Kazimierz Michał Ujazdowski
Batalia o instytucje

Książka o polskiej polityce, ustroju państwa, pamięci historycznej i tożsamości narodowej, analizowanych z pozycji konserwatywnych. Autor nawiązuje do tradycji polskiego konserwatyzmu, ale szuka dla niego nowoczesnej formuły, odpowiadającej wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską.
„Jestem przekonany, że Polsce potrzebna jest polityka, która odrzuca oportunizm i nastawia się na batalię o trwałe zmiany ustrojowe. Polityka, która nie godzi się ze słabą konstytucją, anachronizmem administracji i sądownictwa, biurokratycznymi ograniczeniami przedsiębiorczości, minimalizmem polskiej polityki zagranicznej, czy też marginalizowaniem odpowiedzialności państwa za kulturę i dziedzictwo narodowe. Projekt polityki ambitnej jest świadomy, że Polska przeżywa okres koniunktury po raz pierwszy w naszej historii od przeszło trzystu lat, ale w przeciwieństwie do rzeczników minimalizmu, nie chce biernie asystować w tym procesie. Przeciwnie, polityka czynna chce stworzyć dla wysiłku i energii Polaków solidne ramy instytucjonalne, począwszy od dobrej konstytucji, poprzez sprawne sądownictwo i administrację, aż po trwałą ochronę praw rodziny i budowę instytucji promujących polskie doświadczenie historyczne. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie poświecone są tym właśnie zagadnieniom”.

192 strony, miękka oprawaKazimierz Michał Ujazdowski - Doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki i polityk konserwatywny. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach politycznych: jego dziadek – Kazimierz Cyprian Ujazdowski – był obrońcą w procesie brzeskim. W latach 80-tych związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i obecnej VII kadencji, od wielu lat piastuje mandat z Wrocławia. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu. Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego – w rządach AWS i PiS (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, m.in. wprowadził program edukacyjny „Patriotyzm jutra”, powołał do życia Muzeum Historii Polski i stworzył podstawy Muzeum Ziem Zachodnich. W ramach walki przeciwko kłamstwu o „polskich obozach śmierci” doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz. Jest adiunktem w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Zespołu Centrum im. Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystyce zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Wydał m.in. Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce (1993, wraz z Rafałem Matyją), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005), Batalia o instytucje (2008), Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej (2013). Żona Lidia jest polonistką, mają dwóch synów, Kazimierza i Aleksandra, oraz córeczkę Anię.