Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-10-06
Numer wydania: 117

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 7 października 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (czescy politolodzy o obecnej kondycji i przyszłości UE)

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (klasyczny tekst Kazimierza Brodzińskiego z 1831 r. o narodowości)

- zaproszenie: konferencja OMP Collaboration Between Visegrád Group Countries and their Place in the European Union

- nowości na blogu OMP (felieton Michała Wenklara i wywiad z dyrektorem OSW Olafem Osicą)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (nowe materiały w Przeglądzie Prasy i Internetu oraz Wiadomościach Transatlantyckich, artykuł Wojciecha Jakóbika)

- wkrótce premiera: Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car

Prosimy o rozważenie przystąpienia do Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP http://omp.org.pl/klub.php i przekazania OMP 1 % podatku  http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

 

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Petr Fiala, Europa i znużenie Okcydentu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=243

- Ondřej Krutílek, Pogłębianie integracji europejskiej jest fatalnym błędem, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=242

- Jan Jireš, Republika Czeska i perspektywy UE w roli globalnego gracza, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=240

- Michał Wysocki, Niemców rozrachunek z przeszłością (recenzja książki A. Wolff-Powęskiej), http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul+241  

***

Nowość na stronie www.polskietradycje.pl

- Kazimierz Brodziński (1791-1835), Mowa o narodowości Polaków, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=426  

***

Zaproszenie: konferencja Collaboration Between Visegrád Group Countries and their Place in the European Union

Zapraszamy do udziału w konferencji Ośrodka Myśli Politycznej i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ "Collaboration Between Visegrád Group Countries and their Place in the European Union". Odbędzie się ona 15 października w Krakowie, w Sali Senackiej Collegium Novum, między 11.00 a 16.00. Z uwagi na międzynarodowy charakter spotkania i udział gości z krajów środkowoeuropejskich, językiem konferencyjnym będzie angielski.

Zgłoszenia do udziału - bezpłatnego - przyjmujemy do 8 października, pocztą elektroniczną (omp@omp.org.pl, tytuł wiadomości: Europa Środkowa) lub na Facebooku - www.facebook.com/event.php?eid=274464005914263. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem o przyjęciu zgłoszeń zadecyduje ich kolejność.

Więcej informacji: http://www.omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=98.

***

Nowości na Blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Rosja walczy o przeżycie? – wywiad z dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Olafem Osicą, http://www.omp.org.pl/blog/?p=698

- Michał Wenklar, 17 września – my pamiętamy, http://www.omp.org.pl/blog/?p=702

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Wojciech Jakóbik, Tylko obustronne ustępstwa mają sens, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/artykuy/262-wojciech-jakobik-qtylko-obustronne-ustpstwa-maj-sensq

- Rosjanie nadal upominają się i grożą w sprawie tarczy antyrakietowej, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/263-rosjanie-nadal-upominaj-si-i-gro-w-sprawie-tarczy-antyrakietowej

- Chińczycy zbroją się na potęgę, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/259-chiczycy-zbroj-si-na-potg-amerykanie-tn-wydatki-i-nie-godz-si-na-dania-tajwanu

***

Wkrótce premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Krystyna Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego

Reforma Cerkwi stała się faktem. Paradoksalne zachowanie monarchy – pomazańca i Antychrysta – było skrajnie odczytywane przez Rosjan, lecz nie pozostawało dla nich niezrozumiałym. W kulturze znaczonej raskołem, w zatarciu granic pomiędzy władzą prawdziwą a samozwańczą (Łżedymitr, Łżealeksy), cezura pomiędzy sacrum a profanum, imperium a sacerdotium nie była dla wyznawców prawosławia najistotniejsza. Przyzwolenie na wszechwładzę cara odpowiadało ideałowi chrześcijańskiej pokory (smirienije). Bunt przeciw władzy z reguły odwoływał się do innej nieograniczonej siły; mógł nią być w Rosji również ideał nihilistycznej, anarchicznej wolności. Istotą tej kultury jest totalność i taką też – totalną – wizję władzy realizował Piotr Wielki, łącząc Cerkiew z państwem, a swoją imperatorską pozycję z godnością patriarchy, jednocześnie niszcząc i wzmacniając rosyjski Kościół prawosławny.

(fragment książki)

Krystyna Chojnicka, profesor prawa, zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Specjalizuje się w historii rosyjskiej myśli politycznej i doktryny państwowej. Autorka książek: Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie i monografii Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog, między Bizancjum, Rzymem a Moskwą (dwa wydania). Opublikowała także m.in.: Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego i Historię doktryn politycznych i prawnych (z Henrykiem Olszewskim) oraz współredagowała (z Michałem Jaskólskim) Słownik doktryn politycznych i prawnych.

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=210. Cena wraz z przesyłką 35 zł. 304 strony, miękka oprawa.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Krakowskie Tradycje Intelektualne – www.krakowskietradycje.pl

Polskie Wyzwania – www.polskiewyzwania.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP