Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-02-27
Numer wydania: 103

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 27 lutego 2011

- prośba o wsparcie OMP 1 % Państwa podatku

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (András Lánczi o sytuacji na Węgrzech, Romuald Piekarski o Machiavellim, Jacek Kloczkowski o geopolityce, Radosław Kołatek o polskiej prezydencji)

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (Jan Skoczyński o Feliksie Konecznym)

- nowości na blogu OMP www.omp.org.pl/blog (Piotr Bajda o polskiej prezydencji, Wojciech Jakóbik o rywalizacji globalnej z Chinami i USA w roli głównej)

- premiera: Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

- premiera: Łukasz Górnicki, Droga do zupełnej wolności

- premiera: Beata Polanowska-Sygulska, Rozmowy z oksfordzkimi filozofami

Wsparcie dla OMP - http://omp.org.pl/wspierajOMP.php - prosimy o rozważenie

***

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 150 książek. Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego pozwala wesprzeć naszą działalność 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości. Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczamy m.in. na rozbudowę stron internetowych (zwłaszcza nowe teksty) www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl oraz działalność badawczą i edukacyjną poświęconą polskim tradycjom intelektualnym, filozofii politycznej i historii Polski. Pozwalają też nam one popularyzować w debacie publicznej i edukacji obywatelskiej bliskie nam zasady konserwatywne i republikańskie. Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. András Lánczi (dyrektor instytutu politologii na Uniwersytecie Macieja Korwina w Budapeszcie), Co się dzieje na Węgrzech?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=196

- dr hab. Romuald Piekarski (Uniwersytet Gdański), Status pisarstwa Machiavellego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=198

- dr Jacek Kloczkowski (wiceprezes OMP), Gra bez wyjścia, czyli nic pewnego w geopolityce poza problemami, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=199

- dr Radosław Kołatek (ekspert Fundacji Republikańskiej), Polska prezydencja - potrzebny program i bezstronność, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=197

***

Nowy tekst na stronie Polskie Tradycje Intelektualne

- prof. Jan Skoczyński (Instytut Filozofii UJ), Feliks Koneczny – historyk czy historiozof, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=390

***

Nowości na blogu OMP

- dr Piotr Bajda, 100 dni do początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej z bączkami w tle, http://www.omp.org.pl/blog/?p=413

- Wojciech Jakóbik, Świat u progu nowej rywalizacji, http://www.omp.org.pl/blog/?p=406

- Wojciech Jakóbik, Front, którego geopolityka się nie ima, http://www.omp.org.pl/blog/?p=403

(więcej materiałów o stosunkach międzynarodowych na stronie www.usa-ue.pl)

***

Premiera: Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

XI tom w serii Studia i Analizy, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007 roku?

- Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski?

- Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę zagraniczną?

- Jakie są perspektywy stosunków transatlantyckich?

- Czy możliwe są bilateralne sojusze polityczne w Europie Środkowej, wzmacniające pozycję Polski w UE?

- Jak spór polityczny w Polsce wpływa na jakość jej polityki zagranicznej?

- Jakie są ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki zagranicznej?

„Realizm”, jaki wybierają politycy dziś rządzący w Polsce czy na Ukrainie, polega na uznaniu dominującej roli Rosji na obszarze całej Europy Wschodniej. Partnerzy Kremla pozyskani przez wytrwałą politykę Gazpromu w Berlinie, Rzymie czy Paryżu oczywiście podzielają ten pogląd. Mogą to robić z całym spokojem, gdyż dla nich pojęcie Europy Wschodniej jest mniej lub bardziej odległą egzotyką. Politycy w Warszawie przekonują społeczeństwo, że Polski na tym obszarze nie ma i nie powinno być – jest bowiem w Unii Europejskiej. Szkodliwe może być tylko zbytnie angażowanie Polski w „awantury” na wschodzie – czyli w każdą formę polityki, która może narazić nas na niezrozumiały w Brukseli (a raczej w Paryżu, Berlinie czy Rzymie) konflikt z Moskwą. (fragment tekstu Andrzeja Nowaka)

Spis treści

- Od Wydawcy

- Andrzej Nowak, Europa Wschodnia – polskie pytania o Europę i jej Wschód (po 10 kwietnia 2010 roku)

- Włodzimierz Marciniak, Rosja w Europie: utopia i antyutopia modernizacji

- Paweł Kowal, Wielki powrót geopolityki i wschodnia idea Lecha Kaczyńskiego

- Stanisław Górka, Drugorzędna polityka o dużych perspektywach

rozwoju. Rzecz o polityce wschodniej UE

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę wobec USA?

- Marek A. Cichocki, Waszyngton i Berlin a bezpieczeństwo Europy

- Paweł Ukielski, Polskie interesy w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu sojuszników

- Adam Burakowski, Czy Rumunia może być partnerem Polski?

- Łukasz Warzecha, Polityka zagraniczna a uwarunkowania wewnętrzne

- Aleksander Surdej, Kilka uwag o ekonomicznych uwarunkowaniach i skutkach polityki zagranicznej

- Artur Wołek, Europeizacja w słabym państwie: przypadek polskiego przemysłu stoczniowego

- Jacek Kloczkowski, Gra bez wyjścia, czyli nic pewnego w geopolityce poza problemami

Miękka oprawa, 256 stron. Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=202, sklepik@omp.org.pl, cena: 30 zł wraz z przesyłką.

***

Premiera: Łukasz Górnicki, Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich

XXXVII tom w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Wstęp: Dorota Pietrzyk-Reeves, przypisy: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Dwa traktaty polityczne jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XVI wieku, czerpiącego z dorobku autorów starożytnych, nawiązującego do renesansowych idei zrodzonych we Włoszech, ale przede wszystkim przedstawiającego oryginalne pomysły ustrojowe i polityczne dla republikańskiej Rzeczpospolitej, służące naprawie jej wewnętrznych niedomagań.

***

Premiera: Beata Polanowska-Sygulska, Rozmowy z oksfordzkimi filozofami

W tomie rozmowy z Isaiahem Berlinem, Johnem Grayem, Leszkiem Kołakowskim, Josephem Razem i Stevenem Lukesem.

Dystrybucja i sprzedaż detaliczna: Księgarnia Akademicka (www.akademicka.pl, akademicka@akademicka.pl, 12 431-27-43).

***

Polecamy: V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

Antologia tekstów i dokumentów źródłowych

Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski

Twarda oprawa, 432 strony, promocyjna cena wraz z przesyłką 40 zł – sklepik@omp.org.pl, http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=200

„Znakomite opracowanie o intelektualnej historii powstawania i funkcjonowania Konstytucji V Republiki Francuskiej (1958) – wartościowy zbiór wypowiedzi mężów stanu, które towarzyszyły kształtowaniu się idei francuskiego prezydencjalizmu (m. in. Ch. de Gaulle, M. Debré i R. Capitant), a potem procesowi jej opracowywania oraz stosowania (tu zawarto wypowiedzi wszystkich kolejnych prezydentów Francji, a także tzw. raport komisji Balladura, będący podstawą najnowszych zmian konstytucyjnych we Francji). To lektura niezbędna dla wszystkich zainteresowanych ewolucją francuskiego systemu ustrojowego”. 

Profesor Leszek Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

***

Polecamy: Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym

Pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Jonathana Price’a

– Czy współczesna filozofia polityczna sprostała wyzwaniu ideowej analizy kryzysu?

– Czego o etyce i wolnym rynku uczą nas klasycy filozofii, a czego musimy nauczyć się sami po doświadczeniu kryzysu ostatnich lat?

– Czy do opisu i zrozumienia kryzysu okazały się przydatne klasyczne teorie ekonomiczne?

– Czy kryzys skłoni do ograniczenia roli państwa w gospodarce, czy zwiększy pokusę etatyzmu?

– Czy Unia Europejska sprzyja wolnemu rynkowi, czy mu zagraża?

– Czy kryzys zmieni układ sił na arenie międzynarodowej?

– Czy w walce z kryzysem kalkulacje i interesy polityczne wezmą górę nad rachunkiem ekonomicznym?

Sklepik: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=198, sklepik@omp.org.pl (35 zł wraz z przesyłką, 480 stron, miękka oprawa)

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP