań intelektualnych dróg w czasach pochodu totalitaryzmów, zmagań z „polską formą”. Pod hasłem „mocarstwowości” skrywał się program będący syntezą konserwatyzmu Bobrzyńskiego i rewolucjonizmu Brzozowskiego. Historia myśli politycznej „Buntu” wprowadza w genealogię polskiej inteligencji, która wzrastała w wolnym państwie, zaś po 1945 r. zdawała egzamin z politycznej dojrzałości.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I. „Bunt Młodych”, „Polityka” – historia polityczna
Rozdział II. Nowy „nacjonalizm”. Państwo i naród – podstawowe pojęcia filozofii politycznej „Buntu Młodych” i „Polityki”
Rozdział III. Krytyka ustrojowa. Zagadnienie władzy i ustroju
Rozdział IV. Między Niemcami a Rosją. Perspektywy geopolityczne
Rozdział V. Węzeł gordyjski: dwa oblicza kwestii mniejszościowej
Rozdział VI. Ekonomia jako narzędzie mobilizacji
Rozdział VII. Rewolucja konserwatywna: geneza i nurty
Postscriptum: „Problemy”: „buntowcy” bez Giedroycia
Zakończenie
Bibliografia

Wydawcy:
Instytut Pamięci Narodowej
Ośrodek Myśli Politycznej

ISBN 978-83-66112-45-2
Twarda oprawa, stron 632Maciej Zakrzewski - Maciej Zakrzewski (1980), dr nauk politycznych, autor monografii "W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a" (2012), współredaktor wyboru pism Kazimierza Władysława Kumanieckiego (W poszukiwaniu suwerena, 2006) oraz wyboru źródeł dotyczącego przedwojennych koncepcji sądownictwa konstytucyjnego ("O praworządność i zdrowy ustrój państwowy", 2006). Współautor prac zbiorowych m.in.: "Patriotyzm i zdrada" (2007), "Geopolityka i zasady" (2009), "Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności" (2010).