Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-07-19
Numer wydania: 113

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 19 lipca 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (dr Stanisław Górka o partnerstwie wschodnim, dr Maciej Korkuć o Solidarności i tradycji insurekcyjnej)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (tekst źródłowy: Zygmunt Krasiński o położeniu Polski w Europie, opracowanie: Krzysztof Mazur o pomysłach gospodarczych Solidarności)

- nowości na blogu OMP (dr Piotr Naimski o źródłach zdrady narodowej, prof. Tomasz Gąsowski o przełomowych wydarzeniach w dziejach Polski, dr Jacek Kloczkowski o postpolityce)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały w Przeglądzie Prasy i Internetu)

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ), Drugorzędna polityka o dużych perspektywach rozwoju. Rzecz o polityce wschodniej UE, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=227

- Maciej Korkuć (IPN-Kraków), Solidarność a polska tradycja insurekcyjna, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=228

***

Nowości na stronie www.polskietradycje.pl

- Zygmunt Krasiński, Memoriał do Guizota (1847), http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=416

- Krzysztof Mazur (prezes Klubu Jagiellońskiego), Czy Solidarność zamierzała reaktywować komunizm? Problem własności środków produkcji w projekcie politycznym Solidarności, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=417

***

Nowości na Blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Jacek Kloczkowski, Jest źle, bo postpolitycznie, http://www.omp.org.pl/blog/?p=590

- Piotr Naimski, Zaczęło się pod Ujściem (o genezie przyzwolenia na zdradę narodową), http://www.omp.org.pl/blog/?p=563

- Tomasz Gąsowski, Przełomowe wydarzenia dziejów Polski, http://www.omp.org.pl/blog/?p=596

Głosami dr Piotra Naimskiego i prof. Tomasza Gąsowskiego rozpoczynamy prezentację wyników sondy, w której poprosiliśmy współpracujących z Ośrodkiem Myśli Politycznej naukowców i publicystów o wskazanie tych decyzji z dziejów politycznych Polski, które szczególnie zaważyły na jej losach, a były tylko jedną z możliwych do wybrania opcji. Niektóre z nich są doskonale znane, o innych pamiętają już tylko badacze i pasjonaci historii. Ich wybór jest subiektywny i nie ma na celu stworzenia żadnego kanonu ‘przełomowych wydarzeń’, ani napisania historii alternatywnej. Przypominając je, chcemy przede wszystkim zachęcić do analizy i rozważania polskich dziejów politycznych, są one bowiem niezwykle ciekawe i inspirujące, o czym coraz częściej zdajemy się zapominać. Jesienią wiele spośród wskazanych w sondzie ich wątków będzie przedmiotem dyskusji na zorganizowanych przez OMP konferencjach, do udziału w których zaprosimy Państwa niedługo po wakacjach.

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Amerykanie dyskutują o swojej polityce zagranicznej (omówienie artykułów z heritage.org i National Interest) http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/227-amerykanie-dyskutuj-o-swojej-polityce-zagranicznej-gosy-z-national-interest-i-heritage-foundation

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP