Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-03-13
Numer wydania: 104

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 marca 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Michał Wysocki recenzuje książkę P. Manenta, Aleksander Surdej pisze o globalnym kryzysie finansowym)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Krzysztof Kawalec o myśli politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego, świadomości narodowej w XIX i na początku XX wieku oraz marzeniach o wielkiej Polsce w II RP)

- nowości na blogu OMP www.omp.org.pl/blog (Jacek Kloczkowski o wyższości Oscarów nad Noblami, rozmowa Wojciecha Jakóbika z Renatą Czekalską o polityce indyjskiej)

- klasyczny cytat miesiąca: Stanisław Tarnowski (1869) o rzetelności dziennikarskiej

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Michał Wysocki, Europejska ucieczka od polityki (recenzja książki Pierre Manenta, Racja narodów. Refleksje na temat demokracji w Europie), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=200

- Aleksander Surdej, Globalny kryzys finansowy - implikacje dla Polski (Tekst powstał w ramach projektu “Sympozium: Unia Europejska, euro i ekonomiczny kryzys: wspólne interesy Polski i Czech w kontekście polskiej prezydencji w UE”, wspartego przez Forum Czesko-Polskie, a organizowanego przez Centrum pro studium demokracie a kultury z Brna (www.cdk.cz, www.revuepolitika.cz) przy współpracy Ośrodka Myśli Politycznej), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=201

***

Nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne www.polskietradycje.pl

- Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), Rozwój form świadomości narodowej w Polsce w XIX i XX w. - najważniejsze problemy oraz zagadnienia badawcze, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=392

- Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), System polityczny Wojciecha Wasiutynskiego - lata 1945-1989, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=393

- Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), Polska jako państwo "wielkie", http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=391

Kalendarium polskiej myśli politycznej: 12 marca 1908 r. w Warszawie zmarł w Warszawie Jan Ludwik Popławski (ur. 17 stycznia 1854), jeden z czołowych myślicieli narodowej demokracji. Strona poświęcona J.L. Popławskiemu w serwisie PTI: http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=61

***

Nowości na blogu OMP www.omp.org.pl/blog

- Jacek Kloczkowski, Wszystko jest polityczne, czyli o wyższości Oscarów nad Noblami, http://www.omp.org.pl/blog/?p=420

- Przegląd prasy i Internetu, Paradygmat europejski nie przystaje do USA (omówienie tekstu z Heritage Foundation), http://www.omp.org.pl/blog/?p=427

- Największa demokracja świata czyli jaka?, dr Renatą Czekalską (UJ) rozmawia Wojciech Jakóbik, http://www.omp.org.pl/blog/?p=429

Niebawem na blogu: współpracujący z OMP historycy, politolodzy i prawnicy ocenią znaczenie w polskiej tradycji politycznej Konstytucji Marcowej, uchwalonej 17 marca 1921 roku.

***

Zapraszamy także na strony tematyczne www.usa-ue.pl i www.sporyokapitalizm.pl oraz na profil OMP na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Ośrodek-Myśli-Politycznej/339998143889, gdzie przedstawiamy ciekawe cytaty i mini-komentarze o polityce i ideach.

***

Klasyczny cytat miesiąca

Stanisław Tarnowski (1837-1917), konserwatywny polityk i publicysta, jeden ze „stańczyków”, o rzetelności dziennikarskiej z tekstu Sumienność dzienników i dziennikarzy („Przegląd Polski”, 1869)

„I tu natrafiamy właśnie na ową regułę dziennikarskiej sumienności, która zamyka się cała w dwóch słowach: mówić prawdę! Mówić prawdę to znaczy nie tylko fałszywych wieści nie wymyślać, ale niedostatecznie sprawdzonych nie rozszerzać, mówić prawdę to znaczy sądem, jaki się o fakcie wydaje, nie zmieniać jego natury i nie przedstawiać go w świetle sztucznym i fałszywym, mówić prawdę to znaczy słowa drugiego tak rozumieć, jak on je rozumiał, a nie przekręciwszy i podsunąwszy im inne znaczenie, dopiero je zbijać i potępiać, mówić prawdę wreszcie o drugim to znaczy skarcić jego zły uczynek, jeżeli jest, zbić jego przekonanie, jeżeli można, ale nie domyślać się na niepewne jego uczuć i na mocy tych domysłów wydawać o nim wyrok. Takie są prawidła dziennikarskiej uczciwości”.

Całość tekstu: http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=106

***

Polecamy nową książkę: Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

XI tom w serii Studia i Analizy, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007 roku?

- Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski?

- Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę zagraniczną?

- Jakie są perspektywy stosunków transatlantyckich?

- Czy możliwe są bilateralne sojusze polityczne w Europie Środkowej, wzmacniające pozycję Polski w UE?

- Jak spór polityczny w Polsce wpływa na jakość jej polityki zagranicznej?

- Jakie są ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki zagranicznej?

Miękka oprawa, 256 stron. Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=202, sklepik@omp.org.pl, cena: 30 zł wraz z przesyłką.

***

Polecamy nową książkę: Łukasz Górnicki, Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich

XXXVII tom w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Wstęp: Dorota Pietrzyk-Reeves, przypisy: Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Dwa traktaty polityczne jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XVI wieku, czerpiącego z dorobku autorów starożytnych, nawiązującego do renesansowych idei zrodzonych we Włoszech, ale przede wszystkim przedstawiającego oryginalne pomysły ustrojowe i polityczne dla republikańskiej Rzeczpospolitej, służące naprawie jej wewnętrznych niedomagań.

***

Polecamy nową książkę: V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

Antologia tekstów i dokumentów źródłowych

Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski

Twarda oprawa, 432 strony, promocyjna cena wraz z przesyłką 40 zł – sklepik@omp.org.pl, http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=200

„Znakomite opracowanie o intelektualnej historii powstawania i funkcjonowania Konstytucji V Republiki Francuskiej (1958) – wartościowy zbiór wypowiedzi mężów stanu, które towarzyszyły kształtowaniu się idei francuskiego prezydencjalizmu (m. in. Ch. de Gaulle, M. Debré i R. Capitant), a potem procesowi jej opracowywania oraz stosowania (tu zawarto wypowiedzi wszystkich kolejnych prezydentów Francji, a także tzw. raport komisji Balladura, będący podstawą najnowszych zmian konstytucyjnych we Francji). To lektura niezbędna dla wszystkich zainteresowanych ewolucją francuskiego systemu ustrojowego”.

Profesor Leszek Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

***

W każdy poniedziałek o 20.05 na antenie Radia Kraków (i na stronie internetowej www.radiokrakow.pl) audycja OMP „Polityka dla dorosłych” – poważne rozmowy na ważne tematy, bez sztuczek PR-owskich i dbania o polityczny marketing.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP