Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-05-17
Numer wydania: 130

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 17 maja 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Jiří Baroš o władzy politycznej i demokracji konstytucyjnej, Michał Łuczewski i Konrad Janowski o dobru wspólnym)

- zaproszenie na konferencję o realizmie politycznym w Polsce „ludowej” (11 VI 2012)

- warszawska promocja książki Zbigniewa Stawrowskiego Wokół idei wspólnoty (22 V 2012)

- film z dyskusji Kto rządzi Europą? na youtube.com/osrodekmysli

- nowości na blogu OMP (Wojciech Jakóbik o łupkach i Pax Americana)  

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o sytuacji w Azji Centralnej i pozycji USA w świecie)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały o podatkach w USA i walce z kryzysem w UE)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas darowizną - http://omp.org.pl/darowizna.php.

***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Jiří Baroš, Władza polityczna i demokracja konstytucyjna, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=271

- Michał Łuczewski, Konrad Janowski, Anonimowi tomiści, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=272

***

Zaproszenie na konferencję o realizmie politycznym w Polsce „ludowej”

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na konferencję naukową Różne wymiary realizmu politycznego w ,,Polsce Ludowej”, która odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek) w Krakowie (Collegium Maius, Sala im. Michała Bobrzyńskiego, ul. Jagiellońska 15)

 

Słowo Wstępne 10:00- 10.30

- Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ)

- Dr hab. Włodzimierz Bernacki prof. UJ (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Różne oblicza realizmu politycznego

Sesja I - W kręgu władzy, 10.30- 12.30

- Dr Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej) Realizm polityczny w kierownictwie PZPR - płaszczyzny i interpretacje

- Mateusz Szpytma (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) ZSL: realiści – koniunkturaliści - idealiści?

- Dr Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w Polsce Ludowej

- Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej) Program Stowarzyszenia PAX: realizm, koniunkturalizm czy utopia?

- Dyskusja

Sesja II - W kręgu opozycji cz. I, 12.45- 15.15

- Dr hab. Marek Kornat prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Realizm i idealizm w polskiej myśli politycznej emigracji pojałtańskiej

- Dr hab. Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński)  Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony. Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego

- Dr Kazimierz Michał Ujazdowski (Uniwersytet Łódzki) Realizm polityczny Ruchu Młodej Polski

- Dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie)  I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów

- Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński) Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?

- Roman Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Linia polityczna grupy „Tygodnika Powszechnego” 1945 – 1989

- Dyskusja

Sesja III - W kręgu opozycji cz. II, 16.30-18.30

- Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński) "Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowa opozycja w poszukiwaniu  formuły realistycznego działania

- Jan Olaszek (Uniwersytet Warszawski, Instytut Pamięci Narodowej) ,,Solidarność” i opozycja w latach 1982-1988 a problem realizmu politycznego

- Dr hab. Miłowit Kuniński prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, prezes Ośrodka Myśli Politycznej) Realizm polityczny w schyłkowej fazie komunizmu w Polsce. Koncepcja Mirosława Dzielskiego

- Prof. Dr hab. Ryszard Terlecki (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Okrągły stół. Czy było warto?

- Dyskusja

***

Warszawska promocja książki Zbigniewa Stawrowskiego Wokół idei wspólnoty

Redakcja “Rzeczy Wspólnych”, Ośrodek Myśli Politycznej i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na wieczór promocyjny najnowszej książki prof. Zbigniewa Stawrowskiego pt.: “Wokół idei wspólnoty” (www.omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=223).

Książka ukazała się pod patronatem kwartalnika “Rzeczy Wspólne”. W dyskusji udział wezmą:

prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW, stały współpracownik “Rzeczy Wspólnych”),

dr Dariusz Karłowicz (filozof, publicysta “Teologii Politycznej”),

red. Bronisław Wildstein (pisarz, publicysta “Uważam Rze”),

- red. Bartłomiej Radziejewski (publicysta, redaktor naczelny “Rzeczy Wspólnych”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 maja o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Centrum Myśli Jana Pawła II “1Piętro” (ul. Foksal 11). W trakcie spotkania będzie można nabyć promowaną książkę, a także najnowszy i archiwalne numery “Rzeczy Wspólnych”. Serdecznie zapraszamy!

***

Nowy film na www.youtube.com/osrodekmysli

Przedstawiamy nagranie dyskusji "Kto rządzi Europą? Skutki dla Polski i jej odpowiedź" (Kraków, 16 kwietnia 2012), będącej częścią kongresu Polska Wielki Projekt, organizowanego przez Instytut Sobieskiego i Ośrodek Myśli Politycznej. Dyskusję tą przygotował Ośrodek Myśli Politycznej, zaś jej współorganizatorem był Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Wystąpili: prof. Zdzisław Krasnodębski, red. Piotr Legutko, prof. Włodzimierz Marciniak, prof. Krzysztof Szczerski, red. Łukasz Warzecha, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Link filmu: http://www.youtu.be/HLtt2U3M8hw

***

Nowości na blogu OMP

- Wojciech Jakóbik, Łupkowe sekrety za wrota Arktyki, http://www.omp.org.pl/blog/?p=907

- Wojciech Jakóbik, Nowy ład nie oznacza końca Pax Americana, http://www.omp.org.pl/blog/?p=910

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- „The National Interest” – Zmierzch Pax Americana, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/333-the-national-interest-zmierzch-pax-americana

- Azja Centralna – zderzenia strategii trzech mocarstw, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/335-azja-centralna-zderzenie-strategii-trzech-mocarstw-

- “The American Interest” – Problem z Magnitsky Bill, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/331-the-american-interest-problem-z-magnitsky-bill

***

Nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- Kolejny ekspert krytykuje europejską politykę oszczędności, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=133:kolejny-ekspert-krytykuje-europejsk-polityk-oszczdnoci&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Kolejni eksperci przestrzegają przed widmem chaosu podatkowego w USA, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=132:kolejni-eksperci-przestrzegaj-przed-widmem-chaosu-podatkowego-w-usa&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Majowe nowości w Bibliotece Myśli Politycznej

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii

książka o mechanizmach dezintegracji związków wielonarodowych, ukazująca rozkład Unii Kalmarskiej, błędy i w konsekwencji unicestwienie niezdolnej przekształcić się w państwo trialistyczne Rzeczpospolitej Obojga Narodów, upadek pierwszego imperium brytyjskiego na skutek buntu kolonii w Ameryce Północnej, dezintegrację Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, wreszcie załamanie się idei jedności Słowian Południowych w międzywojennym Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Autor analizuje przyczyny, przebieg i skutki tych procesów, które okazywały się przełomowe nie tylko dla państw i narodów w nich bezpośrednio uczestniczących, ale dla całej historii politycznej Europy i świata. Rozważania zamyka studium obecnej sytuacji Unii Europejskiej, przedstawiające znamiona choroby, która toczy jej konstrukcję, grożąc wprowadzeniem tej organizacji na tory dezintegracji.

Cena: 30 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=225, sklepik@omp.org.pl)

- Maciej Zakrzewski, W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry’ego Saint Johna wicehrabiego Bolingbroke’a

„Jeśli pragniemy zrozumieć współczesną zachodnią myśl polityczną, zmuszeni jesteśmy sięgać do refleksji siedemnasto- i osiemnastowiecznej, w której zakorzenione są nasze kategorie i koncepcje. Dzięki Maciejowi Zakrzewskiemu otrzymujemy monografię prezentującą istotną część tej refleksji, prowadzonej przez Bolingbroke’a w pierwszej połowie XVIII stulecia, a znajdowanej pomiędzy tendencją konserwatywną (zwykle datowaną później) i liberalną. Autor pierwszej polskiej pracy poświęconej refleksji angielskiego torysa rzetelnie mierzy się z ujęciami dominującymi w literaturze światowej, ukazując tę refleksję nie tylko w planie myśli politycznej, ale też w jej założeniach filozoficznych, dając interesujący przegląd wciąż aktualnych kategorii i koncepcji”. (prof. dr hab. Bogdan Szlachta) 

Cena: 35 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=222, sklepik@omp.org.pl)

- Grzegorz Lewicki, Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja helleńska a zachodnia według Arnolda Toynbee'ego

Monografia poświęcona angielskiemu uczonemu Arnoldowi Josephowi Toynbee’emu (1889-1975), jednemu z najciekawszych i najważniejszych myślicieli XX wieku. Światową sławę i uznanie przyniosło mu dwunastotomowe Studium historii, w którym podjął próbę stworzenia typologii cywilizacji oraz wskazania mechanizmów ich ewolucji (wzrostu i upadku). Dzieło to stanowi istotny punkt odniesienia w dyskusjach o historii i kulturze, inspirując i prowokując intelektualnie kolejne pokolenia ich uczestników.

Cena: 30 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=226, sklepik@omp.org.pl)

Książki można kupić w pakiecie MAJ 2012 – za cenę 80 zł wraz z przesyłką (http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php). Realizacja zamówień na nowości maja po ich ukazaniu się w połowie miesiąca.

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

18 maja 1949 r. zmarł o. Jacek Woroniecki (1878-1949) – teolog, filozof, dominikanin - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=97

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP