Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-04-26
Numer wydania: 129

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 26 kwietnia 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Marek Magierowski o kryzysie UE, Piotr Legutko o mediach i polityce, Paweł Chojnacki o Adamie Pragierze)

- zaproszenie na Kongres Polska Wielki Projekt (9-13 V 2012)

- majowe premiery w Bibliotece Myśli Politycznej: książki Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Macieja Zakrzewskiego i Grzegorza Lewickiego

- nowość na blogu OMP (Rafał Łatka o nowej książce P. Śpiewaka)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (komentarz Wojciecha Jakóbika o zapowiedziach M. Romneya, materiały o amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie wydobycia ropy i gazu, kosmicznej broni wymierzonej w Chiny, anty-amerykanizmie w Rosji i reakcjach na koreańską próbę rakietową)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały o nowy prezesie Banku Światowego, strefie euro, fiskalizmie w USA i gospodarce chińskiej)

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl (galicyjski konserwatysta Franciszek Kasparek o postępie i wolności)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Marek Magierowski, Europa przegrywa własną przyszłość, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=269

- Piotr Legutko, Polityka i media. Strategia na czas kryzysu, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=270

- Paweł Chojnacki, Prof. Adam Pragier – wykładowca i doctor honoris causa PUNO – jako adwersarz „Kultury” i Juliusza Mieroszewskiego, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=268

***

Zaproszenie na kongres Polska Wielki Projekt

Zapraszamy do udziału w głównej części drugiej edycji Kongresu Polska Wielki Projekt, która odbędzie się w Warszawie, między 9 a 13 maja. Bliższe informacje i możliwość rejestracji (warunek niezbędny uczestnictwa) na stronie www.polskawielkiprojekt.pl. Szczególnie polecamy trzy panele organizowane przez Ośrodek Myśli Politycznej:

I. 

11 maja (niedziela), 17.00-18.45, Centralna Biblioteka Rolnicza – Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66

Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej

Tematyka:

- Czy ostatnie decyzje polityczne zapadające w Unii Europejskiej są korzystne dla państw środkowoeuropejskich? Czy można w ogóle próbować dokonywać takich ocen dla całego regionu, czy raczej należy rozpatrywać to indywidualnie dla poszczególnych krajów, gdyż ich interesy zbyt się różnią, aby ich sytuację w obrębie UE uogólniać?

- Czy za realistyczną można uznać koncepcję, wedle której państwa środkowoeuropejskie – Rumunia, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska – mogą w wielu kluczowych dla nich sprawach zajmować wspólne stanowisko w ramach UE i forsować w ten sposób swoje interesy, także wtedy gdy są one sprzeczne z interesami tzw. starych członków Unii?

- Jaki model/kształt Unii powinny państwa środkowoeuropejskie – zwłaszcza gdy są rządzone przez konserwatystów/ludzi prawicy – forsować i jakimi metodami? Jakie są granice akceptacji modelu/kształtu UE narzucanego przez najsilniejszych graczy spoza ich grona?

- Czy scenariusz rozpadu Unii Europejskiej bądź wyjścia z niej jeśli przybierze ona kształt bardzo niekorzystny dla poszczególnych państw środkowoeuropejskich powinien być poważnie brany pod uwagę, a jeśli tak, jak się na niego przygotować?

- Czy na podmiotową politykę w UE mogą sobie pozwolić tylko wielkie państwa, takie jak Niemcy czy Francja, natomiast małe i średnie muszą zorkiestrować swoją politykę z większymi? Czy mechanizm liczenia głosów i podejmowania decyzji wewnątrz Unii, zawarty w traktacie lizbońskim, oznacza trwałą niedyspozycję zbyt małych państw do prowadzenia podmiotowej polityki?

Uczestnicy:

- Vit Hlousek (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

- Piotr Naimski (poseł na Sejm RP)

- Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs)

- Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki, autor książek Geopolityka-siła-wolaoraz „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii)

II. 

12 maja (sobota), 17.30-19.00, Zamek Królewski w Warszawie – Arkady Kubickiego

Kryzys czwartej władzy? Media a jakość polskiej polityki i debaty publicznej

- Krzysztof Czabański, Czy debata publiczna odzwierciedla preferencje polityczno-ideowe Polaków?

- Piotr Legutko, Czy media decydują o jakości polskiej polityki?

- Arkady Rzegocki, Czy demokracja medialna to wciąż demokracja?

- Piotr Zaremba, Czy z postpolityką można zwyciężyć tylko postpolityką?

III. 

13 maja (niedziela), 10.00-11.30, Centralna Biblioteka Rolnicza – Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66

Co nas łączy, co nas dzieli? Preferencje ideowe i polityczne Polaków

- Zdzisław Krasnodębski, Kultura polityczna Polaków

- Bronisław Wildstein, Polityczne i medialne techniki dzielenia Polaków – i ich konsekwencje

- Rafał Ziemkiewicz, Troska o dobro wspólne – niebezpieczne złudzenie czy alibi dla politycznej nieskuteczności

- Tomasz Żukowski, Jedność i podziały Polaków – obraz socjologiczny i jego konsekwencje polityczne

Polecamy także pozostałe debaty kongresowe, organizowane przez Instytut Sobieskiego.

***

Majowe nowości w Bibliotece Myśli Politycznej

I. 

Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii

książka o mechanizmach dezintegracji związków wielonarodowych, ukazująca rozkład Unii Kalmarskiej, błędy i w konsekwencji unicestwienie niezdolnej przekształcić się w państwo trialistyczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów, upadek pierwszego imperium brytyjskiego na skutek buntu kolonii w Ameryce Północnej, dezintegrację Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, wreszcie załamanie się idei jedności Słowian Południowych w międzywojennym Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Autor analizuje przyczyny, przebieg i skutki tych procesów, które okazywały się przełomowe nie tylko dla państw i narodów w nich bezpośrednio uczestniczących, ale dla całej historii politycznej Europy i świata. Rozważania zamyka studium obecnej sytuacji Unii Europejskiej, przedstawiające znamiona choroby, która toczy jej konstrukcję, grożąc wprowadzeniem tej organizacji na tory dezintegracji.

"Napisano już tysiące książek o procesie integracji europejskiej i o tradycjach europejskiej myśli integracyjnej. Czas zatem podjąć badania nad procesem dezintegracji w dziejach naszej cywilizacji, choćby po to, by jej uniknąć, a jeśli okaże się nie do uniknięcia, by rozumnie minimalizować wynikające zeń straty".

84. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Cena: 30 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=225, sklepik@omp.org.pl)

II. 

Maciej Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a

„Jeśli pragniemy zrozumieć współczesną zachodnią myśl polityczną, zmuszeni jesteśmy sięgać do refleksji siedemnasto- i osiemnastowiecznej, w której zakorzenione są nasze kategorie i koncepcje. Dzięki Maciejowi Zakrzewskiemu otrzymujemy monografię prezentującą istotną część tej refleksji, prowadzonej przez Bolingbroke’a w pierwszej połowie XVIII stulecia, a znajdowanej pomiędzy tendencją konserwatywną (zwykle datowaną później) i liberalną. Autor pierwszej polskiej pracy poświęconej refleksji angielskiego torysa rzetelnie mierzy się z ujęciami dominującymi w literaturze światowej, ukazując tę refleksję nie tylko w planie myśli politycznej, ale też w jej założeniach filozoficznych, dając interesujący przegląd wciąż aktualnych kategorii i koncepcji”. (prof. dr hab. Bogdan Szlachta) 

Książka wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem NSZ 1980 

536 stron, miękka oprawa

81. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Cena: 35 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=222, sklepik@omp.org.pl)

III. 

Grzegorz Lewicki, Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja helleńska a zachodnia według Arnolda Toynbee'ego

Monografia poświęcona angielskiemu uczonemu Arnoldowi Josephowi Toynbee’emu (1889-1975), jednemu z najciekawszych i najważniejszych myślicieli XX wieku. Światową sławę i uznanie przyniosło mu dwunastotomowe Studium historii, w którym podjął próbę stworzenia typologii cywilizacji oraz wskazania mechanizmów ich ewolucji (wzrostu i upadku). Dzieło to stanowi istotny punkt odniesienia w dyskusjach o historii i kulturze, inspirując i prowokując intelektualnie kolejne pokolenia ich uczestników.

„Myśl Toynbee’ego może być szczególnie inspirująca dla polskiego czytelnika. Toynbee traktował kultury nadwiślańskie jako współczesne tereny graniczne Zachodu, określając je jako „marchie”, czyli – dosłownie rzecz ujmując –awangardę, przednią straż Zachodu przed naporami zewnętrznymi, nie tylko stricte militarnymi, ale również rozumianymi w szerszym ujęciu duchowym. Twierdził wręcz, że żywotność całych cywilizacji „zwykła koncentrować się w kolejnych marchiach, w miarę jak zmieniała się intensywność relatywnych natężeń rożnych parć zewnętrznych na poszczególne marchie”, zaś bezpośrednio o Polsce pisał, że „ma swoje słowo do powiedzenia współczesnemu Zachodowi” jako podmiot posiadający rozeznanie w tym, czym w istocie jest cywilizacja zachodnia”. (fragment książki)

160 stron, miękka oprawa

83. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Cena: 30 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=226, sklepik@omp.org.pl)

 

Majowe premiery można kupić w pakiecie MAJ 2012 – za cenę 80 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php). Realizacja zamówień na nowości maja po ich ukazaniu się w połowie miesiąca.

Polecamy także kwietniową premierę w Bibliotece Myśli Politycznej: Zbigniew Stawrowski, Wokół idei wspólnoty. To książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. Cena w sklepiku OMP – 30 zł wraz z przesyłką: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=223. Polecamy także poprzednią książkę prof. Stawrowskiego pt. Niemoralna demokracja, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=67

***

Nowość na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Rafał Łatka, Skrzywiony obraz ciekawego zjawiska społecznego czyli ,,Żydokomuna” Pawła Śpiewaka, http://www.omp.org.pl/blog/?p=903

***

Nowe materiały na stronie www.usa-ue.pl

- Wojciech Jakóbik, Romney proponuje jastrzębi kurs w polityce zagranicznej, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/komentarze/327-wojciech-jakobik-qromney-proponuje-jastrzbi-kurs-w-polityce-zagranicznejq

- Amerykańsko-rosyjskie porozumienie w sprawie nowych projektów wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/326-amerykasko-rosyjskie-porozumienie-w-sprawie-nowych-projektow-wydobycia-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego

- Kosmiczna broń przeciwko Państwu Środka, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/324-kosmiczna-bro-przeciwko-pastwu-rodka

- CISC: Czy Rosja skręca na Wschód?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/329-cisc-czy-rosja-skrca-na-wschod

- Anty-amerykanizm w Rosji, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/328-antyamerykanizm-w-rosji

- Ekspert The Heritage Foundation: Próba rakietowa Korei Północnej powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją USA, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/325-ekspert-the-heritage-foundation-proba-rakietowa-korei-ponocnej-powinna-spotka-si-ze-zdecydowan-reakcj-usa

***

Nowe materiały na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Opinie na temat nowego prezesa Banku Światowego, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=130:opinie-na-temat-nowego-prezesa-banku-wiatowego&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Ekspert American Enterprise Institute: czy gospodarka Chin zwalnia i jaki to będzie miało skutek dla światowej gospodarki?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=129:ekspert-american-enterprise-institute-czy-gospodarka-chin-zwalnia-i-jaki-to-bdzie-miao-skutek-dla-wiatowej-gospodarki&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Eksperci Cato Institute: amerykański bałagan podatkowy, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=128:eksperci-cato-institute-amerykaski-baagan-podatkowy&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Thomas Klau: skromny krok dla strefy euro, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=127:thomas-klau-skromny-krok-dla-strefy-euro&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowy tekst na stronie Polskie Tradycje Intelektualne

- Franciszek Kasparek (1844-1903), Aforyzmy o postępie i wolności, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=448

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

29 kwietnia 1865 r. w Siekiernie koło Bodzentyna urodził się Zygmunt Wasilewski (zm. 25 października 1948), publicysta, wydawca, krytyk literacki, polityk endecki (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=101).

30 kwietnia 1911 r. zmarł we Florencji Stanisław Brzozowski (ur. 28 czerwca 1878) - krytyk literacki, filozof, pisarz i publicysta, jeden z najbardziej wpływowych, ale i najbardziej kontrowersyjnych i rozmaicie interpretowanych myślicieli w dziejach myśli lewicowej w Polsce (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=74).

2 maja 1824 r. urodził się w Krakowie Zygmunt Golian (1824-1885), kaznodzieja, publicysta, jeden z czołowych polskich ultramontanów (http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=103).

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP