Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-04-10
Numer wydania: 128

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 11 kwietnia 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Zbigniew Stawrowski o teologii politycznej Hobbesa, Maciej Zakrzewski o myśli Bolingbroke’a)

- zaproszenie na dyskusję Kto rządzi Europą? w ramach kongresu Polska Wielki Projekt (16 IV 2012)

- premiera: Zbigniew Stawrowski Wokół idei wspólnoty

- filmy z dyskusji „Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej?” na stronie youtube.com/osrodekmysli

- nowy tekst na blogu OMP (Wojciech Jakóbik o roli Chin w polityce światowej i innych trendach geopolitycznych)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o relacjach USA-Rosja i obecności wojsk amerykańskich w Australii)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały o groźbie załamania fiskalnego w USA i sposobach na walkę z kryzysem)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- prof. Zbigniew Stawrowski, „Teologia polityczna Thomasa Hobbesa”, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=266

- dr Maciej Zakrzewski, „Partie i opozycja polityczna w myśli politycznej Henry’ego St. Johna Bolingbroke’a”, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=267

***

Zaproszenie na dyskusję Kto rządzi Europą? w ramach kongresu Polska Wielki Projekt

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na debatę Kto rządzi Europą? Skutki dla Polski i jej odpowiedź, będącą częścią kongresu Polska Wielki Projekt (www.polskawielkiprojekt.pl), organizowanego przez Instytut Sobieskiego, Frondę i Ośrodek Myśli Politycznej. Krakowska debata jest organizowana we współpracy z Instytutem Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie. 

16 kwietnia 2012, poniedziałek, 16.00-19.00, Kraków, ul. Kopernika 26, Aula Akademii Ignatianum

Część 1

Jak się rządzi Europą i w czyim interesie?

- kultura i ideologia jako narzędzie polityczne

- ekonomia jako narzędzie polityczne

- instytucje UE jako narzędzie polityczne

- tradycyjna dyplomacja jako narzędzie polityczne

Wystąpienia: prof. Zdzisław Krasnodębski, dr hab. Krzysztof Szczerski, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

Część 2

Regionalne mocarstwo czy państwo peryferyjne? Polska polityka zagraniczna w XXI wieku

- jak prowadzić niezależną i skuteczną polską politykę zagraniczną?

- co bardziej się opłaca: być w „głównym nurcie” czy iść własną drogą?

- co przesądzi o pozycji Polski w Europie?

Wystąpienia: prof. Włodzimierz Marciniak, prof. Andrzej Nowak, red. Łukasz Warzecha

Rejestracja udziału: www.polskawielkiprojekt.pl (lub biuro@omp.org.pl).

Na stronie kongresu są także informacje o innych imprezach organizowanych w jego ramach.

Czy Polska wykorzystuje swój potencjał na arenie międzynarodowej? Wiele zależy od tego, jak zrozumiemy słówko potencjał. Czy jako obiektywny wyznacznik mocy państwa (ludność, terytorium, produkcja), czy też jako wolność czynienia? W pierwszym wypadku sytuacja jest zła, biorąc pod uwagę chociażby kryzys demograficzny. W drugim, chyba jeszcze gorsza, biorąc pod uwagę stopień przywiązania do fikcji, wynikający z wieloletniego zniewolenia oraz kolejnych reform szkolnictwa. Szczegółowego rozpoznania domagają się realia trzech dziedzin: nowych zagrożeń (np. wojna cybernetyczna, finansowa, rywalizacja o malejące zasoby siły roboczej); społecznych konsekwencji włączenia Polski do systemu samoregulujących się rynków; nowomowa, polegająca na rozkładzie klasycznych toposów poprzez ich demokratyzację, uczasowienie, ideologizację i polityzację. – prof. Włodzimierz Marciniak

Europa przechodzi dziś wielowymiarowy kryzys, powodujący zanikanie tradycyjnych mechanizmów politycznych, których celem było tworzenie wspólnoty równych państw na rzecz Unii Hierarchii i Dyscypliny. Dalsze podążanie w tym kierunku doprowadzi do rozpadu jedności europejskiej i powrotu do niszczącej rywalizacji. – prof. Krzysztof Szczerski

Kwestię, czy istnieje możliwość budowania własnego obozu państw o podobnych interesach, trzeba rozpatrywać w paru płaszczyznach. Po pierwsze - czy taka strategia jest generalnie możliwa i warta realizacji. Po drugie - czy jest ona możliwa w tym konkretnym momencie. Po trzecie - czy Polska z jej obecnym statusem jest zdolna do jej realizacji. Wątpliwości budzi odpowiedź na to trzecie pytanie, a to w następstwie polityki płynięcia z głównym nurtem, prowadzonej od pięciu lat przez rząd Platformy Obywatelskiej. – red. Łukasz Warzecha

***

Premiera w Bibliotece Myśli Politycznej: Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty

Wokół idei wspólnoty  to książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać.

„W dziedzinie polityki, wbrew temu co się potocznie o niej sądzi, chodzi o sprawy absolutne: albo wprost o realizację – rozmaicie zresztą rozumianego – najwyższego dobra, albo przynajmniej o taką formę organizacji wspólnoty politycznej, która by najbardziej sprzyjała ludziom na ich drodze – niekoniecznie politycznej – samodzielnego poszukiwania ostatecznego sensu ich istnienia. Także łączące (lub dzielące) daną wspólnotę przekonania i treści religijne, nie są wobec świata polityki neutralne, lecz mają swoje poważne polityczne konsekwencje. Już Hegel zauważył, że „naród, który ma niedobre pojęcie Boga, ma również niedobre państwo, niedobry rząd, niedobre prawa”. Podobnie wiek później twierdził Carl Schmitt: „Wszystkie znaczące pojęcia nowożytnej nauki o państwie są zsekularyzowanymi pojęciami teologicznymi”. Filozoficzna refleksja nad ideą wspólnoty musi więc ów nierozerwalny splot perspektywy politycznej oraz religijnej (teologicznej, metafizycznej) mieć stale na uwadze”. (fragment wstępu)

Zbigniew Stawrowski – filozof polityki, dr hab., pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz w Instytucie Politologii UKSW, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, autor książek Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010). Członek Ośrodka Myśli Politycznej, współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Polska Solidarności (2011) i Oblicza demokracji (2002).

Patronat medialny: „Rzeczy Wspólne”

Cena w sklepiku OMP – 30 zł wraz z przesyłką: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=223.

Polecamy także poprzednią książkę prof. Stawrowskiego pt. Niemoralna demokracja, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=67

***

Nowe filmy na youtube.com/osrodekmysli

Przedstawiamy filmy z debaty Ośrodka Myśli Politycznej "Ile kosztuje niezależność w polityce europejskiej? I kto może sobie na nią pozwolić?" (Kraków, 26 marca 2012). Wystąpili: dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Krzysztof Grzelczyk (Fundacja New Direction), dr Piotr Naimski (poseł na Sejm RP), prof. Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr Witold Waszczykowski (poseł na Sejm RP), debatę moderował Mirosław Sanek.

- część 1, http://youtu.be/LlZdhbbiPO0

- część 2, http://youtu.be/WPlyCuAb0YA

***

Nowy tekst na blogu OMP www.omp.org.pl/blog

- Wojciech Jakóbik, Kto się boi czerwonego smoka?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=900

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

- Romney: Rosja głównym wrogiem Ameryki, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/321-romney-rosja-gownym-wrogiem-usa

- Amerykańscy Marines w Australii, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/322-amerykacy-marines-w-australii

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Wizja Armagedonu podatkowego w USA wg Heritage Foundation, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=126:heritage-foundation-widmo-armagedonu-podatkowego&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Przegląd Prasy i Internetu: WSJ - Oszczędzanie nie jest jedynym wyjściem z kryzysu, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=125:wsj-oszczdzanie-nie-jest-jedynym-rozwizaniem-wyjcia-z-kryzysu&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

8 kwietnia 1807 r. w Poznaniu urodził się Karol Libelt (zmarł 9 czerwca 1875) – działacz polityczny i społeczny, publicysta, filozof, jeden z głównych przedstawicieli mesjanizmu polskiego - www.polskietradycje.pl/authors.php?author=90.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP