Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-01-16
Numer wydania: 101

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 16 stycznia 2011

- prośba o wsparcie OMP 1 % Państwa podatku

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Bronisław Wildstein, Janusz Ekes, Łukasz Warzecha, Dariusz Gawin o tradycji solidarnościowej, restauracji narodu porewolucyjnego i polityce bezpieczeństwa RP)

- premiera: Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym

- premiera: nowa książka z serii OMP i IPN „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” – Zwycięstwo będzie waszą nagrodą

- premiera: kolejny numer „Nowej Europy”, poświęconymi zagadnieniom suwerenności we współczesnych stosunkach międzynarodowych

- filmy z konferencji „Bezpieczeństwo RP – wyzwania międzynarodowe”

- nowość na blogu OMP – Jacek Kloczkowski „Kryzys z większymi problemami w tle”

- nowość na stronie Stosunki Transatlantyckie – materiał o toczonej w USA dyskusji o stosunkach amerykańsko-chińskich

Wsparcie dla OMP - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php - prosimy o rozważenie

***

1 % podatku dla OMP

Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 150 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej.

Status organizacji pożytku publicznego pozwala wesprzeć naszą działalność 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości.

Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczamy m.in. na rozbudowę stron internetowych (zwłaszcza nowe teksty) www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl oraz działalność badawczą i edukacyjną poświęconą polskim tradycjom intelektualnym, filozofii politycznej i historii Polski. Pozwalają też nam one popularyzować w debacie publicznej i edukacji obywatelskiej bliskie nam zasady konserwatywne i republikańskie.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.

- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Wystarczy wypełnić w PIT trzy pola:

1) nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ

2) numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)

nr KRS 0000076016

3) przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)

- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Bronisław Wildstein, Przemyśleć Solidarność - http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=192

- Dariusz Gawin, Solidarność – mit, który przemija czy fundament polskiej polityczności? - http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=190

- Janusz Ekes, Perspektywa restauracji ‘narodu porewolucyjnego’ - http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=189

- Łukasz Warzecha, Polska polityka zagraniczna a cele bezpieczeństwa – próba spisania katalogu zadań i sposobów realizacji - http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=191

***

Premiera: Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Jonathana Price’a

– Czy współczesna filozofia polityczna sprostała wyzwaniu ideowej analizy kryzysu?

– Czego o etyce i wolnym rynku uczą nas klasycy filozofii, a czego musimy nauczyć się sami po doświadczeniu kryzysu ostatnich lat?

– Czy do opisu i zrozumienia kryzysu okazały się przydatne klasyczne teorie ekonomiczne?

– Czy kryzys skłoni do ograniczenia roli państwa w gospodarce, czy zwiększy pokusę etatyzmu?

– Czy Unia Europejska sprzyja wolnemu rynkowi, czy mu zagraża?

– Czy kryzys zmieni układ sił na arenie międzynarodowej?

– Czy w walce z kryzysem kalkulacje i interesy polityczne wezmą górę nad rachunkiem ekonomicznym?

Książka powstała dzięki współpracy Ośrodka Myśli Politycznej z Center for European Renewal, międzynarodowym stowarzyszeniem konserwatywnym, z siedzibą w Holandii, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Sklepik: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=198, sklepik@omp.org.pl (35 zł wraz z przesyłką, 480 stron, miękka oprawa)

JONATHAN PRICE Wprowadzenie

ROGER SCRUTON Konserwatyzm i liberalizm: krótka refleksja

Część I

JOHN O’SULLIVAN Finansowa burza

MIŁOWIT KUNIŃSKI Kryzys gospodarczy a etyka i ekonomia

DENNIS O’KEEFFE Polityka do upadłego: światowy kryzys finansowy 2008 roku

ALVINO-MARIO FANTINI Obama, kryzys finansowy i amerykański konserwatyzm

DIEDERIK BOOMSMA Jak nie skończyć kryzysu: polityka mieszkaniowa w Amsterdamie

ANDRAS LANCZI Kryzys finansowy a węgierska polityka

ATTILA K MOLNAR Wolny rynek po komunizmie – węgierskie doświadczenie

KRZYSZTOF SZCZERSKI Unia Europejska, rynek i kryzys – rekonfiguracja władzy

PAVEL DUFEK, ONDŘEJ KRUTILEK Kryzys gospodarczy jako „stress test” dla Unii Europejskiej

JAN FILIP STANIŁKO Czy strefa euro przetrwa swój pierwszy kryzys?

Część II

ROGER SCRUTON W drodze do domu

MELVIN SCHUT Tocqueville o cnocie i porządku: męska odwaga kupców

HARALD BERGBAUER Konserwatywna polityka ekonomiczna w dobie globalizacji

JAKOB ESON SODERBAUM Konserwatyzm a kapitalizm – skomplikowany dramat miłosny w dwóch aktach

AGNIESZKA WINCEWICZ Ile państwa w gospodarce? Stare i nowe dylematy

ALEKSANDER SURDEJ Współzależność gospodarcza a autonomia polityki gospodarczej państw

EMMA COHEN DE LARA Harmonia duszy – klasyczna odpowiedź na czasy kryzysu

DOROTA PIETRZYK-REEVES Filozofia polityczna a kryzys

PIOTR KORYŚ Kryzys gospodarczy, ekonomia i wolny rynek Doświadczenie historyczne, stan obecny i prognozy na przyszłość

Epilog

JACEK KLOCZKOWSKI Kryzys z większymi problemami w tle

***

Premiera: Zwycięstwo będzie waszą nagrodą (seria OMP i IPN „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”)

Spis treści: Wstęp / Teodor Gąsiorowski, Bij bolszewika, bij! / Anna Zechenter, Są zwykli ludzie… / Filip Musiał, Katyńskie ludobójstwo / Teodor Gąsiorowski, Polscy myśliwcy nad Anglią / Anna Zechenter, Z ziemi łagrów, z sowieckiej niewoli / Filip Musiał, Sąd nad Wolną Polską / Filip Musiał, O zwycięstwo słusznej sprawy / Filip Musiał, Wolność i Niezawisłość / Filip Musiał, Wychowani do wolności / Filip Musiał, Wolność w obozie dla młodocianych / Michał Wenklar, W obronie tarnowskiego Kościoła / Anna Zechenter, Dawno temu, gdzieś w Laficie… / Mateusz Szpytma, Ludowcy w służbie Rzeczypospolitej / Marcin Kasprzycki, Józef Bieniek (1911–2002) – „typ wybitnie wrogi w stosunku do obecnej rzeczywistości” / Marcin Kasprzycki, W obronie robotników / Jarosław Szarek, „NZS walczy” – flamastrem z butelki / Jarosław Szarek, Lubelska zaraza / Jarosław Szarek, „Dlaczego w Krakowie nie strajkujecie?” / Mateusz Szpytma, Góralska „Solidarność” / Anna Zechenter, Samotny przeciwko Imperium / Filip Musiał, Zbrodnia (nie)doskonała

Księgarnia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=197, sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 25 zł)

***

Premiera: kolejny numer „Nowej Europy” 2 (10) / 2010

Sklepik - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=196, sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 25 zł)

Spis treści

[Współczesne dylematy suwerenności]

JAMES A. CAPORASO Zmiany w porządku westfalskim: terytorium, władze publiczne oraz suwerenność

STEPHEN D. KRASNER Naruszanie modelu westfalskiego

JOHN GERARD RUGGIE Wykraczając poza terytorialność: modernizm w stosunkach międzynarodowych

JACEK CZAPUTOWICZ Pojęcie suwerenności

PIOTR SZLAGOWSKI Kazus Kosowa a legitymizacja suwerenności jako paradygmatu stosunków międzynarodowych

[Polityka zagraniczna Obamy – próba bilansu]

JAN TOKARSKI „Zmiana” po roku, rok po „zmianie”

[Historia myśli europejskiej]

PIOTR KOSMALA Uczeń i Mistrz. Krzysztofa Skubiszewskiego i Władysława Studnickiego spotkanie w okupowanej Warszawie

[Recenzje]

***

Filmy z konferencji „Bezpieczeństwo RP – wyzwania międzynarodowe”

Prezentujemy filmy z konferencji, która odbyła się 10 grudnia 2010 r. w Krakowie.

Część I - Diagnoza

Wystąpienia: Marek Kornat, Lech Wojciechowski, Stanisław Górka

1 - http://www.youtube.com/watch?v=9-2sLbx-tdA

2 - http://www.youtube.com/watch?v=XzuMthU9_pM

3 - http://www.youtube.com/watch?v=xvIqoE4NZnQ

4 - http://www.youtube.com/watch?v=PXGhetkUErI

Część II - Konsekwencje

Wystąpienia: Łukasz Warzecha, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Paweł Kowal + dyskusja

1 - http://www.youtube.com/watch?v=wBojHdGnPug

2 - http://www.youtube.com/watch?v=cnSnrGyKrPA

3 - http://www.youtube.com/watch?v=W-jGf3yXilQ

4 - http://www.youtube.com/watch?v=R52ySQTiCkA

5 - http://www.youtube.com/watch?v=ydvocvZ8hZU

6 - http://www.youtube.com/watch?v=oxQa0-tngJ4

Więcej filmów z konferencji OMP: www.youtube.com/osrodekmysli

***

Nowość na blogu OMP

Jacek Kloczkowski, Kryzys z większymi problemami w tle - http://www.omp.org.pl/blog/?p=388

***

Nowy materiał na stronach Stosunki transatlantyckie – www.usa-ue.pl

- raport o opiniach z amerykańskich think-tanków i dzienników na temat perspektyw stosunków USA-Chiny w 2011 roku: http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2011-chiny-i-usa--wspopraca-czy-rywalizacja&catid=17:przegld&Itemid=13

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP