Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-01-31
Numer wydania: 123

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 31 stycznia 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Krzysztof Kawalec o racjonalności projektu II RP, Ferenc Hörcher o aksjologii nowej konstytucji węgierskiej)

- konferencja o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie (3 lutego w Krakowie)

- nowe teksty na blogu OMP (Aleksander Surdej o próbach budowania sojuszu polsko-włoskiego w UE, Wojciech Jakóbik o korzyściach z gazu łupkowego, Paweł Ukielski o dylematach związanych z eurosceptycyzmem)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o nowej strategii obrony USA i przemówieniu Obamy na temat stanu państwa)

- nowe teksty źródłowe na www.polskietradycje.pl (teksty Michała Bobrzyńskiego, Krzysztofa Warszewickiego, Zygmunta Wojciechowskiego)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (klasyczne teksty Władysława Grabskiego, nowe materiały w Przeglądzie Prasy i Internetu)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na www.omp.org.pl 

- prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), Racjonalność projektu II Rzeczypospolitej, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=258

- dr Ferenc Hörcher (Pázmány Péter Catholic University), The National Avowal, http://omp.org.pl/artykul_en.php?artykul=17

***

Konferencja o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie

Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zapraszają na organizowaną przy współpracy z Węgierskim Instytutem Kulturalnym w Warszawie konferencję o tradycjach i współczesności konstytucjonalizmu polskiego i węgierskiego. Gośćmi specjalnymi będą węgierscy uczeni Ferenc Hörcher i Kálmán Pócza z Pázmány Péter Catholic University oraz dr Csaba Törő z Hungarian Institute of International Affairs.

Obrady toczyć się będą w języku angielskim. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie - biuro@omp.org.pl (tytuł listu: konstytucjonalizm) do 2 lutego (do 15.00 – ostatnie wolne miejsca).

 

Krakow, 3rd February - Collegium Novum – Sala Senacka, Golebia 24

 

Session 1

Hungarian and Polish constitutions – axiology

President: Professor Miłowit Kuniński

11.00-13.30

- Axiological origins and the nature of  Hungarian and Polish constitutions (from the point of view of political philosophy and philosophy of law)

a) The National Avowal - Dr. Ferenc Hörcher (Pázmány Péter Catholic University),

b) Axiology of the Polish Constitution - Prof. Jarosław Szymanek (Uniwersytet Warszawski)

- Discussion: Continuity and break-up: Traditions and the present state of the Hungarian and Polish constitutionalism (from the historical-legal point of view (constitutionalism after communism))

Session 2

Hungarian and Polish constitutions – practical dilemmas

President: Dr. Maciej Dybowski

14.30-17.00

- Constitution, the mechanism of the state and political life – cases of Hungary and Poland

a) Constitution making processes in comparison – Dr. Kálmán Pócza (Pázmány Péter Catholic University)

b) Informal rules and the Polish constitution – Dr. Artur Wołek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

- The meaning of the EU membership for the Hungarian and Polish constitutionalism,  including:

a) the analysis of the criticism of  the elements of the Hungarian constitution within some EU quarters and institutions – Dr. Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs)

b) the analysis of the functionality of the Polish constitution of 1997 under the new circumstances of Poland’s EU membership and the UE evolution – Dr. hab. Krzysztof Szczerski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

***

Nowości na blogu OMP - www.omp.org.pl/blog 

- prof. Aleksander Surdej, Dyplomacja a nie adhokracja!, http://www.omp.org.pl/blog/?p=852

- dr Paweł Ukielski, Pogłębianie integracji europejskiej jest fatalnym błędem, ale co z tego?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=860  

- Wojciech Jakóbik, Kowalski a gaz łupkowy, http://www.omp.org.pl/blog/?p=857

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Polityka zagraniczna w przemówieniu Obamy o stanie państwa, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/293-polityka-zagraniczna-w-przemowieniu-obamy-o-stanie-pastwa

- Washington Post: wielkie projekty i wielkie porażki Baracka Obamy, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/292-washington-post-wielkie-projekty-i-wielkie-poraki-baracka-obamy

- streszczenie dwugłosu z łam Foreign Affairs: dlaczego należy zaatakować Iran (http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/288-foreign-affairs-czas-ataku-na-iran) i dlaczego nie należy tego czynić (http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/289-foreign-affairs-dlaczego-nie-naley-atakowa-iranu)

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Michał Bobrzyński (1849-1935), Dialog o zasadach i kompromisach, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=439

- Krzysztof Warszewicki (1543-1603), O pośle i poselstwach, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=440

- Zygmunt Wojciechowski (1900-1955), Między Niemcami a Rosją, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=441

***

Nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Dział Klasycy o wolnym rynku i roli państwa w gospodarce

- Władysław Grabski (1874-1938), Najszkodliwszy z etatyzmów, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=114:wadysaw-grabski-qnajszkodliwszy-z-etatyzmowq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

- Władysław Grabski (1874-1938), Nasz kryzys obecny a dawniejsze kryzysy światowe, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=113:wadysaw-grabski-qnasz-kryzys-obecny-a-dawniejsze-kryzysy-wiatoweq&catid=6:klasycy-o-wolnym-rynku-i-roli-pastwa-w-gospodarce&Itemid=7

Przegląd Prasy i Internetu

- Klub Kredytowy - rozwiązanie kryzysu w UE, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=112:foreign-affairs-klub-kredytowy--rozwizanie-kryzysu-w-ue&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Amerykańscy eksperci: sankcje wobec Iranu przyczyną nowego kryzysu gospodarczego?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Aamerykascy-eksperci-sankcje-wobec-iranu--przyczyn-nowego-kryzysu-gospodarczego&catid=2%3Aprzegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Naciski na rządy w Atenach i Lizbonie, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=116:naciski-na-rzdy-w-atenach-i-lizbonie&catid=3:wiadomoci&Itemid=4

***

Polecamy książki

- Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=217 (35 zł z przesyłką, 320 stron, miękka oprawa)

- Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=215 (30 zł z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa)

- Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=214 (30 zł z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Bogdan Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=216 (30 zł z przesyłką, 200 stron, miękka oprawa)

- "Nowa Europa" nr 11 (1/2011), http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=218 (25 zł wraz z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Naród. Idee polskie, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=212 (30 zł wraz z przesyłką, 378 stron, miękka oprawa)

- Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=213 (35 zł, 616 stron, twarda oprawa)

***

Styczniowe premiery OMP w promocyjnym pakiecie „Styczeń 2012” - Za 100 zł wraz z przesyłką można nabyć cztery nowości styczniowe: Bezpłodny sojusz? +  Zwycięzca po przejściach + Ronald Reagan + Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php.

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

21 stycznia 1808 r. urodził się Bronisław Trentowski (1808-1869) – filozof i pedagog, autor m.in. Chowanna (1842), Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem (1843), Myślini, czyli Całokształt logiki narodowej (1844), Przedburza polityczna (1848) - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=236.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli 

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog 

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl 

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP