Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-02-01
Numer wydania: 102

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 1 lutego 2011

- prośba o wsparcie OMP 1 % Państwa podatku

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Filip Musiał, Jacek Kloczkowski)

- konferencja „Wolny rynek i gospodarka społeczna – wyzwania czasów kryzysu" - 25 II 2011

- konferencja „Krucjata wolności Ronalda Reagana” – 4 II 2011

- nowości na blogu OMP

- premiera: V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

 

Wsparcie dla OMP - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php - prosimy o rozważenie

***

Od grudnia 2004 roku Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 150 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego pozwala wesprzeć naszą działalność 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczamy m.in. na rozbudowę stron internetowych (zwłaszcza nowe teksty) www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl oraz działalność badawczą i edukacyjną poświęconą polskim tradycjom intelektualnym, filozofii politycznej i historii Polski. Pozwalają też nam one popularyzować w debacie publicznej i edukacji obywatelskiej bliskie nam zasady konserwatywne i republikańskie. Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.

 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Filip Musiał, Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB), http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=193

- Filip Musiał, Anatomia zdrady, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=194

- Jacek Kloczkowski, Zły czas dla zmian, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=195

 

***

Konferencja „Wolny rynek i gospodarka społeczna – wyzwania czasów kryzysu" - 25 II 2011

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Stefczyka i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Odbędzie się ona 25 lutego 2011 roku w Krakowie. Wystąpią m.in. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Miłowit Kuniński, prof. Włodzimierz Bernacki, dr hab. Krzysztof Szczerski, dr Piotr Koryś, Jan Filip Staniłko, prof. Andrzej Zybertowicz.

Główne wątki:

- Czy polityka wygra z ekonomią? Unia Europejska a walka z kryzysem

- Scenariusze modernizacyjne dla Polski – jak pogodzić wyzwania rozwojowe z potrzebami społecznymi Polaków oraz tradycję z nowoczesnością

- Wolny rynek i gospodarka społeczna: polskie doświadczenia (historyczne i współczesne)

- Czy kryzys zmienił wolny rynek? Stan obecny i prognozy na przyszłość – perspektywa filozofii politycznej i historii idei

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego (na Facebooku, bądź emailem omp@omp.org.pl, tytuł listu: Konferencja - wolny rynek). Szczegóły logistyczne podamy po przyjęciu zgłoszenia.

 

***

Konferencja „Krucjata wolności Ronalda Reagana” - 4 II 2011

Konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Inicjatywę Uczczenia w Polsce 100-lecia Urodzin Ronalda Reagana

Aula Mała Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

11.00-11.15 Otwarcie konferencji: Prof. Włodzimierz Bernacki, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsul Stanów Zjednoczonych w Krakowie Benjamin Ousley Naseman

Sesji I - Polityka i myśl polityczna

11.15-11.35 Dr Magdalena Modrzejewska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Afoniczny piewca wolności? - Libertariańska krytyka Ronalda Reagana

11.35-11.55 Mgr Rafał Olszowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) - Konserwatyzm amerykański przed Reaganem

11.55-12.15 Prof. Andrzej Bryk (Krakowska Akademia, Katedra Studiów Amerykańskich) - Ruch konserwatywny w Stanach Zjednoczonych po Ronaldzie Reaganie

12.15-12.45 Dyskusja

Sesja II - Reaganomika

13.00-13.20 Mgr Szymon Chrupczalski (Instytut Misesa) - Między wolnym rynkiem a polityką: Reagan kontra Imperium Zła

13.20-13.40 Mgr Paweł Toboła – Pertkiewicz (Polsko - Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego) - Reaganomika, czyli ekonomiczne prosperity

13.40-14.00 Prof. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania) - Odradzanie się keynesizmu w okresie kryzysu finansowego i recesji a nieprzemijające wartości ekonomii podażowej i działań strukturalnych

14.00-14.30 Dyskusja

Sesja III - Wpływ i dziedzictwo

15.20-15.40 Prof. Bohdan Szklarski (Collegium Civitas, Katedra Politologii) - Styl przywództwa Ronalda Reagana: koło ratunkowe czy klucz do sukcesu?

15.40-16.00 Mgr Piotr Musiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) - Ronald Reagan a Jan Paweł II. Kontekst ideowy i polityczny współpracy prezydenta i papieża

16.00-16.20 Dr Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Dwie dekady później: dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana pod kątem procesu nominacji urzędników państwowych

16.20-16.40 Dr Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Początki nowego myślenia o misji uczelni. Ameryka Ronalda Reagana a urynkowienie szkolnictwa wyższego

16.40-17.10 Dyskusja

17.10-17.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

***

Nowości na blogu OMP

- Anna Zechenter, "Rosją rządzą służby", http://www.omp.org.pl/blog/?p=398

- Jacek Kloczkowski, "Święto Króla", http://www.omp.org.pl/blog/?p=393

- Jacek Kloczkowski, "Kryzys z większymi problemami w tle", http://www.omp.org.pl/blog/?p=388

- Wizyta Hu w Waszyngtonie – USA nie oddają pola Chinom, http://www.omp.org.pl/blog/?p=396

- 2011: Chiny i USA – współpraca czy rywalizacja? - http://www.omp.org.pl/blog/?p=385

Więcej informacji o relacjach USA-Chiny i innych kluczowych wydarzeniach i procesach w stosunkach międzynarodowych na stronie www.usa-ue.pl.

 

***

Premiera: V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

Antologia tekstów i dokumentów źródłowych

Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski

Książkę można już zamawiać (twarda oprawa, 432 strony, promocyjna cena wraz z przesyłką 40 zł) – sklepik@omp.org.pl, http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=200

„Znakomite opracowanie o intelektualnej historii powstawania i funkcjonowania Konstytucji V Republiki Francuskiej (1958) – wartościowy zbiór wypowiedzi mężów stanu, które towarzyszyły kształtowaniu się idei francuskiego prezydencjalizmu (m. in. Ch. de Gaulle, M. Debré i R. Capitant), a potem procesowi jej opracowywania oraz stosowania (tu zawarto wypowiedzi wszystkich kolejnych prezydentów Francji, a także tzw. raport komisji Balladura, będący podstawą najnowszych zmian konstytucyjnych we Francji). To lektura niezbędna dla wszystkich zainteresowanych ewolucją francuskiego systemu ustrojowego”. 

Profesor Leszek Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

„Do tej pory, w naszej literaturze prawniczej i politologicznej, nie było tego rodzaju opracowania poświęconego V Republice Francuskiej. Prace, publikacje i wystąpienia René Capitanta, Michela Debré, a jeszcze wcześniej Raymonda Carré de Malberga, są rozproszone i słabo znane. Ukazanie się omawianego opracowania ożywi studia nad doktryną związaną z przygotowaniem Konstytucji z 1958 r. oraz nad jej oryginalnymi ideami. Autorowi wyboru i opracowania można pogratulować pasji badawczej, której towarzyszy głębokość analizy”.

Profesor Mirosław Granat, UKSW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

„Dzieło Pana Ujazdowskiego jest historyczno-krytycznym opracowaniem, którego nie może pominąć nikt interesujący się sprawami konstytucyjnymi. To pogłębione studium, opierające się na analizie źródeł i ewolucji instytucji V Republiki Francuskiej, dokonuje obiektywnej oceny intencji jej twórcy, Generała Charlesa de Gaulle’a i wartości projektu konstytucji poddanego pod głosowanie obywateli. Z perspektywy czasu i doświadczeń funkcjonowanie tych instytucji dostosowanych do nowoczesnych warunków demokracji samo w sobie stanowi cenną naukę”.

Pierre Lefranc, prezes Fundacji Charlesa de Gaulle’a

„Starannie przemyślana, kompleksowa rekonstrukcja interakcji doktryn polityczno-prawnych, konstelacji politycznych i rozwiązań ustrojowych współczesnej Francji. Antologia, która swoim zamysłem koncepcyjnym inspiruje do interdyscyplinarnych badań analityków myśli politycznej, politologów i konstytucjonalistów”.

Profesor Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki, kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a

 

Kazimierz Michał Ujazdowski (1964), nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, polityk konserwatywny. Związany z Uniwersytetem Łódzkim (adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa UŁ i członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a). Zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in. Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce (Warszawa 1993, wraz z Rafałem Matyją), Prawica dla wszystkich (Warszawa 1995), Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (Warszawa 2005) i Batalia o instytucje (Kraków 2008). Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007). Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest posłem na Sejm RP i członkiem Komisji Konstytucyjnej.

 

***

Premiera: Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Jonathana Price’a

– Czy współczesna filozofia polityczna sprostała wyzwaniu ideowej analizy kryzysu?

– Czego o etyce i wolnym rynku uczą nas klasycy filozofii, a czego musimy nauczyć się sami po doświadczeniu kryzysu ostatnich lat?

– Czy do opisu i zrozumienia kryzysu okazały się przydatne klasyczne teorie ekonomiczne?

– Czy kryzys skłoni do ograniczenia roli państwa w gospodarce, czy zwiększy pokusę etatyzmu?

– Czy Unia Europejska sprzyja wolnemu rynkowi, czy mu zagraża?

– Czy kryzys zmieni układ sił na arenie międzynarodowej?

– Czy w walce z kryzysem kalkulacje i interesy polityczne wezmą górę nad rachunkiem ekonomicznym?

Sklepik: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=198, sklepik@omp.org.pl (35 zł wraz z przesyłką, 480 stron, miękka oprawa)

***

Premiera: Zwycięstwo będzie waszą nagrodą (seria OMP i IPN „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”)

Spis treści: Wstęp / Teodor Gąsiorowski, Bij bolszewika, bij! / Anna Zechenter, Są zwykli ludzie… / Filip Musiał, Katyńskie ludobójstwo / Teodor Gąsiorowski, Polscy myśliwcy nad Anglią / Anna Zechenter, Z ziemi łagrów, z sowieckiej niewoli / Filip Musiał, Sąd nad Wolną Polską / Filip Musiał, O zwycięstwo słusznej sprawy / Filip Musiał, Wolność i Niezawisłość / Filip Musiał, Wychowani do wolności / Filip Musiał, Wolność w obozie dla młodocianych / Michał Wenklar, W obronie tarnowskiego Kościoła / Anna Zechenter, Dawno temu, gdzieś w Laficie… / Mateusz Szpytma, Ludowcy w służbie Rzeczypospolitej / Marcin Kasprzycki, Józef Bieniek (1911–2002) – „typ wybitnie wrogi w stosunku do obecnej rzeczywistości” / Marcin Kasprzycki, W obronie robotników / Jarosław Szarek, „NZS walczy” – flamastrem z butelki / Jarosław Szarek, Lubelska zaraza / Jarosław Szarek, „Dlaczego w Krakowie nie strajkujecie?” / Mateusz Szpytma, Góralska „Solidarność” / Anna Zechenter, Samotny przeciwko Imperium / Filip Musiał, Zbrodnia (nie)doskonała

Księgarnia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=197, sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 25 zł)

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP