Miłowit Kuniński
O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym

"Demokracja, liberalizm, tożsamość narodowa, moralność polityczna – to kilka z pojęć, jakimi wszyscy posługujemy się mówiąc o Polsce współczesnej i współczesnych społeczeństwach. Książka Miłowita Kunińskiego rozświetla te i inne podstawowe idee, pokazuje kontekst, w jakim się pojawiały i kształtowały nasz ogląd rzeczywistości. Subtelna w wywodzie, ciekawa w konkluzjach, oryginalna w analizie, książka wprowadza nas w intrygujące spory filozoficzno-polityczne, które zaczęły się wiele wieków temu, a których najświeższy rozdział rozgrywa się dzisiaj w naszym kraju i na naszych oczach". (Ryszard Legutko)

"Poczucie tożsamości narodowej, duma z własnego narodu, jego historii i osiągnięć nie zaniknęły w społeczeństwach, w których proces modernizacji jest znacznie bardziej zaawansowany niż w Europie Środkowowschodniej. Mało tego, państwo narodowe, choć uległo istotnym przemianom, zwłaszcza w związku z procesami integracji europejskiej, nie utraciło swego znaczenia i wciąż jest naturalnym punktem odniesienia i przedmiotem troski jego obywateli, niezależnie od świadomości przynależenia do szerszej i bardziej złożonej całości, jaką stanowi Unia Europejska. Krytyka nacjonalizmu, na ogół pomijająca różnice między szowinizmem a patriotyzmem, ma nader wybiórczy charakter. Pomija przejawy narodowej tożsamości w krajach zachodniej Europy, a koncentruje się na poczuciu narodowym w krajach Europy Środkowowschodniej. [...] Krytyczny i niejednokrotnie protekcjonalny stosunek do krajów naszej części Europy zdaje się stanowić swoistą zasłonę skrywającą obawy wobec własnych społeczeństw, w których od dawna istnieją tendencje separatystyczne wśród wspólnot definiujących swą tożsamość w kategoriach narodowej świadomości etnicznej." (fragment książki)Miłowit Kuniński (1946-2018) - Historyk filozofii i filozof polityczny, profesor UJ, współzałożyciel i prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie w latach 2005-2018, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Żył w latach 1946-2018. Opublikował m.in. "Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera" (Kraków 1980), "Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka" (Kraków 1999), "O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym" (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism Mirosława Dzielskiego "Bóg - wolność - własność" i Adama Krzyżanowskiego "Chrześcijańska moralność polityczna", a także praca zbiorowa "Totalitaryzm a zachodnia tradycja".