Czesław Porębski
Na przykład Szwajcarzy

Rok wydania: 1994

Spis treści

PRZEDMOWA

I. JAK SIĘ RÓŻNIĄ
Ostrożnie ze schematami
Mapa polityczna starej i nowej Konfederacji
Na przyklad Jura
Historyczna prehistoria
Religijny substrat historii
Schematy i stereotypy
Rząd wielkości
WEWNĘTRZNE GRANICE - rozmowa z Marcelem Schwanderem

II. JAK SIĘ RZĄDZĄ
Kto rządzi Szwajcarią
Kto jest Szwajcarem, czyli commune bourgeoisiale
Najpierw gmina...
Potem kanton...
Na końcu Bund, czyli Berno
Formuła magiczna, filcokracja, "kryzys zaufania"
Oryginalność Szwajcarii
PODZIELNA SUWERENNOŚĆ - fragment rozmowy z Thomasem Fleinerem
RES PUBLICA I DOBROBYT - rozmowa z Ursem Altermattem

III. JAK SIĘ POROZUMIEWAJĄ
W poszukiwaniu wspólnego języka
Schwyzer- dlitsch, czyli Mundsprache, albo dlaczego niektórzy Szwajcarzy mówią dialektem
La Suisse romande, czyli dlaczego niektórzy Szwajcarzy nie mówią dialektem
Italianita, czyli mniejsza mniejszość
Retor om ański, czyli jeszcze mniejsza mniejszość
Jak dochodzi do porozumienia
Wartość różnorodności
Z PRUSKIM AKCENTEM W SZWAJCARII - rozmowa z Rolfem Fieguthem
MYŚLEĆ GLOBALNIE, DZIAŁAĆ LOKALNIE - fragmenty rozmowy z Chasperem Pultem

IV. JAK WIERZĄ
Boże Ciało we Fryburgu
Inaczej, to znaczy jak?
Kościół berneński, genewski, zuryski
Nie zawsze pokojowo
Przeszłość całkiem przebrzmiała?
Przeszłość nie całkiem przebrzmiała
Sekularyzacja?
Jede(r) ein Sonderfall
Obrzeża wiary
KATOLICYZM, PROTESTANTYZM, DEMOKRACJA - rozmowa z Ursem Altermattem
KOŚCIOŁY REFORMOWANE W NEUCHATEL I BERNIE - rozmowa z Pierre'em Buhlerem
ATEIZM PRAKTYCZNY - fragment rozmowy z Pierre-Luigim Dubiedem

V. JAK SIĘ INTERPRETUJĄ
Wyznania genewskie
Sonderfall, czyli dzieje narodu szczęśliwego
Le malaise suisse, czyli helvetisches Malaise
CO POZOSTAJE? - rozmowa z Jeanem Zieglerem
KRYZYS TOŻSAMOŚCI - fragmenty rozmowy z Emanuelem Hurwitzem
KOBIETY PEŁNE KOMPLEKSÓW - fragment rozmowy z Barbarą Ahrens
INNA SZWAJCARIA I INNA EUROPA - rozmowa z Otto F. Walterem
RAZEM CZY OSOBNO - fragmenty rozmowy z Heinzem Hauserem

ZAKOŃCZENIE
Na przykład Szwajcaria, na przykład Szwajcarzy...
MODELOWA WYSPA - fragment rozmowy z Otfriedem Höffe
CO PRZEJĄĆ? - fragment rozmowy z O. Prof. Józefem Marią BocheńskimCzesław Porębski - Profesor, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Zajmuje się filozofią społeczną, teorią wartości i etyką. Zainteresowania te znajdują odbicie w jego publikacjach naukowych (m. in. „Umowa społeczna w świetle teorii decyzji” - 1986, „Polish Value Theory” - 1996, „Czy etyka się opłaca?”- 1997, „Umowa społeczna. Renesans idei” - 1999), w esejach (m.in. „Na przykład Szwajcarzy...” – 1994, „O Europie i Europejczykach” - 2000, „Co nam po wartościach?” - 2001), w tłumaczeniach (m. in. F. Brentano, „O źródle poznania moralnego” - 1989, O. Höffe, „Etyka państwa i prawa” - 1992, Ch. Millon-Delsol, „Zasada pomocniczości” - 1995), w odczytach i wykładach gościnnych (m.in. we Fryburgu Szwajcarskim, Grazu i Trydencie). Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej oraz rad redakcyjnych „Civitas" (Warszawa) i „Ethical Perspectives" (Leuven).