Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-08-14
Numer wydania: 133

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 14 sierpnia 2012

- nowy tekst na stronie www.omp.org.pl (analiza Tomasza Grzegorza Grosse o walce z kryzysem w UE)

- film z dyskusji „Wspólnota, czyli wojna wszystkich ze wszystkimi?”

- nowości książkowe OMP (Zbigniew Markwart o petersburskich realistach, Stanisław Łoś o sprawie ukraińskiej, praca zbiorowa o stosunku Mickiewicza, Norwida, Michnackiego i Witkacego do polskiej historii)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Stanisław Łoś o Galicji Wschodniej, Jan Ludwik Popławski o dwóch cywilizacjach)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie, dyskusjach o polityce zagranicznej USA i przyszłości UE)

- nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiały o walce z kryzysem w UE i o politycznych i ekonomicznych atakach na Węgry)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas darowizną - http://omp.org.pl/darowizna.php.

***

Dziękujemy za wsparcie OMP 1% podatku. Państwa zaufanie jest dla nas najlepszą motywacją do dalszego rozwoju naszej działalności, o której będziemy informować w kolejnych wydaniach naszego Informatora.

***

Nowy tekst na stronie www.omp.org.pl

- Tomasz Grzegorz Grosse, Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010-2012), http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=277

***

Nowy film na kanale www.youtube.com/osrodekmysli

Przedstawiamy film - http://www.youtube.com/watch?v=7X0Hq8WDT6Q - z dyskusji „Wspólnota, czyli wojna wszystkich ze wszystkimi?”, zainspirowanej wydaną przez Ośrodek Myśli Politycznej książką "Wokół idei wspólnoty", autorstwa prof. Zbigniewa Stawrowskiego. Odbyła się ona w Krakowie, 26 czerwca 2012. Wystąpił w niej Autor oraz prof. Andrzej Bryk, dr hab. Piotr Kimla i prof. Miłowit Kuniński. Dyskusję prowadził Wojciech Arndt. Patronat medialny nad książką objęły „Rzeczy Wspólne". Więcej informacji na jej temat: http://www.omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=223.

***

Nowości książkowe OMP

- Zbigniew Markwart, Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906) (seria: Polskie Tradycje Intelektualne - Monografie) 

Książka przedstawiająca działalność i doktrynę jednego z najważniejszych polskich stronnictw mieszczących się w nurcie ugody wobec Rosji. Odgrywało ono istotną rolę zarówno w wymiarze praktyki politycznej, jak też w formułowaniu i upowszechnianiu lojalistycznych koncepcji ideowych. Budziło przy tym wielkie kontrowersje: konsekwentne trwanie przy opcji prorosyjskiej przysparzało mu wielu przeciwników wśród innych nurtów ówczesnej polskiej polityki. Zarazem czołowi autorzy środowiska – zwłaszcza Erazm Piltz i Włodzimierz Spasowicz – uchodzili za najciekawszych publicystów swoich czasów. Niniejsza monografia ukazuje proces formowania się stronnictwa i jego ewolucję wraz ze zmianami politycznymi w Cesarstwie Rosyjskim. Autor analizuje stosunek petersburskich realistów do idei niepodległości Polski i ich refleksję o teorii narodu. Przedstawia ich rozważania o kwestiach społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście mogą oni uchodzić za wyrazicieli i realizatorów koncepcji polityki realnej, czy też dzieje ich działalności i jej skutki świadczą o niepowodzeniu w tym względzie.

304 strony, miękka oprawa, ISBN 978-83-62628-28-5, cena w sklepie OMP - 30 zł wraz z przesyłką i VAT (sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=228). Książkę można także nabyć w pakiecie Lipiec 2012 w cenie 80,00 zł (oszczędność przy zakupie 3 pozycji - 15 zł)

- Stanisław Łoś, Sprawa ukraińska. Wybór pism (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej)

Tom pod redakcją naukową Macieja Marszała i Sylwii Wójtowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego zawiera poświęcone sprawie ukraińskiej wspomnienia, listy i teksty Stanisława Łosia, jednego z najwybitniejszych w II RP znawców tej problematyki.

"Bo ojczyzna nasza — wspólna od wieków wszy­stkim ludom żyjącym między wschodnią granicą et­nograficzną niemiecką a zachodnią granicą etno­graficzną rosyjską i niegdyś wspólnym ich wysił­kiem zbudowana, może się stać wielką i ostać się pomiędzy dwoma kolosami, jeżeli w wieku XX-tym uczyni to samo, czego umiała raz — niestety przez dwa stulecia tylko — dokonać w wieku XV-tym, tj. znaleźć politykę umożliwiającą zgodne współżycie i współpracę samodzielnych, autonomicznych narodów, wyznań i obrządków, świadomych wprawdzie swej wzajemnej względem siebie odrębności, ale świadomych także, że puszczone samopas i zdane na własne siły zginą marnie zmielone na proszek pod ciężarem sąsiednich kolosów. Nauka historii od czasów Chmielnicczyzny po traktat ryski jest chyba dosyć wymowna i broń nas Boże od jej powtórzenia". (fragment tekstu O kwestii ukraińskiej)

Cena w księgarni OMP: 35 zł wraz z VAT i przesyłką (sklepik@omp.org.pl, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=229), 432 strony, twarda oprawa. Książkę można także nabyć w pakiecie Lipiec 2012 w cenie 80,00 zł (oszczędność przy zakupie 3 pozycji - 15 zł)

- Arkady Rzegocki, Historia ma konsekwencje (seria: Polskie Tradycje Intelektualne)

Książka, której autorzy analizują spuściznę intelektualną czterech wybitnych myślicieli, dowodząc, że choć każdy z bohaterów szkiców zdaje nam się być postacią doskonale znaną, to z całą pewnością ich dorobek nie jest przyswojony wystarczająco dobrze, a jego nowe odczytanie może inspirować współczesne dyskusje o istocie polskiej historii, kultury i polityki w stopniu znacznie większym niż to się dotąd dzieje. 

Spis treści

- Arkady Rzegocki, Wprowadzenie czyli o potrzebie czytania klasyków

- Andrzej Waśko, Adam Mickiewicz o historii Polski

- Bogusław Dopart, Cypriana Norwida sprawa o Polskę

- Arkady Rzegocki, Maurycego Mochnackiego poszukiwanie polskiego ducha narodowego

- Kamil Sokołowski, Potencjał i rozczarowanie. Historia Polski na tle historii powszechnej według Stanisława Ignacego Witkiewicza

ISBN 978-83-62628-25-4, s. 176, miękka oprawa; cena w sklepie OMP: 30 zł wraz z przesyłką i VAT (zamówienia: sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=230). Książkę można także nabyć w pakiecie Lipiec 2012 w cenie 80,00 zł (oszczędność przy zakupie 3 pozycji - 15 zł)

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Stanisław Łoś (1890-1974), Galicja Wschodnia, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=455

- Jan Ludwik Popławski (1854-1908), Dwie cywilizacje, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=456

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

Przegląd prasy i Internetu:

- Sytuacja w Syrii z punktu widzenia Izraela, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/371-sytuacja-w-syrii-z-punktu-widzenia-izraela

- Główne założenia polityki zagranicznej USA wg Mitta Romneya (zdaniem Washington Post), http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/368-the-washington-post-gowne-zaoenia-polityki-zagranicznej-mitta-romneya

- Ekspert Heritage Foundation: spełnienie rosyjskich żądań w sprawie tarczy byłoby szaleństwem, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/366-chris-gardner-the-heritage-foundation-spenienie-rosyjskich-da-w-sprawie-tarczy-byoby-szalestwem

- The National Interest: wojna z Iranem coraz bliżej?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/364-the-national-interest-wojna-z-iranem-coraz-bliej

- Kenneth Waltz: dlaczego Iran powinien mieć bombę atomową?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/359-kenneth-waltz-dlaczego-iran-powinien-mie-bomb-atomow-

- Robert D. Kaplan: podzielona mapa Europy, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/357-robert-d-kaplan-podzielona-mapa-europy

Artykuły i komentarze:

- Wojciech Jakóbik, Rewolucja nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem – także dla Chin, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/artykuy/354-wojciech-jakobik-qrewolucja-nigdy-nie-jest-dobrym-rozwizaniem-take-dla-chinq

- Wojciech Jakóbik, Okno możliwości zamyka się, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/komentarze/370-wojciech-jakobik-qokno-moliwoci-zamyka-siq

- Wojciech Jakóbik, Czy chińska energetyka uspokoi Bliski Wschód?, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/komentarze/363-wojciech-jakobik-qczy-chiska-energetyka-uspokoi-bliski-wschodq

- Jacek Kloczkowski, Więcej Europy czyli więcej kłopotów, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/komentarze/356-jacek-kloczkowski-wicej-europy-czyli-wicej-kopotow

***

Nowości na stronie www.sporyokapitalizm.pl

Przegląd Prasy i Internetu:

- The Economist: koszmar Hiszpanii lekcją dla całej strefy Euro, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=146:the-economist-koszmar-hiszpanii-lekcj-dla-caej-strefy-euro&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Russell A. Berman (Hoover Institute): Czy demokracja i europejski projekt są ze sobą kompatybilne, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=144:russell-a-berman-hoover-institute-czy-demokracja-jest-kompatybilna-z-europejskim-projektem&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Ten National Interest: losy Obamy ważą się w Europie?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=143:the-national-interest-losy-obamy-wa-si-w-europie&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

- Ekonomiczne motywy ataków na Węgry – analiza prof. Magdolny Csato, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=142:ekonomiczne-motywy-atakow-na-wgry-analiza-prof-magdolny-csato&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Nowości na blogu OMP www.omp.org.pl/blog

- Wojciech Jakóbik, Zabawa w drukarnię, http://www.omp.org.pl/blog/?p=966

- Koncepcja tarczy Komorowskiego-Siemoniaka podważa strategiczne partnerstwo Polski i USA, http://www.omp.org.pl/blog/?p=963

- Sobieski po włosku a po polsku raczej nic, http://www.omp.org.pl/blog/?p=931

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

9 sierpnia 1864 r. w Kamionku pod Warszawą urodził się Roman Dmowski (1864-1939) - przywódca i ideolog polskiego ruchu narodowego, pisarz polityczny i powieściopisarz. Więcej na jego temat na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=57

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP