Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-09-03
Numer wydania: 134

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 3 września 2012

- nowy tekst na stronie www.omp.org.pl (esej czeskiego politologa Romana Jocha o dobru wspólnym)

- zaproszenie na polsko-czeską konferencję o kryzysie UE i jej przyszłości (Kraków, 21 września)

- wrześniowa nowość książkowa OMP: Władysław Konopczyński Polscy pisarze polityczni XVIII wieku

- nowe materiały na blogu OMP (rozmowa z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, felieton o zamku w Dębnie, felieton o jednym z aspektów polityki dynastycznej władców Polski)

- nowy tekst źródłowy na stronie www.polskietradycje.pl (Maciej Starzewski o elicie w ustroju Trzeciej Rzeszy) i aktualizacja listy biogramów prezentowanych na niej myślicieli

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie, dyskusjach o polityce zagranicznej USA i geopolitycznych wyzwaniach dla Polski)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (Wojciech Jakóbik o kondycji chińskiej gospodarki)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas darowizną - http://omp.org.pl/darowizna.php.

***

Nowy tekst na stronie www.omp.org.pl

- Roman Joch (prezes Instytutu Obywatelskiego w Pradze), Bonum Commune: trzy uwagi o dobru wspólnym, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=278

***

Wrześniowa nowość książkowa OMP: Władysław Konopczyński Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (premiera 15 września)

Po raz pierwszy prezentowane w całości, fundamentalne dzieło wybitnego historyka, traktujące o jednym z najbardziej interesujących okresów historii Polski. Szykanowany przez komunistów Władysław Konopczyński pisał je w ostatnich latach życia. Stworzył erudycyjną, opartą na prowadzonych przez kilka dekad gruntownych badaniach, skreśloną z niezwykłym rozmachem panoramę myśli polskiej z czasów, kiedy stanęła ona przed bodaj największym wyzwaniem w swych dziejach: gdy podjęła próbę zatrzymania Rzeczpospolitej na jej drodze do upadku. To fascynująca opowieść o przezwyciężaniu niekiedy wielowiekowych przyzwyczajeń i stereotypów, o pokusie ślepego naśladownictwa obcych rozwiązań ustrojowych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, zwłaszcza tych nadciągających z Francji, o nieustannym konfrontowaniu idei z realiami osiemnastowiecznej polityki. Autor analizuje koncepcje Konarskiego, Karwickiego, Wybickiego, Kołłątaja, Staszica, Stroynowskiego, Leszczyńskiego, Szaniawskiego, Skarszewskiego, Naxa, Wielhorskiego, Krasińskiego, Zamoyskiego i wielu innych myślicieli tego okresu. Poznanie ich dorobku jest niezbędne dla zrozumienia przyczyn upadku I RP i niepowodzenia prób jej ratowania. Jego przemyślenie może także inspirować rozważania o naturze współczesnej polityki, pewne bowiem słabości i zalety polskiej polityczności są niezmienne mimo upływu wieków.

Książkę można nabyć w promocyjnej cenie na stronie OMP - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=232 / sklepik@omp.org.pl; cena 39 zł wraz z przesyłką i podatkiem VAT (624 strony, miękka oprawa, format 165x240 mm).

Można ją też zakupić w pakiecie „Myśl I RP”, obejmującym tomy:

- Janusz Ekes - Złota demokracja

- Łukasz Górnicki - Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich

- Władysław Konopczyński - Polscy pisarze polityczni XVIII wieku

- Aleksander Rembowski - Konfederacja i rokosz

- Adam Wawrzyniec Rzewuski - O formie rządu republikańskiego

Pakiet „Myśl I RP” kosztuje 120 zł wraz z przesyłką i VAT (oszczędność 49 zł). Zamówienia: http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php lub sklepik@omp.org.pl. Zamówienia na Polskich pisarzy politycznych XVIII wieku i pakiet będą realizowane po 15 września.

W 2009 r. OMP wydał wybór pism prof. Konopczyńskiego O wartość naszej spuścizny dziejowej - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=77. 

***

Zaproszenie: polsko-czeska konferencja o kryzysie UE i jej przyszłości

Zapraszamy do udziału w spotkaniu polskich i czeskich ekspertów zajmujących się polityką europejską, które poświęcone będzie drogom wyjścia z obecnego kryzysu Unii Europejskiej. Odbędzie się ono w Krakowie 21 września br. (piątek). Rozpocznie się ono o godz. 11.00, zaś zakończenie planowane jest na godz. 18.00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Herbewo (ul. Lubelska 29, VI p.). Będą się one toczyć w języku angielskim. Wprowadzenia do dyskusji odbywającej się w dwóch sesjach – pierwsza poświęcona będzie politycznym i ekonomicznym aspektom kryzysu dotykającego obecnie Unii Europejskiej, druga dyskusji o pożądanych zmianach w modelu funkcjonowania UE i miejscu w niej poszczególnych państw – wygłoszą:

dr Piotr Bajda - politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

dr Marek Cichocki - dyrektor w Centrum Europejskim Natolin i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Vlastimil Havlík – politolog z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, badacz eurosceptycyzmu i europeizacji.

prof. Vít Hloušek – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

dr Petr Kaniok – politolog z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, uczestnik licznych projektów badawczych poświęconych m.in. czeskiemu przewodnictwu w Radzie UE i euro-sceptycyzmowi, redaktor głównego pisma politologicznego w Czechach „Politologický Časopis”.

red. Marek Magierowski – publicysta „Uważam Rze”, autor licznych tekstów poświęconych współczesnej polityce europejskiej, w tym walce z kryzysem w UE.

dr Petra Kuchyňková – analityczka w Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno), współautorka kompleksowego monitoringu legislacji europejskiej prowadzonego od 2004 r., wykładowca Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

prof. Aleksander Surdej – kierownik Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek „Team Europe" działającego przy przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Polsce.

dr Paweł Ukielski – politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, badacz czeskiej polityki.

red. Łukasz Warzecha – dziennikarz, komentator „Faktu”, były członek redakcji „Międzynarodowego Przeglądu Politycznego”.

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, autor wydanych przez OMP książek Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii oraz Geopolityka-siła-wola.

Seminarium jest częścią projektu Stworzenie forum współpracy polskich i czeskich ekspertów z obywatelskich instytucji tworzenia polityki europejskiej realizowanego przez Ośrodek Myśli Politycznej i Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno), współfinansowanego przez Forum Polsko-Czeskie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Jeszcze raz serdecznie zapraszając do udziału w seminarium, bardzo prosimy – z powodów organizacyjnych – o potwierdzenie ewentualnego przybycia do 14 września (biuro@omp.org.pl, tytuł wiadomości Seminarium 21 IX; lub http://www.facebook.com/events/277807045657770/.

***

Nowe materiały na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- Sen o własnej tarczy? – rozmowa z dr. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim, http://www.omp.org.pl/blog/?p=971

- Polskie zamki – Dębno, http://www.omp.org.pl/blog/?p=974

- Królewny jako towar ekspertowy polskiej polityki, felieton dr. Jacka Kloczkowskiego, http://www.omp.org.pl/blog/?p=994

***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- Maciej Starzewski (1891-1944), Elita i wódz w projekcie ustroju Trzeciej Rzeszy, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=457

- Na stronie Polskie Tradycje Intelektualne umieściliśmy także nowe biogramy myślicieli politycznych XVIII wieku – ich lista jest na stronie: http://www.polskietradycje.pl/newsFull.php?news=51

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- George Friedman: strategia Polski, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/385-george-friedman-strategia-polski

- Richard N. Haass: scenariusze dla kwestii irańskiej, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/387-richard-n-haass-scenariusze-dla-kwestii-iraskiej

- Nick Turse: niebezpieczeństwo tzw. Proxy war, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/384-nick-turse-niebezpieczestwo-tzw-proxy-war

- Owen Graham: cięcia cofną amerykańską armię do lat 70-tych, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/382-owen-graham-cicia-cofn-amerykaskie-siy-zbrojne-do-lat-70-tych

- Nowy bałagan światowy wg Patricka J. Buchanana, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/381-nowy-baagan-wiatowy-wg-patricka-jbuchanana

- James Holmes: recepta na wypadek wojny z Chinami, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/378-james-holmes-recepta-na-wypadek-wojny-z-chinami

- The National Interest: chińskie wyzwanie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/377-the-national-interest-chiskie-wyzwanie

- Edward P. Djerejian: rola USA w zmieniającym się Środkowym Wschodzie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/376--rola-usa-w-zmieniajcym-si-w-rodkowym-wschodzie

- Amerykański przemysł zbrojeniowy bije rekordy sprzedaży, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/383-amerykaski-przemys-zbrojeniowy-bije-rekordy-sprzeday

***

Nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Wojciech Jakóbik, Twarde lądowanie dla chińskiej gospodarki?, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=148:wojciech-jakobikqtwarde-ldowanie-dla-chiskiej-gospodarkiq&catid=10:komentarze&Itemid=10

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

1 września 1825 r. zmarł w Krakowie Tadeusz Morski (1754-1825), publicysta, polityk, dyplomata, w dobie Sejmu Czteroletniego związany z obozem reformatorskim. - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=287

20 września 1752 r. urodził się Hieronim Stroynowski (1752-1815) – pijar, ekonomista rozwijający idee fizjokratów, prawnik, biskup wileński, rektor Uniwersytetu Wileńskiego. - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=288

29 września 1747 r. urodził się Józef Wybicki (1747-1822) – działacz polityczny, poeta, dramatopisarz i publicysta. - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=93

30 września 1700 r. urodził się Stanisław Konarski (1700-1773), pijar, reformator szkolnictwa, poeta i pisarz polityczny, prekursor polskiego oświecenia. - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=297

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP