Joanna Lubecka
Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

Książka ukazująca podstawy prawne karania niemieckich zbrodniarzy wojennych, przebieg procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (Rudolfa Hössa, Amona Götha, Josefa Bühlera, członków załogi KL Auschwitz, m.in. Marii Mandl i Therese Brandl), sylwetki oskarżonych oraz ich pobyt w więzieniu.

„W książce starałam się zwrócić uwagę na ogromną i pionierską pracę prokuratorów i adwokatów, którzy musieli zmierzyć się ze zbrodniami masowymi, z którymi do tej pory polski wymiar sprawiedliwości nie miał styczności. Wobec współczesnych dyskusji prawnych i historycznych wokół ludobójstwa, trzeba podkreślić, że niekwestionowanym efektem procesów przed NTN było przedstawienie niemieckiej okupacji Polski jako przygotowanego i konsekwentnie realizowanego planu eksterminacji narodu polskiego, a nie pojedynczych, choć licznych zbrodni”. (Od autorki)

„Książka ciekawie pokazuje ówczesną atmosferę, sylwetki uczestników procesów i codzienne warunki ich funkcjonowania w trudnych powojennych realiach oraz dylematy prawne, z którymi konfrontowani byli polscy prawnicy”. (Z recenzji prof. Piotra Madajczyka)

„Badania nad powojennymi rozliczeniami ze zbrodniami okupanta w Polsce są o tyle istotne, iż prawnicy, którzy brali w nich udział, mieli ogromy wpływ na kształtowanie sposobu postrzegania okresu okupacji w Polsce. To właśnie oni w aktach oskarżenia, ekspertyzach i publikacjach z lat 40. I 50. XX wieku jako pierwsi, jeszcze przed historykami, opisywali zbrodnie i okupacyjną rzeczywistość”. (Z recenzji dr Marcina Przegiętki)

396 stron, twarda oprawa, format bloku 145x205 mm

Seria: Studia i analizy

Cena detaliczna: 40 zł brutto

Współwydawca: Instytut Pamięci Narodowej

ISBN 978-83-66112-46-9
ISBN 978-83-8229-303-6

Spis treści:

Wstęp . . . . 7

1. Podstawy prawne karania zbrodniarzy wojennych . . . . . . 15
1.1. Ustawodawstwo międzynarodowe . . . . 15
1.2. Ustawodawstwo polskie . . . . 23
1.3. Ekstradycja zbrodniarzy wojennych do Polski . . . . . 30
1.4. Dylematy prawne wobec karania niemieckich zbrodniarzy i ich percepcja w Polsce . . . . . 36
1.5. „Naród zbrodniarz” czy indywidualna wina? Społeczna percepcja winy Niemców . . . . . . 69

2. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym . . . . . . 87
2.1. Charakterystyka ogólna procesów przed NTN . . . . . . 87
2.2. Organizacja procesów NTN w Krakowie . . . . . 112
2.3. Oskarżeni . . . . . 120
2.3.1. Amon Göth . . . . 121
2.3.2. Rudolf Höß . . . . 127
2.3.3. Czterdziestu członków załogi KL Auschwitz . . . .135
2.3.4. Josef Bühler . . . . 191
2.4. Strony procesów . . . . . 204
2.4.1. Oskarżenie . . . . . 210
2.4.2. Obrona . . . . . . . 231
2.5. Wyroki . . . . . . . 271

3. Pobyt w więzieniu . . . . . . . 283
3.1. Zemsta zwycięzców? Przypadki samosądów i metod śledczych stosowanych przez aliantów zachodnich . . . . . . . 283
3.2. Warunki więzienne w trakcie śledztwa i procesów przed NTN . . . . 293
3.3. Egzekucje . . . . 317

Zamiast zakończenia . 333
Wykaz skrótów . . . . . . . 353
Załączniki . . . . . 355
Bibliografia . . . . 360
Indeks . . . . . . 383