Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-04-17
Numer wydania: 106

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 17 kwietnia 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Barbara Fedyszak-Radziejowska wyjaśnia, dlaczego nie pisze scenariuszy modernizacyjnych dla Polski, Krzysztof Szczerski przedstawia swe oczekiwania względem polskiej prezydencji, zaś Josef Mlejnek Jr. prezentuje swą wizję stosunków polsko-czeskich)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (teksty i biogramy Franciszka Bossowskiego i Tadeusza Grużewskiego)

- nowość na blogu OMP www.omp.org.pl/blog (Wojciech Jakóbik o pokusie izolacjonizmu w polityce amerykańskiej)

- nowy tekst na stronie Spory o kapitalizm www.sporyokapitalizm.pl (Janusz Szewczak pisze, dlaczego rządy okazały się zbyt słabe w obliczu kryzysu i skali spekulacji, i jak to się przejawiło)

- klasyczny cytat miesiąca: Franciszek Bossowski (1879-1940) o naturze demagogii w polityce

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Barbara Fedyszak-Radziejowska, Dlaczego nie piszę modernizacyjnych scenariuszy dla Polski..., http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=207

- Krzysztof Szczerski, Czego oczekiwać po polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=208

- Josef Mlejnek Jr., Bezpłodny sojusz? (o stosunkach polsko-czeskich), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=206

***

Nowi myśliciele i teksty na stronie www.polskietradycje.pl

 

W dziale Klasyków polskiej myśli politycznej umieściliśmy biogram Franciszka Bossowskiego (1879-1940), prawnika, związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Prezentujemy także jego tekst „Faszyzm, hitleryzm, bolszewizm” (http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=396). Przedstawiamy również postać Tadeusza Grużewskiego (1870-1938), publicysty i działacza związanego z endecją, oraz jego tekst „Naród, tradycja i postęp cywilizacyjny” (http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=397).

Kalendarium polskiej myśli politycznej: 8 kwietnia 1807 r. w Poznaniu urodził się Karol Libelt (zmarł 9 czerwca 1875) – działacz polityczny i społeczny, publicysta, filozof, jeden z głównych przedstawicieli mesjanizmu polskiego. - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=90 

***

Nowość na blogu OMP www.omp.org.pl/blog

- Wojciech Jakóbik, Pokusa izolacjonizmu (dylematy amerykańskiej polityki zagranicznej), http://www.omp.org.pl/blog/?p=471

***

Nowy tekst na stronie Spory o kapitalizm www.sporyokapitalizm.pl

- Janusz Szewczak, Rządy okazały się zbyt słabe w obliczu kryzysu i skali spekulacji, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=56:janusz-szewczak-rzdy-okazay-si-zbyt-sabe-w-obliczu-kryzysu-i-skali-spekulacji&catid=1:artykuy&Itemid=2

***

Zapraszamy także na strony tematyczne www.usa-ue.pl i www.sporyokapitalizm.pl oraz na profil OMP na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Ośrodek-Myśli-Politycznej/339998143889, gdzie przedstawiamy ciekawe cytaty i mini-komentarze o polityce i ideach.

***

Klasyczny cytat miesiąca

Franciszek Bossowski (1879-1940), fragment tekstu „Faszyzm, hitleryzm, bolszewizm” (http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=396)”

„Jako konserwatysta, zdaję sobie dobrze sprawę ze wszystkich niebezpieczeństw, którymi grożą rewolucje i przewroty; jako konserwatysta, nie mogę się również po­godzić z demagogią, która wyzyskuje nieznajomość aktual­nych problemów politycznych i możliwości względnie nie­możliwości politycznych przez te szerokie masy, które przy równym i powszechnym prawie głosowania mają głos decy­dujący w polityce, a posługiwanie się demagogią w polity­ce jest, w moich oczach przynajmniej, bardzo podobne do oszustwa, przez które w prawie prywatnym jeden kontra­hent nakłania drugiego do zawarcia pewnej umowy i trud­no mi się pogodzić z myślą, że te dwa, tak do siebie podobne czyny nieetyczne są jednak przez prawo odmiennie trakto­wane”.

***

Polecamy nową książkę: Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne

XI tom w serii Studia i Analizy, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego

- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007 roku?

- Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski?

- Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę zagraniczną?

- Jakie są perspektywy stosunków transatlantyckich?

- Czy możliwe są bilateralne sojusze polityczne w Europie Środkowej, wzmacniające pozycję Polski w UE?

- Jak spór polityczny w Polsce wpływa na jakość jej polityki zagranicznej?

- Jakie są ekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki zagranicznej?

Miękka oprawa, 256 stron. Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=202, sklepik@omp.org.pl, cena: 30 zł wraz z przesyłką.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP