Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-04-29
Numer wydania: 107

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 29 kwietnia 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Rafał Matyja o Solidarności, recenzje Michała Wysockiego)

- teksty klasyków o Konstytucji 3 maja na stronie www.polskietradycje.pl

- nowość na stronie Spory o kapitalizm www.sporyokapitalizm.pl (Mariusz Andrzejewski o pakcie konkurencyjności)

- nowa książka prof. Zdzisława Krasnodębskiego „Większego cudu nie będzie”

- Kongres „Polska – Wielki Projekt” (Warszawa, 4-8 maja 2011)

- promocja Nowej Europy w Warszawie

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Rafał Matyja, Niespełniona nadzieja. Dlaczego Solidarność nie stała się inspiracją pracy państwowej po 1989? - http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=211 - tekst z pracy zbiorowej Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego)

- Michał Wysocki, Wiek rozbieżności (recenzja książki Roberta Kagana, Powrót historii i koniec marzeń) - http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=209

- Michał Wysocki, Powrót państwa dobrobytu? (recenzja książki Anthony Giddensa, Europa w epoce globalnej) - http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=210

***

Polecamy teksty klasyków polskiej myśli politycznej o Konstytucji 3 maja na stronie www.polskietradycje.pl

- Władysław Gizbert-Studnicki (1866-1953), Konstytucja 3.Maja - http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=282

- Władysław Konopczyński (1880-1952), Dwie konstytucje - http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=181

- Stanisław Kutrzeba (1876-1946), Konstytucja 3-go Maja - http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=68

- Paweł Popiel (1807-1892), Powstanie i upadek Konstytucji 3 Maja - http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=399

- Stanisław Tarnowski (1837-1917), Przed Trzecim Maja i po nim - http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=398

***

Nowy tekst na stronie Spory o kapitalizm www.sporyokapitalizm.pl

- Mariusz Andrzejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pakt konkurencyjności a interes gospodarczy Polski - http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Amariusz-andrzejewski-qpakt-konkurencyjnoci-a-interes-gospodarczy-polskiq&catid=1%3Aartykuy&Itemid=2

***

Już w maju w Bibliotece Myśli Politycznej: Zdzisław Krasnodębski, Większego cudu nie będzie

Książka o ideowym i kulturowym obliczu współczesnej polityki i debaty publicznej. Autor ukazuje intelektualne mody i zjawiska, które w ostatnich latach zdominowały dyskusje akademickie, publicystykę i życie polityczne w Polsce, a także w UE i USA. Dokonuje ich krytycznej oceny i proponuje zakorzenione w tradycji konserwatywnej i republikańskiej alternatywy.

„Czy tego chcemy, czy nie, konflikt, rywalizacja o władzę są nierozłącznie związane z polityką, także w liberalnej demokracji, także w społeczeństwie obywatelskim, również wtedy, gdy polscy liberałowie zaczynają głosić ideologię powszechnej zgody i miłości. Zresztą często ci, którzy odwołują się do miłości, kończą na brutalnym kopaniu przeciwników po kostkach i wywoływaniu strachu”. (fragment książki)

Zdzisław Krasnodębski, www.omp.org.pl/zdzislawkrasnodebski, socjolog i filozof społeczny, w latach 1976-1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995 r. profesor Uniwersytetu w Bremie, a od 2001 także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejsze publikacje: Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych (1986), Upadek idei postępu (1991, 2. wydanie 2009), Postmodernistyczne rozterki kultury (1996), Demokracja peryferii (2003, 2. wydanie 2004), Drzemka rozsądnych (2006), Zmiana klimatu (2006), Już nie przeszkadza (2010). Współautor kilku wydanych przez OMP książek, m.in. Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków? (2009), Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka (2010), Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje (2011).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, cena 35 zł wraz z przesyłką (432 strony, miękka oprawa) - http://www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=205

***

Polska – wielki projekt

Kongres organizowany przez Instytut Sobieskiego przy współpracy Ośrodka Myśli Politycznej

 

Środa , 4. V 2011 (Centralna Biblioteka Rolnicza, godz. 16:00-19:00)

1. Polska – wyzwania strategiczne

Jak Polska może stać się silnym graczem w Unii Europejskiej? [dr hab. Krzysztof Szczerski]

Polska a kryzys strefy euro – polskie dylematy rozwoju [Jan Staniłko, Instytut Sobieskiego]

Czy Polska może być liderem Europy Środkowej? [dr Witold Waszczykowski, Instytut Sobieskiego]

Polska w Europie postamerykańskiej. Przyszłość stosunków transatlantyckich [dr Marek Cichocki, UW i "Teologia Polityczna"]

Polska wobec Rosji. Realia polityczne [prof. Włodzimierz Marciniak, ISP PAN]

Jaka obecność Polski w Azji? [Radosław Pyffel, Instytut Sobieskiego]

 

Czwartek, 5. V 2011 (BUW, s. 316), godz. 16:00-20:00

2. Infrastruktura. Na czym rozpędzić rozwój Polski?

Energetyka

Jak uratować polską energetykę? [prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska]

Czy Polska przetrwa pakiet klimatyczny UE? [dr Bolesław Jankowski, Energsys]

Bezpieczeństwo energetyczne - co to znaczy i jak je osiągnąć? [Grzegorz Pytel i Tomasz Chmal, Instytut Sobieskiego]

Komunikacja

Jakich kolei potrzebujemy? [Jakub Majewski]

Jak odkorkować polskie miasta? [dr hab. Jacek Wesołowski, Politechnika Łódzka]

Przestrzenne zagospodarowanie kraju w 2030 r. [prof. Tomasz Komornicki, IGiPZ PAN]

 

Piątek 6. V 2011 (Centralna Biblioteka Rolnicza), godz. 14:00-18:00

3. Rządy i sądy w Polsce

Wykład : Wydolność strategiczna państwa polskiego w XXI w. [Antoni Z. Kamiński (ISP PAN), mec. Jan Stefanowicz]

Panel dyskusyjny: Czy Polska stoi nierządem? Problemy władzy wykonawczej i ustawodawczej

Czy polski system partyjny jest funkcjonalny? [dr Jarosław Flis, UJ]

Czy w Polsce działa centrum decyzyjne rządu? [Paweł Soloch, Instytut Sobieskiego]

Czy politycy rządzą Polską? [dr Radosław Sojak, UMK]

Między predatory state a developmental state. Ekonomia polityczna polskiej transformacji. [Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego]

Wykład: Racjonalizacja polskiego parlamentaryzmu po transformacji ustrojowej [prof. Marek Zubik]

Panel dyskusyjny: Prawo i sądy

Jaki model wykształcenia prawników? [dr hab. Fryderyk Zoll, UJ]

Przyczyny dysfunkcjonalności polskiego sądownictwa [dr Marcin Romanowski, UKSW]

Kultura orzekania polskich sądów i trybunałów [dr Jan Winczorek, UW]

Społeczny monitoring sądownictwa, czyli jak kontrolować władzą sądowniczą [dr Stanisław Burdziej, UMK]

 

Sobota, 7. V 2011 (Arkady Kubickiego)

4. Polska racja stanu (10:00-12:00)

Zdzisław Krasnodębski (Brema Universitat) – Polskie zmagania z modernizacją

Jadwiga Staniszkis (ISP PAN) – O sposobach nieistnienia władzy w Polsce

Ryszard Legutko (UJ) – Odnaleźć własne miejsce w Europie

Krzysztof Szczerski (UJ) – Co jest Polską racją stanu w Unii Europejskiej?

5. Symbolika loga „Polska – Wielki Projekt” [Janusz Kapusta] (12:00-12:15)

Prezentacja filmu „Zbudujmy lotnisko” (autor koncepcji Paweł Szałamacha)

6. Jakie młodych Polaków chowanie? (12:15-14:00)

20 lat reform edukacji – gdzie dziś jesteśmy? [prof. Aleksander Nalaskowski, UMK]

Świadomość historyczna młodych Polaków [dr Krzysztof Malicki, U Rzeszowski]

Zawodowa ale dobra – kryzys i przyszłość polskiej edukacji technicznej [Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego]

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

Jak uniwersytet powinien kształcić polską elitę? [dr Jerzy K. Thieme]

Miejsce uczelni wyższych w społeczeństwie i gospodarce (jak godzić naukę ze służebnością?) [dr Krzysztof Pawłowski, założyciel WSB-NLU]

7. Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę (15:00-17:00)

Czy w Polsce można dokonywać dużych odkryć naukowych? [prof. Tomasz Dietl, IF PAN]

Czy polskie instytuty badawcze mogą wesprzeć rozwój? [prof. Andrzej Jeleński, ITME]

Co to są innowacje i kto je wytwarza? [dr Marek Dietl, Krajowy Fundusz Kapitałowy]

Przedsiębiorczość, czyli o bogactwie Polaków

Elity polskiego biznesu po 20 latach [dr hab. K. Jasiecki, IFiS PAN]

Duże polskie firmy jako miara suwerenności [Krzysztof Domarecki, prezes SelenaFM]

Jaka rola państwa we wspomaganiu przedsiębiorczości [dr hab. A. Surdej, UE Kraków]

8. Media publiczne, prywatne i społeczne (17:30-19:00)

Jaka misja mediów publicznych w epoce cyfryzacji? [Robert Kroplewski, Instytut Sobieskiego]

Konfederacja dysydentów - konserwatywne media społeczne [red. Igor Janke, Salon24]

Rola mediów prywatnych w polskim życiu publicznym [red. Piotr Legutko, Dziennik Polski (video)]

Czy istnieje konserwatywne społeczeństwo obywatelskie?

Portret społeczeństwa obywatelskiego po 20 latach [prof. Piotr Gliński, IFiS PAN]

Społeczna odpowiedzialność biznesu i inwestycje w zaufanie [Maciej Gnyszka]

9. Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej) (19-20:30, Arkady Kubickiego)

dr Dariusz Gawin [IFiS PAN]

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska [IRWiR PAN]

dr Tomasz Żukowski [IFiS PAN]

dr Wawrzyniec Rymkiewicz [UW]

 

Niedziela 8 V 2011 (Hotel Wiktoria, sala Belwederska, godz. 10:00-14:00)

10. Jak konserwatyści mogą kształtować polskie miasta?

Aglomeracje jako motor rozwoju

Jak przywrócić ład przestrzenny w polskich miastach? [dr Czesław Bielecki, DiM]

Jakiej przestrzeni miejskiej potrzebują Polacy? [dr Adam Radzimski, UAM]

Transport publiczny - inwestycje w styl życia [dr Michał Beim, UAM]

Prezentacja „Warszawskiej ścieżki kultury”

Polskie sztuki wizualne (prof. J. Sosnowska)

Godz. 16:00 Msza św. w kościele pw. Św. Krzyża

Po mszy koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, dyrygent: Anna Szostak i wręczenie Honorowej Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego

http://wielkiprojekt.sobieski.org.pl/main/index

UWAGA: Rejestracja na konferencję 7. maja 2011 w Arkadach Kubickiego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa i jego weryfikacji przez organizatora. http://wielkiprojekt.sobieski.org.pl/main/rejestracja#content. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

***

Promocja „Nowej Europy” w Warszawie

Centrum Europejskie Natolin zaprasza na debatę „Czym jest dziś suwerenność?” W dyskusji udział wezmą dr Marek A. Cichocki, prof. Jadwiga Staniszkis, Łukasz Warzecha. Spotkanie będzie połączone z promocją ostatniego numeru pisma "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" poświęconego suwerenności państwa wobec integracji europejskiej. 12 maja 2011 (czwartek), godz. 18.00, księgarnia Traffic Club, p. III, ul. Bracka 25, Warszawa. Zapraszamy!

"Nową Europę" można zakupić na stronie OMP - http://www.omp.org.pl/ksiazki.php?idKsiazkiSerieSpis=14

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP