1 % Państwa podatku na rzecz Ośrodka Myśli Politycznej

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności i udziału w Klubie Przyjaciół i Sponsorów Ośrodka Myśli Politycznej 

1,5 % podatku dla OMP

Od grudnia 2004 roku Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 150 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej.

Status organizacji pożytku publicznego pozwala wesprzeć naszą działalność 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości.

Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczamy m.in. na rozbudowę stron internetowych (zwłaszcza nowe teksty) www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl oraz działalność badawczą i edukacyjną poświęconą polskim tradycjom intelektualnym, filozofii politycznej i historii Polski. Pozwalają też nam one popularyzować w debacie publicznej i edukacji obywatelskiej bliskie nam zasady konserwatywne i republikańskie.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.

- Jak obliczyć 1,5 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1,5 proc.?

Wystarczy wypełnić w PIT trzy pola:

1) nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ

2) numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)

nr KRS 0000076016

3) przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)

- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego.