Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-03-14
Numer wydania: 126

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 14 marca 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Radosław Żurawski vel Grajewski o dyplomacji wg Czartoryskiego, Paweł Ukielski o skutkach wyborów na Słowacji)

- filmy z dyskusji OMP „Jaka Europa Środkowa, w jakiej Unii Europejskiej?”

- filmy z dyskusji OMP „Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski”

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (Józef Szujski o elekcji za Jagiellonów)

- nowy tekst na blogu OMP (Wojciech Jakóbik o rywalizacji Chin z USA, rozmowa z Gabrielem Bârtaşem o sytuacji w Rumunii i stosunkach polsko-rumuński, prof. Aleksander Surdej o emeryturach)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (rozmowa z dr Pawłem Ukielskim o wyborach w Rosji, materiały o sytuacji w Syrii i Iranie oraz dyskusje o amerykańskiej polityce zagranicznej)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały o wzroście kosztów pracy w Azji i rozważaniach o związku kryzysu ekonomicznego z charakterem Amerykanów)

- niebawem wydamy: wybór tekstów Zbigniewa Stawrowskiego, monografia Macieja Zakrzewskiego, klasyczna praca Edwarda Władysława Pisarka

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Natura stosunków międzynarodowych w poglądach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (na przykładzie: Essai sur la diplomatie), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=261

- dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Fico bierze wszystko, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=262

***

Filmy z dyskusji OMP: „Jaka Europa Środkowa, w jakiej Unii Europejskiej?”  

Ośrodek Myśli Politycznej przedstawia nagrania z dyskusji, która odbyła się w Krakowie, 1 marca 2012 r., z udziałem:  Gabriela Bârtaşa (MSZ Rumunii, były ambasador Rumunii w Polsce), Olafa Osicy (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich), Kazimierza Michała Ujazdowskiego (poseł na Sejm RP) i Artura Wołka (Instytut Studiów Politycznych PAN). Dyskusję moderował Mirosław Sanek.

Część I - http://youtu.be/xJ9mcp8ohE4

Część II - http://youtu.be/XiWb5sZ4N-8

***

Filmy z dyskusji OMP: „Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski”

Przedstawiamy nagranie dyskusji, w której wystąpili prof. Zdzisław Krasnodębski, autor wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej książki poświęconej niemieckiej polityce i kulturze pt. Zwycięzca po przejściach, prof. Andrzej Nowak, dr hab. Arkady Rzegocki. Spotkanie odbyło się w Krakowie, 5 marca 2012 r.

Część 1 - http://youtu.be/yyiNvttU7Xc

Część 2 - http://youtu.be/4EBSQaAYH5g

***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- Józef Szujski (1835-1883), Jeszcze o elekcji w epoce Jagiellonów, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=447

***

Nowość na blogu OMP - www.omp.org.pl/blog 

- Wojciech Jakóbik, Która z potęg rzeczywiście słabnie?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=882

- Jest dobrze! – z byłym ambasadorem Rumunii w Polsce, Gabrielem Bârtaşem, rozmawia Wojciech Jakóbik, http://www.omp.org.pl/blog/?p=885

- prof. Aleksander Surdej, Pełzająca reforma emerytur, http://www.omp.org.pl/blog/?p=897

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

- W Rosji bez zmian – rozmowa Wojciecha Jakóbika z dr Pawłem Ukielskim, 

http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wywiady/306-w-rosji-bez-zmian-rozmowa-z-dr-pawem-ukielskim

- Przegląd prasy i Internetu: Iran to nierozwiązywalny dylemat?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/308-zdaniem-amerykaskich-think-tankow-iran-to-nierozwizywalny-dylemat

- Przegląd prasy i Internetu: Obama niesłusznie porzuca Europę, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/307-heritage-foundation-obama-niesusznie-porzuca-europ

- Przegląd prasy i Internetu: USA nie czują się dobrze bez określonego przeciwnika, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/302-stratfor-usa-nie-czuj-si-dobrze-bez-okrelonego-przeciwnika

- Wiadomości transatlantyckie: Kilka czynników komplikujących amerykańską sytuację w przypadku Syrii, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/303-kilka-czynnikow-komplikujcych-amerykask-sytuacj-w-przypadku-syrii

***

Nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Heritage Foundation: Syryjska broń w drodze do terrorystów, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/301-heritage-foundation-syryjska-bro-w-drodze-do-terrorystow--strategie-dziaania-dla-usa

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- Czy obecny kryzys finansowy jest spowodowany załamaniem się charaktery Amerykanów?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=120:amerykaski-publicyci-czy-obecny-kryzys-finansowy-jest-spowodowany-zaamaniem-si-charakteru-amerykanow&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

Wiadomości:

- Wzrost kosztów pracy w Azji, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=122:wzrost-kosztow-pracy-w-azji&catid=3:wiadomoci&Itemid=4

***

Niebawem wydamy (przełom marca i kwietnia)

-  Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty (Biblioteka Myśli Politycznej)

Książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. Patronat nad książką: "Rzeczy wspólne"

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=223

- Maciej Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a (Biblioteka Myśli Politycznej)

„Jeśli pragniemy zrozumieć współczesną zachodnią myśl polityczną, zmuszeni jesteśmy sięgać do refleksji siedemnasto- i osiemnastowiecznej, w której zakorzenione są nasze kategorie i koncepcje. Dzięki Maciejowi Zakrzewskiemu otrzymujemy monografię prezentującą istotną część tej refleksji, prowadzonej przez Bolingbroke’a w pierwszej połowie XVIII stulecia, a znajdowanej pomiędzy tendencją konserwatywną (zwykle datowaną później) i liberalną. Autor pierwszej polskiej pracy poświęconej refleksji angielskiego torysa rzetelnie mierzy się z ujęciami dominującymi w literaturze światowej, ukazując tę refleksję nie tylko w planie myśli politycznej, ale też w jej założeniach filozoficznych, dając interesujący przegląd wciąż aktualnych kategorii i koncepcji”. prof. dr hab. Bogdan Szlachta  

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=222

- Edward Władysław Pisarek, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej)

Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań.

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=224

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

Kalendarium polskiej myśli politycznej: 12 marca 1908 r. w Warszawie zmarł w Warszawie Jan Ludwik Popławski (ur. 17 stycznia 1854), jeden z czołowych myślicieli narodowej demokracji. Kilka jego tekstów przedstawiamy na stronie: http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=61 . W tym roku wybór pism Popławskiego ukaże się w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej (http://omp.org.pl/ksiazki.php?idKsiazkiSerieSpis=8).

Kalendarium polskiej myśli politycznej: 6 marca 1892 r. zmarł Paweł Popiel (ur. 21 lipca 1807), konserwatywny pisarz polityczny, publicysta i polityk, krytyk idei rewolucyjnych i liberalizmu - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=65.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP