Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2010-12-06
Numer wydania: 99

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 6 grudnia 2010

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Paweł Ukielski o relacjach polsko-czeskich, Paweł Skibiński o realizmie politycznym i powstaniu warszawskim)

- nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne (Bogdan Szlachta o realizmie politycznym w XVI wieku, Piotr Koryś o realizmie w myśli endecji)

- zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe” (10 XII 2010)

- nowości na blogu OMP – rozmowy z prof. Włodzimierzem Marciniakiem i dr Stanisławem Górką o szczycie NATO w Brukseli

- wkrótce premiery: „Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne”, Jacek Kloczkowski „Czasy grubej przesady”, Filip Musiał, Jarosław Szarek (red.) „Zwycięstwo będzie waszą nagrodą”

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego), Polskie interesy w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu sojuszników, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=185

- dr Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski), Realizm polityczny a powstanie warszawskie, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=186

***

Nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

- prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych), Realizm w polskiej myśli politycznej XVI wieku, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=386

- dr Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski), Realizm polityczny w myśli Narodowej Demokracji, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=387

***

Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe - zaproszenie

Zapraszamy na konferencję "Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe" (Kraków, 10 grudnia, 11.30-15.00). Łukasz Warzecha, Paweł Kowal, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Lech Wojciechowski, Stanisław Górka i inni eksperci będą szukać odpowiedzi m.in. na pytania:

 - czy lansowana przez wielu publicystów i polityków teza, że Polska jest bezpieczna a ewolucja procesów międzynarodowych w Europie stale poprawia jej pozycję jest zasadna?

- jakie czynniki będą decydować o położeniu międzynarodowym Polski w najbliższych latach i w jakim stopniu Polska chce i potrafi je kształtować zgodnie ze swoimi interesami?

- co wynika dla Polski ze zmian w relacjach NATO-Rosja i o co grają główni aktorzy dyplomatycznej rozgrywki w tym zakresie - USA, Rosja, Niemcy i Francja? Kto na tej grze zyskuje a kto traci?

- co z tej gry wynika dla Ukrainy i jak ona wpływa na stosunki polsko-ukraińskie?

- czy bezpieczeństwo energetyczne może być kluczowym wyzwaniem politycznym dla Polski w budowaniu jej pozycji na arenie międzynarodowej i jak się ono przedstawia po ostatnich posunięciach rządu RP (np. podpisanie nowej umowy gazowej z Rosją)?

Prosimy o zgłoszenia w dziale Wydarzenia naszego profilu na Facebooku (www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889) lub emailowe (omp@omp.org.pl) - do 8 grudnia. Zalogowani użytkownicy strony OMP mogą także rejestrować się dzięki dostępnej na niej aplikacji. Po przyjęciu zgłoszenia przekażemy szczegóły logistyczne (zwłaszcza miejsce obrad).

Dyskusja jest organizowana przy współpracy portalu EBE (Europa - Bezpieczeństwo - Energia - www.ebe.org.pl).

***

Nowości na blogu OMP – opinie po szczycie NATO w Brukseli

Zbieramy opinie po szczycie NATO w Lizbonie i analizy toczącej się gry na arenie międzynarodowej, która może przesądzić o położeniu Polski, zwłaszcza w relacji do Rosji i naszych partnerów z UE i NATO. Prezentujemy je na blogu OMP i na stronie Stosunki Transatlantyckie http://www.usa-ue.pl.

Jak zmieniają się relacje NATO-Rosja, czy polityka rosyjska jest skuteczna w realizacji założonych celów w Europie i co z tego wynika dla Polski – o tych i innych istotnych kwestiach z prof. Włodzimierzem Marciniakiem rozmawia Wojciech Jakóbik - http://www.omp.org.pl/blog/?p=352  
"Można by przy tej okazji powiedzieć więcej o tym, co Rosja „dostała” na lizbońskim szczycie. Otóż, ten kraj otrzymał, to co go interesuje, czyli zmarginalizowanie Ukrainy (również na jej życzenie) i Gruzji (wbrew jej woli) na czas bliżej nieokreślony. Rosja otrzymała również pewien propagandowy sukces w postaci zbliżenia z NATO. Pytanie, czy Moskwa zechce to wykorzystać, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia" - o skutkach szczytu NATO z dr Stanisławem Górką z Instytutu Europeistyki UJ rozmawia Wojciech Jakóbik - http://www.omp.org.pl/blog/?p=349

***

Wkrótce kolejne premiery książkowe OMP

- Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne (seria Studia i Analizy)

Wśród autorów Andrzej Nowak, Włodzimierz Marciniak, Łukasz Warzecha, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Paweł Kowal, Stanisław Górka, Paweł Ukielski, Adam Burakowski, Aleksander Surdej, Artur Wołek.

„Istnieje dziś paradygmat myślenia o stosunkach międzynarodowych, zgodnie z którym geopolityka została unieważniona – jeśli nie w całości, to w znacznej części. Osoby, które wyznają ten sposób widzenia międzynarodowej rzeczywistości, uznają, że powstanie organizacji międzynarodowych, zwłaszcza takich jak Unia Europejska (będąca zresztą tworem sui generis, co sprawia, że jakiekolwiek analogie nie muszą być tutaj trafione), istnienie powszechnie przestrzeganego prawa międzynarodowego, rozpowszechnienie się demokracji sprawiają, iż geopolityka zeszła na bardzo daleki plan, o ile nie przeżyła się kompletnie. To podejście błędne. Po pierwsze – u jego podstaw leży uznanie werbalnego sztafażu, związanego z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, ONZ, współczesną dyplomacją w ogóle za czynnik bezpośrednio wpływający na rzeczywistość. Po drugie – ponieważ abstrahuje od doświadczenia. To zaś pokazuje, że geopolityka nadal wpływa w potężnym stopniu na międzynarodową rzeczywistość”. (fragment tekstu Łukasza Warzechy, Polityka zagraniczna a uwarunkowania wewnętrzne)

- Jacek Kloczkowski, Czasy grubej przesady. Szkice o polityce polskiej 2005-2010 (seria Biblioteka Myśli Politycznej)

„W siłę rosną politycy wchodzący z dziennikarzami, zwłaszcza telewizyjnymi, w swoistą symbiozę. Jedni są drugim potrzebni, ale to nie politycy decydują w tym układzie, jaki przekaz – w treści i formie – jest przekazywany Polakom. Ośrodki władztwa politycznego przesuwają się niebezpiecznie do mediów. Sytuacja nie byłaby tak dramatyczna, gdyby potrafiły one zachować przynajmniej względny obiektywizm w ukazywaniu i komentowaniu politycznej rywalizacji i nie angażowały się w nią, a przynajmniej czyniły to otwarcie, a nie ukrywały swych intencji za sloganami o bezstronności i trosce o sprawy publiczne. Nie byłoby też tak źle z debatą publiczną i zarządzanym ze studiów telewizyjnych życiem politycznym, gdyby dziennikarze nie sprowadzali często dyskusji o stanie Polski do kwestii przede wszystkim personalnych, chętnie wchodząc w rolę tych, którzy mają rozsądzać, kto powinien stać na czele partii, wchodzić w skład rządu albo znajdować się na listach wyborczych”. (fragment książki)

- Zwycięstwo będzie waszą nagrodą (seria OMP i IPN „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”)

„Żyjemy w czasach, w których próbuje się zrywać ciągłość kulturową i cywilizacyjną. Dla wielu ludzi punktem odniesienia nie są osoby, które poświęciły życie dla niepodległej Polski, a są nim ci, którzy trzymali ją lojalnie w ramach sowieckiego imperium. Relatywizowanie przeszłości oraz zmiana sensu podstawowych pojęć (np. honoru czy patriotyzmu) służą zakłamywaniu dziejów państwa i narodu, pozwalają zdrajcom chodzić z podniesionym czołem, a byłym dziennikarzom reżimowym oraz artystom, naukowcom i pisarzom służącym przez lata partyjnej propagandzie pouczać społeczeństwo o zasadach demokracji. Żołnierze Armii Krajowej przysięgali: Zwycięstwo będzie twą nagrodą, a zdrada karana będzie śmiercią. Jeśli nie zachowamy pamięci o tych, którzy przez pokolenia walczyli o Polskę, to ich poświęcenie będzie daremne, a zdrajcy przejdą do historii jako ludzie honoru i reformatorzy państwa”. (ze Wstępu)

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP