Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-03-24
Numer wydania: 127

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 24 marca 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Miłowit Kuniński o koncepcji sprawiedliwości F.A. von Hayeka, Ryszard Legutko o kłopotach z liberalną wizją społeczeństwa, klasyczny tekst lorda Actona o wolności w czasach starożytnych)

- zaproszenie na dyskusję Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej? (26 III 2012)

- premiera: Edward Władysław Pisarek Od obszczyny do kołchozu

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o relacjach USA-Rosja i sytuacji na Dalekim Wschodzie)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały groźbach wstrzymania pomocy unijnej dla Węgier i projekcie budżetu USA)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (z archiwów OMP w 20-lecie powstania)

- prof. Miłowit Kuniński, Koncepcja sprawiedliwości Friedricha A. von Hayeka, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=263

- prof. Ryszard Legutko, Społeczeństwo jako dom towarowy, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=265

- lord Acton, Historia wolności w czasach starożytnych, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=264

***

Zaproszenie na dyskusję Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej? 

W czasach gdy jedynie dwa państwa UE postanawiają (ośmielają się?) nie podpisać paktu fiskalnego a tylko jedno państwo głosuje przeciwko paktowi klimatycznemu a i tak padają zapowiedzi zwolenników paktu, że zostanie przeforsowany niezależnie od sprzeciwu Polski, zaś Węgry za próbę obrony swej podmiotowości są ostro atakowane z wielu stron, a zarazem mówi się o tym, że Unią rządzi Merkozy (z silnym akcentem na człon pierwszy), podczas gdy Rosja nie zamierza wyzbyć się swoich skłonności do ingerowania w sprawy innych państw, warto zadać pytania:
Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej? I kto może sobie na nią pozwolić?
Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na debatę na ten temat, która odbędzie 26 marca (poniedziałek) w Krakowie przy ulicy Lubelskiej 29 (Herbewo, sala konferencyjna na VI piętrze, 16.00-18.00).

Wystąpią m.in.: dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Piotr Naimski (poseł na Sejm RP, przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej), prof. Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Witold Waszczykowski (poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych). Spotkanie poprowadzi Mirosław Sanek.
Potwierdzenia udziału: biuro@omp.org.pl, Facebook: www.facebook.com/events/206195249485146/  
***

Premiera w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Edward Władysław Pisarek, Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy

Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanalizował gruntownie ideologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty polityki sowietów wobec wsi i wykazał absurdy oraz katastrofalne skutki ich poczynań. http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=224 (cena 35 zł wraz z przesyłką, premiera 30 marca)

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

- Przegląd prasy i Internetu: Henry Kissinger o przyszłości stosunków amerykańsko-chińskich, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/314-henry-kissinger-o-przyszoci-stosunkow-amerykasko-chiskich

- Przegląd prasy i Internetu: Heritage Foundation - Jak USA powinny sobie radzić z Rosją Putina?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/313-heritage-foundation-jak-usa-powinny-radzi-sobie-z-rosj-putina

- Przegląd prasy i Internetu: Sojusznicy USA w Azji chcą powrotu American Dream, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/315-csis-sojusznicy-usa-w-azji-chc-powrotu-qamerican-dreamq

- Przegląd prasy i Internetu: Ekspert AEI – reżim Putina upadnie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/311-ekspert-aei-reim-putina-upadnie

- Wiadomości: Japonia obawia się Chin, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/316-japonia-obawia-si-chin

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Analiza prezydenckiego projektu budżetu dokonana przez Biuro Budżetowe Kongresu USA, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=124:cbo-analiza-prezydenckiego-planu-budetu-na-rok-2013&catid=3:wiadomoci&Itemid=4

- Wiadomości: Unia wstrzymuje pomoc dla Węgier, a zachodnie media twierdzą, że to kolejny zwykły tydzień na Węgrzech, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=123:unia-wstrzymuje-pomoc-dla-wgier-eksperci-kolejny-zwyky-tydzie-na-wgrzech&catid=3:wiadomoci&Itemid=4

***

Niebawem wydamy

-  Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty (Biblioteka Myśli Politycznej)

Książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. Patronat nad książką: "Rzeczy wspólne"

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=223

- Maciej Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a (Biblioteka Myśli Politycznej)

„Jeśli pragniemy zrozumieć współczesną zachodnią myśl polityczną, zmuszeni jesteśmy sięgać do refleksji siedemnasto- i osiemnastowiecznej, w której zakorzenione są nasze kategorie i koncepcje. Dzięki Maciejowi Zakrzewskiemu otrzymujemy monografię prezentującą istotną część tej refleksji, prowadzonej przez Bolingbroke’a w pierwszej połowie XVIII stulecia, a znajdowanej pomiędzy tendencją konserwatywną (zwykle datowaną później) i liberalną. Autor pierwszej polskiej pracy poświęconej refleksji angielskiego torysa rzetelnie mierzy się z ujęciami dominującymi w literaturze światowej, ukazując tę refleksję nie tylko w planie myśli politycznej, ale też w jej założeniach filozoficznych, dając interesujący przegląd wciąż aktualnych kategorii i koncepcji”. prof. dr hab. Bogdan Szlachta 

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=222

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

Kalendarium polskiej myśli: 23 marca 1824 w Saracei na Podolu urodził się Zygmunt Miłkowski (zmarł 11 stycznia 1915 w Lozannie), pisarz - głównie pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż - i działacz polityczny, jeden z twórców ruchu narodowo-demokratycznego. Polecamy wybór jego pism "Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym", zawierający m.in. tytułową pracę, uznawaną przez wielu badaczy za jedną z najważniejszych dla przełamywania stagnacji, jaka opanowała znaczną część społeczeństwa polskiego (jego aktywnych politycznie warstw) po klęsce powstania styczniowego. Jak pisał w "Rodowodach niepokornych" Bohdan Cywiński - "Rzecz o obronie..." stała się „hasłem do odrodzenia polskiego patriotyzmu i nowej ideologii irredentystycznej”. (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=81 ).

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP