Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2010-12-22
Numer wydania: 100

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 21 grudnia 2010

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (John O’Sullivan o kryzysie finansowym, polityce i ideach, Andrzej Waśko o pisarzach jako przywódcach i reprezentantach narodu)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Rafał Habielski o realizmie i idealizmie paryskiej Kultury i londyńskich Wiadomości, Aleksander Kopiński o patriotyzmie w polskiej literaturze czasów wojny i współczesnej)

- filmy z konferencji „Polska Solidarności”

- nowość na blogu OMP – wprowadzenie do nowej książki Jacka Kloczkowskiego „Czasy grubej przesady”

- polecamy: nowe książki autorstwa członka zarządu OMP Filipa Musiała

- nowe materiały na stronach Stosunki transatlantyckie i Spory o kapitalizm

- niebawem w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – pisma Łukasza Górnickiego

 

Wsparcie dla OMP - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php - prosimy o rozważenie

***

Przedstawiamy Informator OMP nr 100. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi dotychczasowymi przedsięwzięciami. Mamy nadzieję, że projekty, które przygotowujemy na 2011 rok również będą mogły liczyć na Państwa życzliwą uwagę. Nie zabraknie konferencji i debat publicznych, pracujemy także nad wieloma nowościami książkowymi. Na stronach OMP pojawi się szereg nowych tekstów. Będziemy też rozbudowywać strony tematyczne, ukazujące kluczowe współczesne dyskusje polityczno-ideowe, a także tradycje myśli polskiej. O tym wszystkim będziemy informować w kolejnych numerach Informatora.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- John O’Sullivan (czołowy angielski publicysta konserwatywny analizuje dyskusję o kryzysie finansowym i jej polityczno-ideowe skutki), Finansowa burza, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=188

- prof. Andrzej Waśko (tekst o jednym z najważniejszych wątków polskiej tradycji intelektualnej minionych stuleci), „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=187

***

Nowe opracowania na stronie Polskie Tradycje Intelektualne

- prof. Rafał Habielski, „Kultura” i „Wiadomości”. Realizm i idealizm, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=388

- dr Aleksander Kopiński, „Cienie rycerzy” i „polskie flaczki”. Uwagi o patriotyzmie w literaturze wojennej i współczesnej, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=389

***

Filmy z konferencji Polska Solidarności

Rozpoczynamy prezentację filmów z jesiennych konferencji OMP. Na początek proponujemy obejrzenie wystąpień z sesji "Polska Solidarności" - m.in. red. Bronisława Wildsteina, prof. Antoniego Dudka, dr Macieja Korkucia, dr Rafała Matyji i prof. Zbigniewa Stawrowskiego.

- dr Rafał Matyja na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej "Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje" (19 XII 2010) - sesja "Kontrowersje" - http://www.youtube.com/watch?v=DKX-qkC9XAE

- dr Rafał Matyja na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej "Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje" (19 XII 2010) - sesja "Kontrowersje" - część II - http://www.youtube.com/watch?v=a9IRH1y0qis

- dr Rafał Matyja na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej "Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje" (19 XII 2010) - sesja "Kontrowersje" - część III - http://www.youtube.com/watch?v=qUD_GvU02Pw

- prof. Zbigniew Stawrowski na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej "Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje" (19 XI 2010) - sesja "Interpretacje" - część I - http://www.youtube.com/watch?v=9qtZJdCRNr0

- prof. Zbigniew Stawrowski na konferencji Ośrodka Myśli Politycznej "Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje" (19 XI 2010) - sesja "Interpretacje" - część II - http://www.youtube.com/watch?v=oXAXvjI2AVw

Filmy z I sesji konferencji pt. "Oblicza", z wystąpieniami red. Bronisława Wildsteina, prof. Antoniego Dudka i dr Macieja Korkucia

- część 1 - http://www.youtube.com/watch?v=AXhD35df5hk

- część 2 - http://www.youtube.com/watch?v=YnBky8HTOXM

- część 3 - http://www.youtube.com/watch?v=0DCwLZYFI4w

- część 4 - http://www.youtube.com/watch?v=q6fR3hX4Bcs

- część 5 - http://www.youtube.com/watch?v=Rb6_goxQ4Fk

- część 6 - http://www.youtube.com/watch?v=gvJJLRrj3QM

Wkrótce kolejne filmy z tej konferencji oraz z sesji o bezpieczeństwie RP i sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej.

Inne filmy OMP można obejrzeć na stronie www.youtube.com/osrodekmysli.

***

Nowość na blogu OMP

Wprowadzenie do nowej książki Jacka Kloczkowskiego „Czasy grubej przesady” - http://www.omp.org.pl/blog/?p=378

Czasy grubej przesady – książka o przyczynach, przejawach i skutkach słabości polskiej polityki lat 2005-2010, analizująca jej ideologiczne fundamenty i rządzące nią mechanizmy, ukazująca gry interesów, rozgrywki partyjne, starcia personalne, ideowe konflikty, medialne ingerencje i zagraniczne uwarunkowania. Książkę można już zamawiać - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=195 (realizacja zamówień od 3 stycznia; 272 strony, miękka oprawa).

***

Polecamy: nowe książki Filipa Musiała

Dr Filip Musiał, politolog i historyk z krakowskiego oddziału IPN, członek zarządu OMP, wydał dwie nowe książki. Pierwsza to Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989 (Wydawnictwo Arcana). Dokumentuje ona życiorysy niektórych reprezentantów komunistycznego aparatu przemocy, ukazuje metody działania komunistów i taktykę pętania społecznej niezależności. Druga z nowości to podręcznik IPN Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Filip Musiał napisał do niego rozdziały „Polska pojałtańska (1945-1948)” i „Triumf i pierwszy kryzys ‘ludowej’ Polski (1948-1956)”. Pozostałymi autorami książki są Marek Gałęzowski, Adam Dziurok i Łukasz Kamiński.

Polecamy również książki z wydawanej przez OMP i IPN serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka - http://omp.org.pl/ksiazki.php?idKsiazkiSerieSpis=11.

***

Nowe materiały na stronach Stosunki transatlantyckie i Spory o kapitalizm

- zapraszamy do lektury omówień artykułów poświęconych różnych istotnym aspektom polityki międzynarodowej, związanym z szeroko rozumianymi stosunkami transatlantyckimi - http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=13

- na stronie www.sporyokapitalizm przedstawiamy najnowsze wieści i opinie dotyczące skutków, zwłaszcza politycznych, kryzysu ekonomicznego - http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=3

***

Niebawem w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – pisma Łukasza Górnickiego

Już w styczniu ukaże się kolejny tom w serii prezentującej dokonania polskich klasyków. Tym razem wydamy dwie prace wybitnego myśliciela XVI wieku, Łukasza Górnickiego (1527-1603), „Droga do zupełnej wolności” iRozmowa o elekcji, o wolności, o prawie i obyczajach polskich”. Wstęp: Dorota Pietrzyk-Reeves.

„A na poprawę prawa, chciałbym, żeby ludzie cnotliwi a mądrzy na sejmie obrani takowym kształtem byli, do których kilka doktorów, chciałbym, żeby przysadzono. Nie dlatego, żebyśmy nasze prawo zarzucili, a cudzego się jęli, ale dlatego, iż ludzie uczeni z gruntu rzeczy prowadzą, przyrodzenia naśladują, przyczyny, dla czego co ma być, ukazują, daleko patrzą i co z czego urosnąć może widzą. Przez tych tedy cnotliwych i godnych ludzi, żeby prawo porządnie, bez wielu słów, a jaśnie spisane było, także też i porządek do niego krótszy niż teraz”.

***

Wkrótce kolejne premiery książkowe OMP

- Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne (seria Studia i Analizy)

Wśród autorów Andrzej Nowak, Włodzimierz Marciniak, Łukasz Warzecha, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Paweł Kowal, Stanisław Górka, Paweł Ukielski, Adam Burakowski, Aleksander Surdej, Artur Wołek.

„Istnieje dziś paradygmat myślenia o stosunkach międzynarodowych, zgodnie z którym geopolityka została unieważniona – jeśli nie w całości, to w znacznej części. Osoby, które wyznają ten sposób widzenia międzynarodowej rzeczywistości, uznają, że powstanie organizacji międzynarodowych, zwłaszcza takich jak Unia Europejska (będąca zresztą tworem sui generis, co sprawia, że jakiekolwiek analogie nie muszą być tutaj trafione), istnienie powszechnie przestrzeganego prawa międzynarodowego, rozpowszechnienie się demokracji sprawiają, iż geopolityka zeszła na bardzo daleki plan, o ile nie przeżyła się kompletnie. To podejście błędne. Po pierwsze – u jego podstaw leży uznanie werbalnego sztafażu, związanego z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, ONZ, współczesną dyplomacją w ogóle za czynnik bezpośrednio wpływający na rzeczywistość. Po drugie – ponieważ abstrahuje od doświadczenia. To zaś pokazuje, że geopolityka nadal wpływa w potężnym stopniu na międzynarodową rzeczywistość”. (fragment tekstu Łukasza Warzechy, Polityka zagraniczna a uwarunkowania wewnętrzne)

- Zwycięstwo będzie waszą nagrodą (seria OMP i IPN „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”)

„Żyjemy w czasach, w których próbuje się zrywać ciągłość kulturową i cywilizacyjną. Dla wielu ludzi punktem odniesienia nie są osoby, które poświęciły życie dla niepodległej Polski, a są nim ci, którzy trzymali ją lojalnie w ramach sowieckiego imperium. Relatywizowanie przeszłości oraz zmiana sensu podstawowych pojęć (np. honoru czy patriotyzmu) służą zakłamywaniu dziejów państwa i narodu, pozwalają zdrajcom chodzić z podniesionym czołem, a byłym dziennikarzom reżimowym oraz artystom, naukowcom i pisarzom służącym przez lata partyjnej propagandzie pouczać społeczeństwo o zasadach demokracji. Żołnierze Armii Krajowej przysięgali: Zwycięstwo będzie twą nagrodą, a zdrada karana będzie śmiercią. Jeśli nie zachowamy pamięci o tych, którzy przez pokolenia walczyli o Polskę, to ich poświęcenie będzie daremne, a zdrajcy przejdą do historii jako ludzie honoru i reformatorzy państwa”. (ze Wstępu)

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP