Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-07-06
Numer wydania: 112

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 6 lipca 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (dr Przemysław Żurawski vel Grajewski o władzy w polskiej tradycji politycznej, prof. Andrzej Waśko o modernizacji w ostatnim stuleciu I RP)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (tekst źródłowy: Zygmunt Krasiński o położeniu Polski w Europie, opracowania: prof. Tomasz Gąsowski o realizmie i idealizmie Dmowskiego i Piłsudskiego, dr Iwona Węgrzyn o skandalu wokół Mieszanin obyczajowych Rzewuskiego)

- nowości na blogu OMP www.omp.org.pl/blog (dr Jacek Kloczkowski o konserwatystach na rynku medialnym, Wojciech Jakóbik o geopolityce, prof. Andrzej Nowak o naturze relacji z obecną władzą w Rosji)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (dr Stanisław Górka i dr Paweł Ukielski oceniają skutki spotkania Rady NATO-Rosja w Soczi)

- zapowiedź: OMP wyda wybór pism Macieja Starzewskiego

- kalendarium polskiej myśli politycznej

- wypisy z klasyków: Wojciech Dzieduszycki o prawie i wolności

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=226

- Andrzej Waśko (UJ), O modernizacji Polski w epoce kryzysu suwerenności państwa (1698-1795), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=225

***

Nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - www.polskietradycje.pl

- Tomasz Gąsowski (Instytut Historii UJ), Pierwiastki realizmu i idealizmu w wizjach odzyskania niepodległości Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=415

- Iwona Węgrzyn (Instytut Polonistyki UJ), „Mieszaniny obyczajowe” Henryka Rzewuskiego – największy skandal literatury polskiego romantyzmu, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=414

- Zygmunt Krasiński (1812-1859), Polska wobec Europy, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=413

***

Nowość na Blogu Ośrodka Myśli Politycznej - www.omp.org.pl/blog

- Jacek Kloczkowski (wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej), Jedna zmiana właściciela i prawie po demokracji?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=543

- Wojciech Jakóbik (redaktor naczelny portalu www.ebe.org.pl), Nowa geopolityka nie sprzyja naszemu regionowi, http://www.omp.org.pl/blog/?p=537

- prof. Andrzej Nowak (redaktor naczelny „Arcan”) o naturze relacji z obecną władzą w Rosji, http://www.omp.org.pl/blog/?p=532 (fragment wystąpienia na dyskusji OMP „III RP – państwo bezinteresowne?”, którą można obejrzeć w całości na kanale www.youtube.com/osrodekmysli albo na stronie www.usa.ue.pl – dział Filmy: http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=220:filmy-z-dyskusji-qiii-rp-pastwo-bezinteresowneq&catid=14:film&Itemid=10).

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

W Wiadomościach Transatlantyckich przedstawiamy opinie dr Stanisława Górki (Instytut Europiestyki UJ) oraz dr Pawła Ukielskiego (Instytut Studiów Politycznych PAN) o rezultatach spotkania Rady NATO-Rosja w Soczi.

W Transatlantyckim Przeglądzie Prasy i Internetu (http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=13) zamieściliśmy streszczenie artykułu eksperta Heritage Foundation nawołującego prezydenta Obamę do lepszej dbałości o amerykański militarny potencjał atomowy.

***

Zapowiedź: OMP szykuje tom pism Macieja Starzewskiego

Ośrodek Myśli Politycznej przygotowuje wydanie pism Macieja Starzewskiego (1891-1944), jednego z czołowych filozofów prawa II RP. Ukaże się on w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. Redaktorem merytorycznym tomu jest prof. Bogdan Szlachta. Premiera przewidziana jest na jesień.

*** 

Kalendarium polskiej myśli politycznej

13 lipca 1848 r. urodził się Wojciech Dzieduszycki (1848-1909), związany ze Lwowem filozof, polityk i myśliciel konserwatywny. OMP wyda w jednym tomie dwa główne jego dzieła: Dokąd iść nam wypada oraz Mesjanizm polski a prawda dziejów. Strona poświęcona Dzieduszyckiemu: http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=104.

***

Wypisy z klasyków:

„Zaiste nie przepisy karne lub policyjne mogą moralną istotę człowieka podźwignąć, i nie jest zadaniem prawa politycznego sprowadzenie cnoty na ziemię. I owszem – czym liczniejsze zakazy i czym większy przymus prawny, tym bardziej nikczemnieją moralne siły w człowieku. Wolność ograniczyć winna koniecznie potęgę prawa. Prawo zbyt wszechwładne, zbyt drobnostkowe mija się ze swoim celem; ono winno uchylić czoła wobec wolności, służyć wolności, służyć jedynie do tego, aby nikt nie mógł wolności któregokolwiek z obywateli krepować, zaś umoralnienie ludzkości pozostawić tym, którzy moralnego oręża używają, którzy przekonywają i napominają”. Wojciech Dzieduszycki, O idei prawa ze stanowiska filozoficznego, „Przegląd prawa i administracji”, rok 1894, tekst dostępny na stronie: http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=351.

***

Nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przedstawiamy kolejne opinie o kryzysie w Grecji i jego konsekwencjach dla reszty UE (działy Wiadomości oraz Przegląd Prasy i Internetu).

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP