Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-08-30
Numer wydania: 115

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 sierpnia 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Petr Havel o polityce rolnej UE z czeskiej perspektywy, Ryszard Bugaj o wyzwaniach dla polskiej polityki, Artur Wołek o stosunkach polsko-czeskich, recenzje Michała Wysockiego)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (klasyczny tekst Zygmunta Krasińskiego i opracowanie Doroty Pietrzyk-Reeves o ideach politycznych I RP)

- nowości na blogu OMP (Piotr Koryś o neoliberalizmie; kolejne głosy w ankiecie na temat największych błędów w dziejach politycznych Polski: Krzysztof Kawalec, Zdzisław Krasnodębski)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (artykuł Wojciecha Jakóbika, nowe materiały w Przeglądzie Prasy i Internetu)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (raport o "Debt Ceiling Crisis" i materiały w Przeglądzie Internetu)

- nowości na stronie www.youtube.com/osrodekmysli (filmy z dyskusji o modernizacji: R. Bugaj, B. Fedyszak-Radziejowska, Z. Krasnodębski)

- nowości książkowe września: Paweł Kowal „Krajobrazy z Mistralami w tle” i „Polska czyli…”

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Petr Havel, Fiskalna droga donikąd. Jak powinna wyglądać reforma wspólnej polityki rolnej UE po 2013 roku?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=234

- Ryszard Bugaj, Scenariusze dla Polski, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=233

- Michał Wysocki , Rewolucja: wolność czy równość?, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=235

- Michał Wysocki, Dziennik ostatnich dni Europy (recenzja książki Waltera Laqueura), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=236

- Artur Wołek, Stosunki polsko-czeskie: wszystko v pohodě, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=237

***

Nowości na stronie www.polskietradycje.pl

- Zygmunt Krasiński, Uwagi nad dziełem o Rosji, Europie i Polsce, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=420

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Podstawy wspólnotowego ładu Rzeczypospolitej w XVI wieku a wpływy humanizmu i republikanizmu, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=421

***

Nowości na Blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Piotr Koryś, Kłopoty Zachodu, czyli o problemach z neoliberalizmem, http://www.omp.org.pl/blog/?p=686

Kolejne głosy w ankiecie na temat największych błędów w dziejach politycznych Polski:

- Zasadnicze błędy popełnione w polskiej historii wg prof. Zdzisława Krasnodębskiego, http://www.omp.org.pl/blog/?p=682

- Krzysztof Kawalec o największych błędach politycznych Polaków, http://www.omp.org.pl/blog/?p=664

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Wojciech Jakóbik, Okres przewartościowania: Pax Americana czy nowe przywództwo, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/artykuy/246-wojciech-jakobik-qokres-przewartociowania-pax-americana-czy-nowe-przywodztwoq

- Co dalej z Libią? - zastanawiają się eksperci Cato Institute, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/249-co-dalej-z-libi-zastanawiaj-si-eksperci-cato-institute

- Rosyjskie spojrzenie na przyszłość geopolityczną świata - wojna i powrót do status quo, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/248-rosyjskie-spojrzenie-na-przyszo-geopolityczn-wiata-wojna-i-powrot-do-status-quo

- Ameryka na tym traci - opinia z National Interest, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/245-tni-rosjanie-wykorzystuj-reset-do-realizacji-swych-celow-ameryka-na-tym-traci-opinia-z-national-interest

- Pekin coraz silniejszy militarnie wbrew idealizmowi Waszyngtonu, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/250-pekin-coraz-silniejszy-militarnie-wbrew-idealizmowi-waszyngtonu

- Chiński lotniskowiec nie jest zagrożeniem sam w sobie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/247-chiski-lotniskowiec-nie-jest-zagroeniem-sam-w-sobie

- USA-Rosja: w dyplomacji reset - w dziedzinie bezpieczeństwa Zimna Wojna, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/244-usa-rosja-w-dyplomacji-reset-w-dziedzinie-bezpieczestwa-zimna-wojna

***

Nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- "Debt Ceiling Crisis": przyczyny, założenia i konsekwencje (raport w dziale Artykuły)

Materiały w Przeglądzie Internetu:

- Czy Ameryka skręca w prawo? Dyskusja inspirowana sporem wokół limitu zadłużenia

- Co z tym kryzysem? Przegląd opinii

- Mark Steyn: Zachód uwierzył w swój upadek

- Podatki wojenne remedium na kryzys budżetowy w USA?

***

Nowości na stronie www.youtube.com/osrodekmysli

Prezentujemy filmy z dyskusji "Scenariusze modernizacyjne dla Polski", stanowiącej część konferencji Ośrodka Myśli Politycznej, Instytutu Stefczyka i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ "Wolny rynek i gospodarka społeczna - wyzwania czasów kryzysu". Odbyła się ona w Krakowie, 25 lutego 2011 r., z udziałem m.in. dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, prof. Ryszarda Bugaja i prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

Część 1 - http://www.youtube.com/watch?v=5q1nOTEgqJg

Część 2 - http://www.youtube.com/watch?v=rwajLJoVUB0 

Część 3 - http://www.youtube.com/watch?v=zo-O1mnbNoE

Część 4 - http://www.youtube.com/watch?v=Zwl91UwuifA

Część 6 - http://www.youtube.com/watch?v=MBw_RmytHD8

Część 7 - http://www.youtube.com/watch?v=RnXF3wCd8P8

Część 8 - http://www.youtube.com/watch?v=5FPy1BdmLt0  

Linki innych filmów z tej konferencji są dostępne na stronie: http://omp.org.pl/konferencja.php?idKonferencje=65

***

Nowości książkowe września

 I.

Paweł Kowal, Krajobrazy z Mistralami w tle

Teksty o polityce wschodniej powracają do pytań, czy mógł udać się plan polityczny Lecha Kaczyńskiego, co stanęło mu na przeszkodzie i pod jakimi warunkami można do niego powrócić...

Paweł Kowal należy do pokolenia, które dorastało bez resentymentów. Także w kwestii Rosji. Ale – i w jego pokoleniu nie jest to już takie częste – zachował idealizm co do szans prowadzenia polityki zagranicznej racjonalnej i odpowiadającej interesom Polski. Lektura prezentowanych esejów to potwierdza”. (Jadwiga Staniszkis)

Wstęp: Borys Tarasiuk (były minister spraw zagranicznych Ukrainy), posłowie: Igor Janke.

Patronat nad książką: „Dziennik Polski”, „Teologia Polityczna”, Salon24, „Nowa Europa Wschodnia”, Eastbook.

Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=208 lub omp@omp.org.pl (cena 30 zł wraz z przesyłką, 256 stron)

II. 

Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej

pod redakcją Arkadego Rzegockiego

13. tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Patronat nad książką: „Rzeczy Wspólne”

Spis treści:

- Arkady Rzegocki, Wprowadzenie

- Dorota Pietrzyk-Reeves, Podstawy wspólnotowego ładu Rzeczypospolitej w XVI wieku a wpływy humanizmu i republikanizmu

- Tomasz Gąsowski, Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej

- Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Wpływ XIX-wiecznych doświadczeń narodowych na polską pamięć historyczną

- Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Świadomość historyczna u podstaw suwerenności rodziny i narodu

- Andrzej Waśko, „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu

- Marek Kornat, Idee patriotyzmu w Polsce Odrodzonej (1918-1939)

- Bartosz Kwieciński, Polskie epicedion. Żałoba narodowa w kinie polskim

- Bartłomiej Radziejewski, Od Polaków do neo-Polan? Nowy trybalizm a polityczność Polaków

- Janusz Ekes, Perspektywa restauracji ‘narodu porewolucyjnego’

„Wyniki II wojny światowej były dla Polski nie porażką, nawet nie klęską – były katastrofą na rzadko spotykaną w nowożytnej Europie skalę. Z tej katastrofy wyłonił się nowy naród, wyłoniło się w dużej mierze nowe społeczeństwo, które krok po kroku odbudowywało swoją pamięć, próbując zachować nieliczne nitki, jakie przetrwały i łączyły je z dziedzictwem minionych pokoleń. W czasie drugiej wojny światowej Polacy stanęli po właściwej stronie, opierali się dwom totalitaryzmom, walczyli u boku aliantów na wszystkich europejskich frontach. Heroizm wielu naszych rodaków do dziś budzi niedowierzanie i podziw, wielu wzniosło się na wyżyny moralne dostępne jedynie męczennikom. Nic dziwnego, że potworna klęska zrodziła wiele gorzkich myśli w głowach bohaterów zderzonych z cynizmem zwycięzców. Po II wojnie światowej Polacy stali się społeczeństwem homogenicznym, stali się narodem o amputowanej świadomości dotyczącej nie tylko Kresów i znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej, ale także znaczenia i wielkości polskiej przeszłości, znaczenia wielkiego projektu cywilizacyjnego, jakim była Rzeczpospolita, czy wielkiego projektu kulturalnego, jakim był polski romantyzm”. (fragment wprowadzenia Arkadego Rzegockiego)

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=209, cena wraz z przesyłką 35 zł (336 stron)

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

30 sierpnia 1902 r. w Czuszowie (krakowskie) urodził się Józef Maria Bocheński (1902-1995) - imię zakonne Innocenty; dominikanin, logik i filozof, starszy brat Aleksandra i Adolfa Bocheńskich, jeden z najwybitniejszych polskich myślicieli XX w.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP